Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Sfatul lui Ahitofel zădărnicit de Hușai

171Ahitofel a zis lui Absalom: „Lasă-mă să aleg douăsprezece mii de oameni! Mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. 2Îl voi lua pe neașteptate, când va fi obosit

17:2
Deut. 25:18
și va avea mâinile slăbite, îl voi înspăimânta și tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat
17:2
Zah. 13:7
3și voi aduce înapoi la tine pe tot poporul; moartea omului pe care-l urmărești va face ca toţi să se întoarcă și tot poporul va fi în pace.” 4Cuvintele acestea au plăcut lui Absalom și tuturor bătrânilor lui Israel. 5Dar Absalom a zis: „Chemaţi și pe Hușai, Architul, și să auzim și ce va zice el.” 6Hușai a venit la Absalom, și Absalom i-a zis: „Iată cum a vorbit Ahitofel. Trebuie să facem ce a zis el sau nu? Spune tu!” 7Hușai a răspuns lui Absalom: „De data aceasta, sfatul pe care ţi l-a dat Ahitofel nu este bun.” 8Și Hușai a zis: „Tu cunoști vitejia tatălui tău și a oamenilor lui; sunt înfuriaţi ca o ursoaică
17:8
Osea 13:8
de pe câmp căreia i s-au răpit puii. Tatăl tău este un om de război și nu va petrece noaptea cu poporul; 9iată, acum stă ascuns în vreo groapă sau în vreun alt loc. Și dacă, de la început, vor cădea unii sub loviturile lor, se va auzi îndată și se va zice: ‘Poporul care urma pe Absalom a fost înfrânt!’ 10Atunci, cel mai viteaz, chiar dacă ar fi avut o inimă de leu, se va înspăimânta
17:10
Ios. 2:11
, căci tot Israelul știe că tatăl tău este un viteaz și că are niște viteji cu el. 11Sfatul meu este dar ca tot Israelul să se strângă la tine, de la Dan
17:11
Jud. 20:1
până la Beer-Șeba, o mulţime ca nisipul
17:11
Gen. 22:17
de pe marginea mării. Și tu însuţi să mergi la luptă. 12Dacă vom ajunge la el în vreun loc unde l-am găsi, vom cădea peste el cum cade roua pe pământ, și nu va scăpa niciunul, nici el, nici vreunul din oamenii care sunt cu el. 13Dacă va fugi într-o cetate, tot Israelul va duce funii la cetatea aceea și o vom trage în pârâu până când nu va mai rămâne nicio piatră în ea.” 14Absalom și toţi oamenii lui Israel au zis: „Sfatul lui Hușai, Architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul
17:14
Cap. 15:31,34.
hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom.

Moartea lui Ahitofel

15Hușai

17:15
Cap. 15:35.
a zis preoţilor Ţadoc și Abiatar: „Ahitofel a dat cutare și cutare sfat lui Absalom și bătrânilor lui Israel, și eu i-am sfătuit cutare și cutare lucru. 16Acum trimiteţi îndată știre lui David și spuneţi-i: ‘Nu sta noaptea în câmpiile
17:16
Cap. 15:28.
pustiei, ci du-te mai departe, ca nu cumva împăratul și tot poporul care este cu el să fie în primejdie să piară.’” 17Ionatan
17:17
Cap. 15:27,36.
și Ahimaaţ stăteau lângă fântâna Roguel
17:17
Ios. 15:7
18:16
. Slujnica venea și le aducea știri, iar ei se duceau să dea de veste împăratului David, căci nu îndrăzneau să se arate și să intre în cetate. 18Dar odată i-a zărit un tânăr și a spus lui Absalom. Ei au plecat amândoi în grabă și au ajuns la Bahurim
17:18
Cap. 16:5.
, la casa unui om care avea o fântână în curte, și s-au coborât în ea. 19Femeia
17:19
Ios. 2:6
a luat o învelitoare, a întins-o peste gura fântânii și a împrăștiat urluială pe ea, ca să nu dea nimic de bănuit. 20Slujitorii lui Absalom au intrat în casă la femeia aceasta și au zis: „Unde sunt Ahimaaţ și Ionatan?” Femeia
17:20
Exod 1:19Ios. 2:4,5
le-a răspuns: „Au trecut pârâul.” Au căutat și, negăsindu-i, s-au întors la Ierusalim. 21După plecarea lor, Ahimaaţ și Ionatan au ieșit din fântână și s-au dus să dea de știre împăratului David. Au zis lui David: „Sculaţi-vă
17:21
Vers. 15,16.
și grăbiţi-vă de treceţi apa, căci Ahitofel a plănuit cutare și cutare lucru împotriva voastră.” 22David și tot poporul care era cu el s-au sculat și au trecut Iordanul; când se lumina de ziuă, nu rămăsese niciunul care să nu fi trecut Iordanul. 23Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă, în cetatea
17:23
Cap. 15:12.
lui. Și-a pus casa în rânduială și s-a spânzurat
17:23
Mat. 27:5
. Când a murit, l-au îngropat în mormântul tatălui său.

