Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Ioab trimite pe o femeie din Tecoa la David

141Ioab, fiul Ţeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după

14:1
Cap. 13:39.
Absalom. 2A trimis să aducă din Tecoa
14:2
2 Cron. 11:6
o femeie iscusită și i-a zis: „Fă-te că plângi și îmbracă-te
14:2
Rut 3:3
în haine de jale; nu te unge cu untdelemn și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. 3Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa și așa.” Și Ioab
14:3
Cap. 14:19.
i-a spus ce trebuia să zică. 4Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut
14:4
1 Sam. 20:41
cu faţa la pământ, s-a închinat și a zis: „Împărate, scapă-mă
14:4
2 Împ. 6:26,28
!” 5Împăratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Da, sunt văduvă
14:5
Cap. 12:1.
, bărbatul mi-a murit! 6Roaba ta avea doi fii; amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă; unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. 7Și iată că toată familia
14:7
Num. 35:19Deut. 19:12
s-a ridicat împotriva roabei tale, zicând: ‘Scoate încoace pe ucigașul fratelui său! Vrem să-l omorâm pentru viaţa fratelui său pe care l-a ucis; vrem să nimicim chiar și pe moștenitor!’ Ei ar stinge astfel și tăciunele care-mi mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume, nici urmaș viu pe faţa pământului.” 8Împăratul a zis femeii: „Du-te acasă. Voi da porunci cu privire la tine.” 9Femeia din Tecoa a zis împăratului: „Asupra mea
14:9
Gen. 27:131 Sam. 25:24Mat. 27:25
, împărate, domnul meu, și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa; împăratul
14:9
Cap. 3:28,29.
și scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit.” 10Împăratul a zis: „Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine și nu se va mai atinge de tine.” 11Ea a zis: „Să-și aducă aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui
14:11
Num. 35:19
să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul!” Și el a zis: „Viu este
14:11
1 Sam. 14:45Fapte 27:34
Domnul că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ!” 12Femeia a zis: „Dă voie roabei tale să spună o vorbă domnului meu, împăratul.” Și el a zis: „Vorbește!” 13Femeia a zis: „Pentru ce gândești tu astfel cu privire la poporul
14:13
Jud. 20:2
lui Dumnezeu, căci nu iese chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca și vinovat când nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a
14:13
Cap. 13:37,38.
izgonit? 14Trebuie negreșit să murim
14:14
Iov 34:15Evr. 9:27
și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ, care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viaţa, ci dorește
14:14
Num. 35:15,25,28
ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui. 15Acum, dacă am venit să spun aceste lucruri împăratului, domnul meu, am venit pentru că poporul m-a înspăimântat. Și roaba ta a zis: ‘Vreau să vorbesc împăratului; poate că împăratul va face ce va zice roaba sa.’ 16Da, împăratul va asculta pe roaba sa ca să scape din mâna celor ce caută să ne nimicească, pe mine și pe fiul meu, din moștenirea lui Dumnezeu. 17Roaba ta a zis: ‘Cuvântul domnului meu, împăratul, să-mi dea odihnă. Căci domnul meu, împăratul, este ca un înger
14:17
Vers. 20. Cap. 19:27.
al lui Dumnezeu, gata să audă binele și răul.’ Și Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine.” 18Împăratul a răspuns și a zis femeii: „Nu-mi ascunde ce te voi întreba.” Și femeia a zis: „Să vorbească domnul meu, împăratul!” 19Împăratul a zis atunci: „Oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta?” Și femeia a răspuns: „Viu este sufletul tău, împărate, domnul meu, că nu este cu putinţă nicio abatere, nici la dreapta, nici la stânga, de la tot ce a zis domnul meu, împăratul. În adevăr, robul tău Ioab mi-a poruncit și a pus în
14:19
Vers. 3.
gura roabei tale toate aceste cuvinte. 20Ca să dea o altă înfăţișare lucrului, a făcut robul tău Ioab lucrul acesta. Dar domnul meu este tot atât de înţelept
14:20
Vers. 17. Cap. 19:27.
ca și un înger al lui Dumnezeu, ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ.”

