Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Ţiba înnegrește pe Mefiboșet

161Când

16:1
Cap. 15:30,32.
trecuse David puţin de vârf, iată că Ţiba
16:1
Cap. 9:2.
, slujitorul lui Mefiboșet, a venit înaintea lui cu doi măgari înșeuaţi, pe care erau două sute de pâini, o sută de turte de stafide, o sută de roade de vară și un burduf cu vin. 2Împăratul a zis lui Ţiba: „Ce vrei să faci cu acestea?” Și Ţiba a răspuns: „Măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinile și roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor și vinul, pentru potolirea setei celor
16:2
Cap. 15:23;
ce vor fi obosiţi în pustie.” 3Împăratul a zis: „Unde este fiul stăpânului tău?” Și
16:3
Cap. 19:27.
Ţiba a răspuns împăratului: „Iată, a rămas la Ierusalim, căci a zis: ‘Astăzi, casa lui Israel îmi va da înapoi împărăţia tatălui meu.’” 4Împăratul
16:4
Prov. 18:13
a zis lui Ţiba: „Tot ce este al lui Mefiboșet este al tău.” Și Ţiba a zis: „Mă închin cu plecăciune! Să capăt trecere înaintea ta, împărate, domnul meu!”

Șimei blestemă

5David ajunsese până la Bahurim. Și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Șimei

16:5
Cap. 19:16.
, fiul lui Ghera. El înainta blestemând 6și a aruncat cu pietre după David și după toţi slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul și toţi vitejii stăteau la dreapta și la stânga împăratului. 7Șimei vorbea astfel când blestema: „Du-te, du-te, om
16:7
Deut. 13:13
al sângelui, om rău! 8Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa
16:8
Jud. 9:24,56,571 Împ. 2:32,33
pentru tot sângele
16:8
Cap. 1:16;
casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, și Domnul a dat împărăţia în mâinile fiului tău Absalom, și iată-te nenorocit, căci ești un om al sângelui!” 9Atunci, Abișai, fiul Ţeruiei, a zis împăratului: „Pentru ce blestemă
16:9
1 Sam. 24:14
acest câine
16:9
Exod 22:28
mort pe domnul meu, împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul.” 10Dar împăratul a zis: „Ce
16:10
Cap. 19:22.
aveţi voi cu mine, fiii Ţeruiei? Dacă blestemă, înseamnă că Domnul
16:10
2 Împ. 18:25Plâng. 3:38
i-a zis: ‘Blestemă pe David!’ Cine-i
16:10
Rom. 9:20
va zice dar: ‘Pentru ce faci așa?’” 11Și David a zis lui Abișai și tuturor slujitorilor săi: „Iată că fiul meu
16:11
Cap. 12:11.
, care
16:11
Gen. 15:4
a ieșit din trupul meu, vrea să-mi ia viaţa, cu cât mai mult beniamitul acesta! Lăsaţi-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. 12Poate că Domnul Se va uita la necazul meu și-mi va
16:12
Rom. 8:28
face bine în locul blestemelor de azi.” 13David și oamenii lui și-au văzut de drum. Șimei mergea pe coasta muntelui, în dreptul lui David, și, mergând, blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. 14Împăratul și tot poporul care era cu el au ajuns la Aiefim și acolo s-au odihnit.

Hușai la Absalom

15Absalom

16:15
Cap. 15:37.
și tot poporul, bărbaţii lui Israel, intraseră în Ierusalim. Ahitofel era și el cu Absalom. 16Când a ajuns Hușai, Architul, prietenul
16:16
Cap. 15:37.
lui David, la Absalom, i-a zis: „Trăiască împăratul! Trăiască împăratul!” 17Și Absalom a zis lui Hușai: „Iată cât de mult ţii tu la prietenul tău! Pentru ce nu
16:17
Cap. 19:25.
te-ai dus cu prietenul tău?” 18Hușai a răspuns lui Absalom: „Pentru că vreau să fiu al aceluia pe care l-a ales Domnul și tot poporul acesta și toţi bărbaţii lui Israel și cu el vreau să rămân. 19De altfel, cui
16:19
Cap. 15:34.
îi voi sluji? Nu fiului său? Cum am slujit tatălui tău, așa îţi voi sluji și ţie.”