David la Mahanaim

24David ajunsese la Mahanaim

17:24
Gen. 32:2Ios. 13:26
când a trecut Absalom Iordanul, însoţit de toţi bărbaţii lui Israel. 25Absalom a pus pe Amasa în fruntea oștirii, în locul lui Ioab. Amasa era fiul unui om numit Itra, Israelitul, care intrase la Abigal
17:25
1 Cron. 2:17
, fata lui Nahaș și sora Ţeruiei, mama lui Ioab. 26Israel și Absalom au tăbărât în ţara Galaadului. 27Când a ajuns David la Mahanaim, Șobi
17:27
Cap. 10:1;
, fiul lui Nahaș, din Raba fiilor lui Amon, Machir
17:27
Cap. 9:4.
, fiul lui Amiel, din Lodebar, și Barzilai
17:27
Cap. 19:31,32.
, Galaaditul, din Roghelim, 28au adus paturi, lighene, vase de pământ, grâu, orz, făină, grâu prăjit, bob, linte, uscături, 29miere, unt, oi și brânză de vacă. Au adus aceste lucruri lui David și poporului care era cu el, ca să mănânce, căci ziceau: „Poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete, în pustie
17:29
Cap. 16:2.
.”

18

Absalom ucis de Ioab

181David a numărat poporul care era cu el și a pus peste ei căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. 2A pus o treime din popor sub porunca lui Ioab, o treime

18:2
Cap. 15:19.
sub Abișai, fiul Ţeruiei, fratele lui Ioab, și o treime sub Itai din Gat. Și împăratul a zis poporului: „Vreau să ies și eu împreună cu voi.” 3Dar poporul
18:3
Cap. 21:17.
a zis: „Să nu ieși! Căci dacă vom lua-o la fugă, luarea aminte nu se va îndrepta asupra noastră și, când vor cădea jumătate din noi, nu vor lua seama la noi, dar tu ești ca zece mii dintre noi, și acum este mai bine să ne vii în ajutor din cetate.” 4Împăratul le-a răspuns: „Voi face ce credeţi că este mai bine.” Și împăratul a stat lângă poartă, în timp ce tot poporul ieșea cu sutele și miile. 5Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abișai și lui Itai: „Pentru dragostea pe care o aveţi faţă de mine, purtaţi-vă blând cu tânărul Absalom!” Și tot poporul
18:5
Vers. 12.
a auzit porunca împăratului, dată tuturor căpeteniilor cu privire la Absalom. 6Poporul a ieșit în câmp înaintea lui Israel și bătălia a avut loc în pădurea
18:6
Ios. 17:15,18
lui Efraim. 7Acolo, poporul lui Israel a fost bătut de slujitorii lui David și a fost o mare înfrângere în ziua aceea, ca douăzeci de mii de oameni. 8Lupta s-a întins pe tot ţinutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. 9Absalom s-a pomenit în faţa oamenilor lui David. Era călare pe un catâr. Catârul a pătruns sub ramurile încâlcite ale unui mare stejar, și capul lui Absalom s-a prins de stejar; a rămas astfel spânzurat între cer și pământ, și catârul care era sub el a trecut înainte. 10Un om, văzând lucrul acesta, a venit și a spus lui Ioab: „Iată, am văzut pe Absalom spânzurat de un stejar.” 11Și Ioab a zis omului care i-a adus știrea aceasta: „L-ai văzut! De ce dar nu l-ai tăiat pe loc? Ţi-aș fi dat zece sicli de argint și un brâu.” 12Dar omul acela a zis lui Ioab: „Chiar dacă aș cântări în mâna mea o mie de sicli de argint, n-aș pune mâna pe fiul împăratului, căci noi am auzit
18:12
Vers. 5.
următoarea poruncă pe care ţi-a dat-o împăratul ţie, lui Abișai și lui Itai: ‘Luaţi seama fiecare la tânărul Absalom!’ 13Și, dacă l-aș fi omorât mișelește, nimic n-ar fi rămas ascuns împăratului și tu însuţi ai fi fost împotriva mea.” 14Ioab a zis: „Nu voi zăbovi atâta cu tine!” Și a luat trei săgeţi în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viaţă în mijlocul stejarului. 15Zece tineri, care duceau armele lui Ioab, au înconjurat pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât. 16Ioab a sunat din trâmbiţă, și poporul s-a întors, încetând astfel să mai urmărească pe Israel, oprit de Ioab. 17Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare din mijlocul pădurii și au pus
18:17
Ios. 7:26
peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit, fiecare în cortul lui. 18Pe când trăia, Absalom își ridicase un stâlp de aducere aminte în valea împăratului
18:18
Gen. 14:17
. Căci zicea: „N-am
18:18
Cap. 14:27.
fii prin care să se poată păstra aducerea aminte a numelui meu.” Și a pus numele său stâlpului, care și astăzi se numește Stâlpul lui Absalom.