Absalom este iertat și adus înapoi

21Împăratul a zis lui Ioab: „Iată, vreau să fac lucrul acesta; du-te dar de adu înapoi pe tânărul Absalom.” 22Ioab a căzut cu faţa la pământ, s-a închinat și a binecuvântat pe împăratul. Apoi a zis: „Robul tău cunoaște azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate, domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său.” 23Ioab s-a sculat, a plecat în Gheșur

14:23
Cap. 13:37.
și a adus pe Absalom înapoi la Ierusalim. 24Dar împăratul a zis: „Să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă
14:24
Gen. 43:3
faţa.” Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut faţa împăratului. 25Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privinţa frumuseţii lui; din talpa
14:25
Is. 1:6
piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. 26Când își tundea capul – și-l tundea în fiecare an, pentru că părul îi era greu – greutatea părului de pe capul lui era de două sute de sicli, după greutatea împăratului. 27Lui Absalom i s-au născut
14:27
Cap. 18:18.
trei fii și o fiică, numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip. 28Absalom a locuit doi ani la Ierusalim fără să vadă
14:28
Vers. 24.
faţa împăratului. 29Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împărat, dar Ioab n-a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară, și Ioab tot n-a vrut să vină. 30Absalom a zis atunci slujitorilor lui: „Vedeţi, ogorul lui Ioab este lângă al meu; are orz pe el; duceţi-vă și puneţi-i foc.” Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. 31Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă. Și i-a zis: „Pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu?” 32Absalom a răspuns lui Ioab: „Iată, ţi-am trimis vorbă și ţi-am zis: ‘Vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui: «Pentru ce m-am întors din Gheșur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo.» Doresc acum să văd faţa împăratului și, dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare.’” 33Ioab s-a dus la împărat și i-a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat
14:33
Gen. 33:4
45:15Luca 15:20
pe Absalom.

15

Răscoala lui Absalom

151După

15:1
Cap. 12:11.
aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și cincizeci de oameni care
15:1
1 Împ. 1:5
alergau înaintea lui. 2Se scula dis-de-dimineaţă și stătea la marginea drumului, la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînţelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea: „Din ce cetate ești?” După ce-i răspundea: „Sunt din cutare seminţie a lui Israel”, 3Absalom îi zicea: „Iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta.” 4Absalom zicea: „De
15:4
Jud. 9:29
m-ar pune pe mine judecător în ţară! Orice om care ar avea o neînţelegere și o judecată ar veni la mine, și i-aș face dreptate.” 5Și, când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și-l săruta. 6Absalom se purta așa cu toţi aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga
15:6
Rom. 16:18
inima oamenilor lui Israel. 7După trecere de patruzeci15:7 Sau: patru. de ani, Absalom a zis împăratului: „Dă-mi voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruinţă pe care am făcut-o Domnului. 8Căci robul
15:8
Gen. 28:20,21
tău a făcut o juruinţă
15:8
1 Sam. 16:2
, când
15:8
Cap. 13:38.
locuiam la Gheșur, în Siria, și am zis: Dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului.” 9Împăratul i-a zis: „Du-te în pace.” Absalom s-a sculat și a plecat la Hebron. 10Absalom a trimis iscoade în toate seminţiile lui Israel să spună: „Când veţi auzi sunetul trâmbiţei, să ziceţi: ‘Absalom s-a făcut împărat la Hebron!’” 11Două sute de oameni din Ierusalim, care fuseseră poftiţi
15:11
1 Sam. 9:13
16:3,5
, au însoţit pe Absalom, și l-au însoţit în prostia
15:11
Gen. 20:5
lor fără să știe nimic. 12Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel Ghilonitul
15:12
Ios. 15:51
, sfetnicul
15:12
Ps. 41:9
55:12-14
lui David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare
15:12
Ps. 3:1
de partea lui Absalom.