Absalom ascultă de Ahitofel

20Absalom a zis lui Ahitofel: „Sfătuiţi-vă împreună. Ce avem de făcut?” 21Și Ahitofel a zis lui Absalom: „Intră la ţiitoarele

16:21
Cap. 15:16;
pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei; astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât
16:21
Gen. 34:301 Sam. 13:4
tatălui tău și mâinile tuturor
16:21
Cap. 2:7.
celor ce sunt cu tine se vor întări.” 22Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș, și Absalom a intrat la ţiitoarele tatălui său, în faţa întregului
16:22
Cap. 12:11,12.
Israel. 23Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru
16:23
Cap. 15:12.
David, fie pentru Absalom.

17

Sfatul lui Ahitofel zădărnicit de Hușai

171Ahitofel a zis lui Absalom: „Lasă-mă să aleg douăsprezece mii de oameni! Mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. 2Îl voi lua pe neașteptate, când va fi obosit

17:2
Deut. 25:18
și va avea mâinile slăbite, îl voi înspăimânta și tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat
17:2
Zah. 13:7
3și voi aduce înapoi la tine pe tot poporul; moartea omului pe care-l urmărești va face ca toţi să se întoarcă și tot poporul va fi în pace.” 4Cuvintele acestea au plăcut lui Absalom și tuturor bătrânilor lui Israel. 5Dar Absalom a zis: „Chemaţi și pe Hușai, Architul, și să auzim și ce va zice el.” 6Hușai a venit la Absalom, și Absalom i-a zis: „Iată cum a vorbit Ahitofel. Trebuie să facem ce a zis el sau nu? Spune tu!” 7Hușai a răspuns lui Absalom: „De data aceasta, sfatul pe care ţi l-a dat Ahitofel nu este bun.” 8Și Hușai a zis: „Tu cunoști vitejia tatălui tău și a oamenilor lui; sunt înfuriaţi ca o ursoaică
17:8
Osea 13:8
de pe câmp căreia i s-au răpit puii. Tatăl tău este un om de război și nu va petrece noaptea cu poporul; 9iată, acum stă ascuns în vreo groapă sau în vreun alt loc. Și dacă, de la început, vor cădea unii sub loviturile lor, se va auzi îndată și se va zice: ‘Poporul care urma pe Absalom a fost înfrânt!’ 10Atunci, cel mai viteaz, chiar dacă ar fi avut o inimă de leu, se va înspăimânta
17:10
Ios. 2:11
, căci tot Israelul știe că tatăl tău este un viteaz și că are niște viteji cu el. 11Sfatul meu este dar ca tot Israelul să se strângă la tine, de la Dan
17:11
Jud. 20:1
până la Beer-Șeba, o mulţime ca nisipul
17:11
Gen. 22:17
de pe marginea mării. Și tu însuţi să mergi la luptă. 12Dacă vom ajunge la el în vreun loc unde l-am găsi, vom cădea peste el cum cade roua pe pământ, și nu va scăpa niciunul, nici el, nici vreunul din oamenii care sunt cu el. 13Dacă va fugi într-o cetate, tot Israelul va duce funii la cetatea aceea și o vom trage în pârâu până când nu va mai rămâne nicio piatră în ea.” 14Absalom și toţi oamenii lui Israel au zis: „Sfatul lui Hușai, Architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul
17:14
Cap. 15:31,34.
hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom.