Solia lui Cuși

19Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis: „Lasă-mă să dau fuga și să duc împăratului vestea cea bună că Domnul i-a făcut dreptate, scăpându-l din mâna vrăjmașilor săi.” 20Ioab i-a zis: „Nu tu ai să duci veștile azi; le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit.” 21Și Ioab a zis lui Cuși: „Du-te și vestește împăratului ce ai văzut.” Cuși s-a închinat înaintea lui Ioab și a dat fuga. 22Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis iarăși lui Ioab: „Orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cuși.” Și Ioab a zis: „Pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care-ţi va fi de folos.” 23„Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg”, a zis din nou Ahimaaţ. Și Ioab i-a zis: „Dă fuga!” Ahimaaţ a alergat pe drumul care duce în câmpie și a luat-o înaintea lui Cuși. 24David ședea între cele două porţi. Caraula

18:24
2 Împ. 9:17
s-a dus pe acoperișul porţii spre zid; a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om alerga singur-singurel. 25Caraula a strigat și a dat de știre împăratului. Împăratul a zis: „Dacă este singur, aduce vești.” Și omul acela se apropia din ce în ce mai mult. 26Caraula a văzut un alt om alergând și a strigat la portar: „Iată, un om aleargă singur-singurel.” Împăratul a zis: „Și el aduce vești.” 27Caraula a zis: „Alergătura celui dintâi pare că e a lui Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc.” Și împăratul a zis: „Este un om de bine și aduce vești bune.” 28Ahimaaţ a strigat și a zis împăratului: „Este bine de tot!” S-a închinat înaintea împăratului cu faţa până la pământ și a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a dat în mâinile noastre pe cei ce ridicau mâna împotriva domnului nostru, împăratul.” 29Împăratul a zis: „Tânărul Absalom este bine, sănătos?” Ahimaaţ a răspuns: „Am văzut o mare învălmășeală când a trimis Ioab pe slujitorul împăratului și pe mine, slujitorul tău, dar nu știu ce era.” 30Și împăratul a zis: „Stai colea la o parte.” Și Ahimaaţ a stat deoparte. 31Îndată a sosit Cuși. Și a zis: „Să afle domnul meu, împăratul, vestea cea bună! Astăzi, Domnul ţi-a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor ce se ridicau împotriva ta.” 32Împăratul a zis lui Cuși: „Tânărul Absalom este bine, sănătos?” Cuși a răspuns: „Ca tânărul acesta să fie vrăjmașii domnului meu, împăratul, și toţi cei ce se ridică împotriva ta, ca să-ţi facă rău!” 33Atunci, împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porţii și a plâns. Pe când mergea, zicea: „Fiul
18:33
Cap. 19:4.
meu Absalom! Fiul meu, fiul meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!”