Fuga lui David

13Cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis: „Inima

15:13
Vers. 6.
oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom.” 14Și David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: „Sculaţi-vă să fugim
15:14
Cap. 19:9. Ps. 3, titlu.
, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiţi-vă de plecare, altfel, nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascuţișul sabiei.” 15Slujitorii împăratului i-au zis: „Slujitorii tăi vor face tot ce va voi domnul nostru, împăratul.” 16Împăratul
15:16
Ps. 3, titlu.
a ieșit, și toată casa lui mergea după el, și a lăsat zece
15:16
Cap. 16:21,22.
ţiitoare pentru paza casei. 17Împăratul a ieșit astfel și tot poporul îl urma. Și s-au oprit la cea din urmă casă. 18Toţi slujitorii lui, toţi cheretiţii
15:18
Cap. 8:18.
și toţi peletiţii au trecut alături de el și toţi gatiţii, în număr de șase sute de oameni, veniţi din Gat după el, au trecut înaintea împăratului. 19Împăratul a zis lui Itai
15:19
Cap. 18:2.
din Gat: „Pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul, căci ești străin și ai fost luat chiar din ţara ta. 20De ieri ai venit, și azi să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, când nici eu însumi nu știu unde
15:20
1 Sam. 23:13
mă duc! Întoarce-te și ia și pe fraţii tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine cu bunătate și credincioșie!” 21Itai a răspuns împăratului și a zis: „Viu
15:21
Rut 1:16,17Prov. 17:17
18:24
este Domnul și viu este domnul meu, împăratul, că în locul unde va fi domnul meu, împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul tău.” 22David a zis atunci lui Itai: „Du-te și treci!” Și Itai din Gat a trecut înainte, cu toţi oamenii lui și toţi copiii care erau cu el. 23Tot ţinutul plângea și scotea ţipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi și el pârâul Chedron și tot poporul a apucat pe drumul care duce în
15:23
Cap. 16:2.
pustie. 24Ţadoc era și el acolo și, cu el, toţi leviţii, ducând
15:24
Num. 4:15
chivotul legământului lui Dumnezeu, și au așezat jos chivotul lui Dumnezeu, și Abiatar se suia, în timp ce tot poporul isprăvea de ieșit din cetate. 25Împăratul a zis lui Ţadoc: „Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi
15:25
Ps. 43:3
și mă va face să văd chivotul și locașul lui. 26Dar dacă va zice: ‘Nu-mi place
15:26
Num. 14:81 Împ. 10:92 Cron. 9:8Is. 62:4
de tine’, iată-mă, să facă ce va crede cu
15:26
1 Sam. 3:18
mine.” 27Împăratul a mai zis preotului Ţadoc: „Înţelegi? Întoarce-te
15:27
1 Sam. 9:9
în pace în cetate, cu fiul tău Ahimaaţ și cu Ionatan, fiul lui Abiatar, cei doi fii
15:27
Cap. 17:17.
ai voștri. 28Vedeţi, voi aștepta
15:28
Cap. 17:16.
în câmpiile pustiei până ce-mi vor veni vești din partea voastră.” 29Astfel, Ţadoc și Abiatar au dus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim și au rămas acolo. 30David a suit dealul măslinilor. Suia plângând și cu capul
15:30
Cap. 9:4.
acoperit și mergea cu picioarele goale
15:30
Is. 20:2,4
, și toţi cei ce erau cu el și-au acoperit
15:30
Ier. 14:3,4
și ei capul și suiau plângând
15:30
Ps. 126:6
. 31Au venit și au spus lui David: „Ahitofel
15:31
Ps. 3:1,2
55:12
este împreună cu Absalom printre uneltitori.” Și David a zis: „Doamne, nimicește
15:31
Cap. 16:23;
sfaturile lui Ahitofel!” 32Când a ajuns David pe vârf, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Hușai, Architul, a venit înaintea lui, cu haina sfâșiată
15:32
Cap. 1:2.
și capul acoperit cu ţărână. 33David i-a zis: „Dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o
15:33
Cap. 19:35.
povară. 34Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel dacă te vei întoarce în cetate și vei zice lui Absalom: ‘Împărate, eu voi fi robul
15:34
Cap. 16:19.
tău; odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău.’ 35Preoţii Ţadoc și Abiatar nu vor fi acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa împăratului spune
15:35
Cap. 17:15,16.
preoţilor Ţadoc și Abiatar. 36Și fiindcă ei au acolo la
15:36
Vers. 27.
ei pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, și pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei îmi veţi trimite tot ce veţi afla.” 37Hușai, prietenul
15:37
Cap. 16:16.
lui David, s-a întors dar în cetate. Și Absalom
15:37
Cap. 16:15.
a intrat în Ierusalim.