Moartea lui Ahitofel

15Hușai

17:15
Cap. 15:35.
a zis preoţilor Ţadoc și Abiatar: „Ahitofel a dat cutare și cutare sfat lui Absalom și bătrânilor lui Israel, și eu i-am sfătuit cutare și cutare lucru. 16Acum trimiteţi îndată știre lui David și spuneţi-i: ‘Nu sta noaptea în câmpiile
17:16
Cap. 15:28.
pustiei, ci du-te mai departe, ca nu cumva împăratul și tot poporul care este cu el să fie în primejdie să piară.’” 17Ionatan
17:17
Cap. 15:27,36.
și Ahimaaţ stăteau lângă fântâna Roguel
17:17
Ios. 15:7
18:16
. Slujnica venea și le aducea știri, iar ei se duceau să dea de veste împăratului David, căci nu îndrăzneau să se arate și să intre în cetate. 18Dar odată i-a zărit un tânăr și a spus lui Absalom. Ei au plecat amândoi în grabă și au ajuns la Bahurim
17:18
Cap. 16:5.
, la casa unui om care avea o fântână în curte, și s-au coborât în ea. 19Femeia
17:19
Ios. 2:6
a luat o învelitoare, a întins-o peste gura fântânii și a împrăștiat urluială pe ea, ca să nu dea nimic de bănuit. 20Slujitorii lui Absalom au intrat în casă la femeia aceasta și au zis: „Unde sunt Ahimaaţ și Ionatan?” Femeia
17:20
Exod 1:19Ios. 2:4,5
le-a răspuns: „Au trecut pârâul.” Au căutat și, negăsindu-i, s-au întors la Ierusalim. 21După plecarea lor, Ahimaaţ și Ionatan au ieșit din fântână și s-au dus să dea de știre împăratului David. Au zis lui David: „Sculaţi-vă
17:21
Vers. 15,16.
și grăbiţi-vă de treceţi apa, căci Ahitofel a plănuit cutare și cutare lucru împotriva voastră.” 22David și tot poporul care era cu el s-au sculat și au trecut Iordanul; când se lumina de ziuă, nu rămăsese niciunul care să nu fi trecut Iordanul. 23Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă, în cetatea
17:23
Cap. 15:12.
lui. Și-a pus casa în rânduială și s-a spânzurat
17:23
Mat. 27:5
. Când a murit, l-au îngropat în mormântul tatălui său.

David la Mahanaim

24David ajunsese la Mahanaim

17:24
Gen. 32:2Ios. 13:26
când a trecut Absalom Iordanul, însoţit de toţi bărbaţii lui Israel. 25Absalom a pus pe Amasa în fruntea oștirii, în locul lui Ioab. Amasa era fiul unui om numit Itra, Israelitul, care intrase la Abigal
17:25
1 Cron. 2:17
, fata lui Nahaș și sora Ţeruiei, mama lui Ioab. 26Israel și Absalom au tăbărât în ţara Galaadului. 27Când a ajuns David la Mahanaim, Șobi
17:27
Cap. 10:1;
, fiul lui Nahaș, din Raba fiilor lui Amon, Machir
17:27
Cap. 9:4.
, fiul lui Amiel, din Lodebar, și Barzilai
17:27
Cap. 19:31,32.
, Galaaditul, din Roghelim, 28au adus paturi, lighene, vase de pământ, grâu, orz, făină, grâu prăjit, bob, linte, uscături, 29miere, unt, oi și brânză de vacă. Au adus aceste lucruri lui David și poporului care era cu el, ca să mănânce, căci ziceau: „Poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete, în pustie
17:29
Cap. 16:2.
.”

18

Absalom ucis de Ioab

181David a numărat poporul care era cu el și a pus peste ei căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. 2A pus o treime din popor sub porunca lui Ioab, o treime

18:2
Cap. 15:19.
sub Abișai, fiul Ţeruiei, fratele lui Ioab, și o treime sub Itai din Gat. Și împăratul a zis poporului: „Vreau să ies și eu împreună cu voi.” 3Dar poporul
18:3
Cap. 21:17.
a zis: „Să nu ieși! Căci dacă vom lua-o la fugă, luarea aminte nu se va îndrepta asupra noastră și, când vor cădea jumătate din noi, nu vor lua seama la noi, dar tu ești ca zece mii dintre noi, și acum este mai bine să ne vii în ajutor din cetate.” 4Împăratul le-a răspuns: „Voi face ce credeţi că este mai bine.” Și împăratul a stat lângă poartă, în timp ce tot poporul ieșea cu sutele și miile. 5Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abișai și lui Itai: „Pentru dragostea pe care o aveţi faţă de mine, purtaţi-vă blând cu tânărul Absalom!” Și tot poporul
18:5
Vers. 12.
a auzit porunca împăratului, dată tuturor căpeteniilor cu privire la Absalom. 6Poporul a ieșit în câmp înaintea lui Israel și bătălia a avut loc în pădurea
18:6
Ios. 17:15,18
lui Efraim. 7Acolo, poporul lui Israel a fost bătut de slujitorii lui David și a fost o mare înfrângere în ziua aceea, ca douăzeci de mii de oameni. 8Lupta s-a întins pe tot ţinutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. 9Absalom s-a pomenit în faţa oamenilor lui David. Era călare pe un catâr. Catârul a pătruns sub ramurile încâlcite ale unui mare stejar, și capul lui Absalom s-a prins de stejar; a rămas astfel spânzurat între cer și pământ, și catârul care era sub el a trecut înainte. 10Un om, văzând lucrul acesta, a venit și a spus lui Ioab: „Iată, am văzut pe Absalom spânzurat de un stejar.” 11Și Ioab a zis omului care i-a adus știrea aceasta: „L-ai văzut! De ce dar nu l-ai tăiat pe loc? Ţi-aș fi dat zece sicli de argint și un brâu.” 12Dar omul acela a zis lui Ioab: „Chiar dacă aș cântări în mâna mea o mie de sicli de argint, n-aș pune mâna pe fiul împăratului, căci noi am auzit
18:12
Vers. 5.
următoarea poruncă pe care ţi-a dat-o împăratul ţie, lui Abișai și lui Itai: ‘Luaţi seama fiecare la tânărul Absalom!’ 13Și, dacă l-aș fi omorât mișelește, nimic n-ar fi rămas ascuns împăratului și tu însuţi ai fi fost împotriva mea.” 14Ioab a zis: „Nu voi zăbovi atâta cu tine!” Și a luat trei săgeţi în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viaţă în mijlocul stejarului. 15Zece tineri, care duceau armele lui Ioab, au înconjurat pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât. 16Ioab a sunat din trâmbiţă, și poporul s-a întors, încetând astfel să mai urmărească pe Israel, oprit de Ioab. 17Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare din mijlocul pădurii și au pus
18:17
Ios. 7:26
peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit, fiecare în cortul lui. 18Pe când trăia, Absalom își ridicase un stâlp de aducere aminte în valea împăratului
18:18
Gen. 14:17
. Căci zicea: „N-am
18:18
Cap. 14:27.
fii prin care să se poată păstra aducerea aminte a numelui meu.” Și a pus numele său stâlpului, care și astăzi se numește Stâlpul lui Absalom.