19

Jalea împăratului

191Au venit și au spus lui Ioab: „Iată că împăratul plânge și se jelește din pricina lui Absalom.” 2Și, în ziua aceea, biruinţa s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea, poporul auzea zicându-se: „Împăratul este mâhnit din pricina fiului său.” 3În aceeași zi, poporul a intrat în cetate

19:3
Vers. 32.
pe furiș, ca niște oameni rușinaţi că au fugit din luptă. 4Împăratul își acoperise
19:4
Cap. 15:30.
faţa și striga în gura mare: „Fiul
19:4
Cap. 18:33.
meu Absalom! Absalom, fiul meu, fiul meu!” 5Ioab a intrat în odaia unde era împăratul și a zis: „Tu acoperi azi de rușine faţa tuturor slujitorilor tăi, care au scăpat azi viaţa ta, a fiilor tăi și a fetelor tale, a nevestelor tale și a ţiitoarelor tale. 6Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc, căci arăţi azi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori; și văd acum că, dacă ar trăi Absalom și noi toţi am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ţi-ar fi plăcut. 7Scoală-te dar, ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi! Căci jur pe Domnul că, dacă nu ieși să te arăţi, nu va rămâne un om cu tine în noaptea aceasta, și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ţi s-au întâmplat din tinereţe până acum.” 8Atunci, împăratul s-a sculat și a șezut la poartă. Au spus la tot poporul: „Iată că împăratul stă la poartă.” Și tot poporul a venit înaintea împăratului.

Întoarcerea împăratului la Ierusalim

Însă Israel fugise, fiecare în cortul lui. 9Și în toate seminţiile lui Israel, tot poporul se certa zicând: „Împăratul ne-a izbăvit din mâna vrăjmașilor noștri, el ne-a scăpat din mâna filistenilor, și acum a trebuit să fugă

19:9
Cap. 15:14.
din ţară dinaintea lui Absalom. 10Și Absalom, pe care-l unsesem să domnească peste noi, a murit în bătălie. De ce nu puneţi o vorbă pentru întoarcerea împăratului?” 11La rândul său, împăratul David a trimis să spună preoţilor Ţadoc și Abiatar: „Vorbiţi bătrânilor lui Iuda și spuneţi-le: ‘Pentru ce aţi fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui? (Căci ce se spunea în tot Israelul ajunsese până la împărat.) 12Voi sunteţi fraţii mei, sunteţi os
19:12
Cap. 5:1.
din oasele mele și carne din carnea mea. Pentru ce aţi fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi?’ 13Și lui Amasa
19:13
Cap. 17:25.
spuneţi-i așa: ‘Nu ești tu oare os din oasele mele și carne din carnea mea? Să mă pedepsească
19:13
Rut 1:17
Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu vei fi înaintea mea pentru totdeauna căpetenia oștirii în locul lui Ioab!’” 14David a înmuiat inima tuturor celor din Iuda, de parcă ar fi fost un singur
19:14
Jud. 20:1
om, și au trimis să spună împăratului: „Întoarce-te, tu și toţi slujitorii tăi.” 15Împăratul s-a întors și a ajuns până la Iordan. Și Iuda s-a dus la Ghilgal
19:15
Ios. 5:9
, ca să iasă înaintea împăratului și să-l facă să treacă Iordanul.

Bunătatea lui David faţă de Șimei

16Șimei

19:16
Cap. 16:5.
, fiul lui Ghera, Beniamitul, care era din Bahurim, s-a grăbit să se coboare cu cei din Iuda înaintea împăratului David. 17Avea cu el o mie de oameni din Beniamin și pe Ţiba
19:17
Cap. 9:2,10;
, mai-marele casei lui Saul, și pe cei cincisprezece fii și pe cei douăzeci de robi ai lui Ţiba. Au trecut Iordanul în faţa împăratului. 18Luntrea pusă la îndemâna împăratului tocmai pornise ca să-i treacă și casa dincolo; și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, Șimei, fiul lui Ghera, s-a închinat înaintea lui. 19Și a zis împăratului: „Să nu ţină seamă
19:19
1 Sam. 22:15
domnul meu de nelegiuirea mea
19:19
Cap. 16:5.
, să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu, ieșea din Ierusalim și să nu ţină seamă
19:19
Cap. 13:33.
împăratul de lucrul acesta! 20Căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Și iată, vin astăzi, cel dintâi din toată casa lui Iosif
19:20
Cap. 16:5.
, înaintea împăratului, domnul meu.” 21Atunci, Abișai, fiul Ţeruiei, a luat cuvântul și a zis: „Nu trebuie oare să moară Șimei pentru că a blestemat
19:21
Exod 22:28
pe unsul Domnului?” 22Dar David a zis: „Ce
19:22
Cap. 16:10.
am eu cu voi, fiii Ţeruiei, și pentru ce vă arătaţi astăzi potrivnicii mei? Astăzi să se omoare
19:22
1 Sam. 11:13
oare vreun om în Israel? Nu știu eu că împărăţesc azi peste Israel?” 23Și împăratul
19:23
1 Împ. 2:8,9,37,46
a zis lui Șimei: „Nu vei muri!” Împăratul i-a jurat că nu-l va omorî.