16

Ţiba înnegrește pe Mefiboșet

161Când

16:1
Cap. 15:30,32.
trecuse David puţin de vârf, iată că Ţiba
16:1
Cap. 9:2.
, slujitorul lui Mefiboșet, a venit înaintea lui cu doi măgari înșeuaţi, pe care erau două sute de pâini, o sută de turte de stafide, o sută de roade de vară și un burduf cu vin. 2Împăratul a zis lui Ţiba: „Ce vrei să faci cu acestea?” Și Ţiba a răspuns: „Măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinile și roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor și vinul, pentru potolirea setei celor
16:2
Cap. 15:23;
ce vor fi obosiţi în pustie.” 3Împăratul a zis: „Unde este fiul stăpânului tău?” Și
16:3
Cap. 19:27.
Ţiba a răspuns împăratului: „Iată, a rămas la Ierusalim, căci a zis: ‘Astăzi, casa lui Israel îmi va da înapoi împărăţia tatălui meu.’” 4Împăratul
16:4
Prov. 18:13
a zis lui Ţiba: „Tot ce este al lui Mefiboșet este al tău.” Și Ţiba a zis: „Mă închin cu plecăciune! Să capăt trecere înaintea ta, împărate, domnul meu!”

Șimei blestemă

5David ajunsese până la Bahurim. Și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Șimei

16:5
Cap. 19:16.
, fiul lui Ghera. El înainta blestemând 6și a aruncat cu pietre după David și după toţi slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul și toţi vitejii stăteau la dreapta și la stânga împăratului. 7Șimei vorbea astfel când blestema: „Du-te, du-te, om
16:7
Deut. 13:13
al sângelui, om rău! 8Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa
16:8
Jud. 9:24,56,571 Împ. 2:32,33
pentru tot sângele
16:8
Cap. 1:16;
casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, și Domnul a dat împărăţia în mâinile fiului tău Absalom, și iată-te nenorocit, căci ești un om al sângelui!” 9Atunci, Abișai, fiul Ţeruiei, a zis împăratului: „Pentru ce blestemă
16:9
1 Sam. 24:14
acest câine
16:9
Exod 22:28
mort pe domnul meu, împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul.” 10Dar împăratul a zis: „Ce
16:10
Cap. 19:22.
aveţi voi cu mine, fiii Ţeruiei? Dacă blestemă, înseamnă că Domnul
16:10
2 Împ. 18:25Plâng. 3:38
i-a zis: ‘Blestemă pe David!’ Cine-i
16:10
Rom. 9:20
va zice dar: ‘Pentru ce faci așa?’” 11Și David a zis lui Abișai și tuturor slujitorilor săi: „Iată că fiul meu
16:11
Cap. 12:11.
, care
16:11
Gen. 15:4
a ieșit din trupul meu, vrea să-mi ia viaţa, cu cât mai mult beniamitul acesta! Lăsaţi-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. 12Poate că Domnul Se va uita la necazul meu și-mi va
16:12
Rom. 8:28
face bine în locul blestemelor de azi.” 13David și oamenii lui și-au văzut de drum. Șimei mergea pe coasta muntelui, în dreptul lui David, și, mergând, blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. 14Împăratul și tot poporul care era cu el au ajuns la Aiefim și acolo s-au odihnit.

Hușai la Absalom

15Absalom

16:15
Cap. 15:37.
și tot poporul, bărbaţii lui Israel, intraseră în Ierusalim. Ahitofel era și el cu Absalom. 16Când a ajuns Hușai, Architul, prietenul
16:16
Cap. 15:37.
lui David, la Absalom, i-a zis: „Trăiască împăratul! Trăiască împăratul!” 17Și Absalom a zis lui Hușai: „Iată cât de mult ţii tu la prietenul tău! Pentru ce nu
16:17
Cap. 19:25.
te-ai dus cu prietenul tău?” 18Hușai a răspuns lui Absalom: „Pentru că vreau să fiu al aceluia pe care l-a ales Domnul și tot poporul acesta și toţi bărbaţii lui Israel și cu el vreau să rămân. 19De altfel, cui
16:19
Cap. 15:34.
îi voi sluji? Nu fiului său? Cum am slujit tatălui tău, așa îţi voi sluji și ţie.”

Absalom ascultă de Ahitofel

20Absalom a zis lui Ahitofel: „Sfătuiţi-vă împreună. Ce avem de făcut?” 21Și Ahitofel a zis lui Absalom: „Intră la ţiitoarele

16:21
Cap. 15:16;
pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei; astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât
16:21
Gen. 34:301 Sam. 13:4
tatălui tău și mâinile tuturor
16:21
Cap. 2:7.
celor ce sunt cu tine se vor întări.” 22Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș, și Absalom a intrat la ţiitoarele tatălui său, în faţa întregului
16:22
Cap. 12:11,12.
Israel. 23Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru
16:23
Cap. 15:12.
David, fie pentru Absalom.