Solia lui Cuși

19Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis: „Lasă-mă să dau fuga și să duc împăratului vestea cea bună că Domnul i-a făcut dreptate, scăpându-l din mâna vrăjmașilor săi.” 20Ioab i-a zis: „Nu tu ai să duci veștile azi; le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit.” 21Și Ioab a zis lui Cuși: „Du-te și vestește împăratului ce ai văzut.” Cuși s-a închinat înaintea lui Ioab și a dat fuga. 22Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis iarăși lui Ioab: „Orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cuși.” Și Ioab a zis: „Pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care-ţi va fi de folos.” 23„Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg”, a zis din nou Ahimaaţ. Și Ioab i-a zis: „Dă fuga!” Ahimaaţ a alergat pe drumul care duce în câmpie și a luat-o înaintea lui Cuși. 24David ședea între cele două porţi. Caraula

18:24
2 Împ. 9:17
s-a dus pe acoperișul porţii spre zid; a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om alerga singur-singurel. 25Caraula a strigat și a dat de știre împăratului. Împăratul a zis: „Dacă este singur, aduce vești.” Și omul acela se apropia din ce în ce mai mult. 26Caraula a văzut un alt om alergând și a strigat la portar: „Iată, un om aleargă singur-singurel.” Împăratul a zis: „Și el aduce vești.” 27Caraula a zis: „Alergătura celui dintâi pare că e a lui Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc.” Și împăratul a zis: „Este un om de bine și aduce vești bune.” 28Ahimaaţ a strigat și a zis împăratului: „Este bine de tot!” S-a închinat înaintea împăratului cu faţa până la pământ și a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a dat în mâinile noastre pe cei ce ridicau mâna împotriva domnului nostru, împăratul.” 29Împăratul a zis: „Tânărul Absalom este bine, sănătos?” Ahimaaţ a răspuns: „Am văzut o mare învălmășeală când a trimis Ioab pe slujitorul împăratului și pe mine, slujitorul tău, dar nu știu ce era.” 30Și împăratul a zis: „Stai colea la o parte.” Și Ahimaaţ a stat deoparte. 31Îndată a sosit Cuși. Și a zis: „Să afle domnul meu, împăratul, vestea cea bună! Astăzi, Domnul ţi-a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor ce se ridicau împotriva ta.” 32Împăratul a zis lui Cuși: „Tânărul Absalom este bine, sănătos?” Cuși a răspuns: „Ca tânărul acesta să fie vrăjmașii domnului meu, împăratul, și toţi cei ce se ridică împotriva ta, ca să-ţi facă rău!” 33Atunci, împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porţii și a plâns. Pe când mergea, zicea: „Fiul
18:33
Cap. 19:4.
meu Absalom! Fiul meu, fiul meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!”