Bunătatea lui David faţă de Mefiboșet

24Mefiboșet

19:24
Cap. 9:6.
, fiul lui Saul, s-a coborât și el înaintea împăratului. Nu-și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-și spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. 25Când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis: „Pentru ce n-ai venit
19:25
Cap. 16:17.
cu mine, Mefiboșet?” 26Și el a răspuns: „Împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău, care este olog, zisese: ‘Voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul.’ 27Și el a
19:27
Cap. 16:3.
înnegrit pe robul tău la domnul meu, împăratul. Dar domnul meu
19:27
Cap. 14:17,20.
, împăratul, este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. 28Căci toţi cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului, domnul meu, și totuși
19:28
Cap. 9:7,10,13.
tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu și ce am să cer eu împăratului?” 29Împăratul i-a zis: „Ce mai vorbești atâta? Am spus: ‘Tu și Ţiba veţi împărţi pământurile.’” 30Și Mefiboșet a zis împăratului: „Să ia chiar totul, căci împăratul, domnul meu, se întoarce în pace acasă.”

Mulţumirea lui David faţă de Barzilai

31Barzilai

19:31
1 Împ. 2:7
, Galaaditul, s-a coborât din Roghelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul, ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. 32Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de optzeci de ani. El îngrijise
19:32
Cap. 17:27.
de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. 33Împăratul a zis lui Barzilai: „Vino cu mine, și te voi hrăni la mine, în Ierusalim.” 34Dar Barzilai a răspuns împăratului: „Câţi ani voi mai trăi, ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? 35Eu sunt astăzi în vârstă de optzeci de ani
19:35
Ps. 90:10
. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreţilor și cântăreţelor? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu, împăratul? 36Robul tău va merge puţin dincolo de Iordan cu împăratul. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? 37Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea, lângă mormântul tatălui meu și al mamei mele! Dar iată că robul tău Chimham
19:37
1 Împ. 2:7Ier. 41:17
va trece cu împăratul, domnul meu; fă ce vei crede pentru el.” 38Împăratul a zis: „Chimham să treacă împreună cu mine și voi face pentru el ce vei vrea; tot ce vei dori de la mine, îţi voi da!” 39După ce tot poporul a trecut Iordanul și după ce l-a trecut și împăratul, împăratul l-a sărutat
19:39
Gen. 31:55
pe Barzilai și l-a binecuvântat. Și Barzilai s-a întors acasă. 40Împăratul s-a îndreptat spre Ghilgal, însoţit de Chimham. Tot poporul lui Iuda și jumătate din poporul lui Israel petrecuseră pe împărat dincolo de Iordan. 41Dar toţi bărbaţii lui Israel au venit la împărat și i-au zis: „Pentru ce te-au furat fraţii noștri, bărbaţii lui Iuda, și au trecut
19:41
Vers. 15.
pe împărat peste Iordan, împreună cu casa lui și cu toţi oamenii lui David?” 42Toţi bărbaţii lui Iuda au răspuns bărbaţilor lui Israel: „Fiindcă împăratul ne este
19:42
Vers. 12.
rudă. Și ce aţi găsit aici, ca să vă mâniaţi? Am trăit noi pe cheltuiala împăratului? Ne-a făcut el daruri?” 43Și bărbaţii lui Israel au răspuns bărbaţilor lui Iuda: „Împăratul este de zece ori mai mult al nostru și chiar la David avem mai mult drept decât voi. Pentru ce ne-aţi nesocotit? N-am fost noi cei dintâi care am spus să se întoarcă împăratul nostru?” Și bărbaţii lui Iuda au vorbit
19:43
Jud. 8:1
12:1
cu mai multă asprime decât bărbaţii lui Israel.