Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Răscoala lui Absalom

151După

15:1
Cap. 12:11.

aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și cincizeci de oameni care
15:1
1 Împ. 1:5
alergau înaintea lui. 2Se scula dis-de-dimineaţă și stătea la marginea drumului, la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînţelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea: „Din ce cetate ești?” După ce-i răspundea: „Sunt din cutare seminţie a lui Israel”, 3Absalom îi zicea: „Iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta.” 4Absalom zicea: „De
15:4
Jud. 9:29
m-ar pune pe mine judecător în ţară! Orice om care ar avea o neînţelegere și o judecată ar veni la mine, și i-aș face dreptate.” 5Și, când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și-l săruta. 6Absalom se purta așa cu toţi aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga
15:6
Rom. 16:18
inima oamenilor lui Israel. 7După trecere de patruzeci15:7 Sau: patru. de ani, Absalom a zis împăratului: „Dă-mi voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruinţă pe care am făcut-o Domnului. 8Căci robul
15:8
Gen. 28:20,21
tău a făcut o juruinţă
15:8
1 Sam. 16:2
, când
15:8
Cap. 13:38.

locuiam la Gheșur, în Siria, și am zis: Dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului.” 9Împăratul i-a zis: „Du-te în pace.” Absalom s-a sculat și a plecat la Hebron. 10Absalom a trimis iscoade în toate seminţiile lui Israel să spună: „Când veţi auzi sunetul trâmbiţei, să ziceţi: ‘Absalom s-a făcut împărat la Hebron!’” 11Două sute de oameni din Ierusalim, care fuseseră poftiţi
15:11
1 Sam. 9:13
16:3,5
, au însoţit pe Absalom, și l-au însoţit în prostia
15:11
Gen. 20:5
lor fără să știe nimic. 12Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel Ghilonitul
15:12
Ios. 15:51
, sfetnicul
15:12
Ps. 41:9
55:12-14
lui David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare
15:12
Ps. 3:1
de partea lui Absalom.

Fuga lui David

13Cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis: „Inima

15:13
Vers. 6.
Jud. 9:3
oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom.” 14Și David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: „Sculaţi-vă să fugim
15:14
Cap. 19:9. Ps. 3, titlu.

, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiţi-vă de plecare, altfel, nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascuţișul sabiei.” 15Slujitorii împăratului i-au zis: „Slujitorii tăi vor face tot ce va voi domnul nostru, împăratul.” 16Împăratul
15:16
Ps. 3, titlu.

a ieșit, și toată casa lui mergea după el, și a lăsat zece
15:16
Cap. 16:21,22.

ţiitoare pentru paza casei. 17Împăratul a ieșit astfel și tot poporul îl urma. Și s-au oprit la cea din urmă casă. 18Toţi slujitorii lui, toţi cheretiţii
15:18
Cap. 8:18.

și toţi peletiţii au trecut alături de el și toţi gatiţii, în număr de șase sute de oameni, veniţi din Gat după el, au trecut înaintea împăratului. 19Împăratul a zis lui Itai
15:19
Cap. 18:2.

din Gat: „Pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul, căci ești străin și ai fost luat chiar din ţara ta. 20De ieri ai venit, și azi să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, când nici eu însumi nu știu unde
15:20
1 Sam. 23:13
mă duc! Întoarce-te și ia și pe fraţii tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine cu bunătate și credincioșie!” 21Itai a răspuns împăratului și a zis: „Viu
15:21
Rut 1:16,17Prov. 17:17
18:24
este Domnul și viu este domnul meu, împăratul, că în locul unde va fi domnul meu, împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul tău.” 22David a zis atunci lui Itai: „Du-te și treci!” Și Itai din Gat a trecut înainte, cu toţi oamenii lui și toţi copiii care erau cu el. 23Tot ţinutul plângea și scotea ţipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi și el pârâul Chedron și tot poporul a apucat pe drumul care duce în
15:23
Cap. 16:2.

pustie. 24Ţadoc era și el acolo și, cu el, toţi leviţii, ducând
15:24
Num. 4:15
chivotul legământului lui Dumnezeu, și au așezat jos chivotul lui Dumnezeu, și Abiatar se suia, în timp ce tot poporul isprăvea de ieșit din cetate. 25Împăratul a zis lui Ţadoc: „Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi
15:25
Ps. 43:3
și mă va face să văd chivotul și locașul lui. 26Dar dacă va zice: ‘Nu-mi place
15:26
Num. 14:81 Împ. 10:92 Cron. 9:8Is. 62:4
de tine’, iată-mă, să facă ce va crede cu
15:26
1 Sam. 3:18
mine.” 27Împăratul a mai zis preotului Ţadoc: „Înţelegi? Întoarce-te
15:27
1 Sam. 9:9
în pace în cetate, cu fiul tău Ahimaaţ și cu Ionatan, fiul lui Abiatar, cei doi fii
15:27
Cap. 17:17.

ai voștri. 28Vedeţi, voi aștepta
15:28
Cap. 17:16.

în câmpiile pustiei până ce-mi vor veni vești din partea voastră.” 29Astfel, Ţadoc și Abiatar au dus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim și au rămas acolo. 30David a suit dealul măslinilor. Suia plângând și cu capul
15:30
Cap. 9:4.
Est. 6:12
acoperit și mergea cu picioarele goale
15:30
Is. 20:2,4
, și toţi cei ce erau cu el și-au acoperit
15:30
Ier. 14:3,4
și ei capul și suiau plângând
15:30
Ps. 126:6
. 31Au venit și au spus lui David: „Ahitofel
15:31
Ps. 3:1,2
55:12
este împreună cu Absalom printre uneltitori.” Și David a zis: „Doamne, nimicește
15:31
Cap. 16:23;
17:14,23
sfaturile lui Ahitofel!” 32Când a ajuns David pe vârf, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Hușai, Architul, a venit înaintea lui, cu haina sfâșiată
15:32
Cap. 1:2.

și capul acoperit cu ţărână. 33David i-a zis: „Dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o
15:33
Cap. 19:35.

povară. 34Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel dacă te vei întoarce în cetate și vei zice lui Absalom: ‘Împărate, eu voi fi robul
15:34
Cap. 16:19.

tău; odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău.’ 35Preoţii Ţadoc și Abiatar nu vor fi acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa împăratului spune
15:35
Cap. 17:15,16.

preoţilor Ţadoc și Abiatar. 36Și fiindcă ei au acolo la
15:36
Vers. 27.

ei pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, și pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei îmi veţi trimite tot ce veţi afla.” 37Hușai, prietenul
15:37
Cap. 16:16.
1 Cron. 27:33
lui David, s-a întors dar în cetate. Și Absalom
15:37
Cap. 16:15.

a intrat în Ierusalim.