Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Jalea împăratului

191Au venit și au spus lui Ioab: „Iată că împăratul plânge și se jelește din pricina lui Absalom.” 2Și, în ziua aceea, biruinţa s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea, poporul auzea zicându-se: „Împăratul este mâhnit din pricina fiului său.” 3În aceeași zi, poporul a intrat în cetate

19:3
Vers. 32.

pe furiș, ca niște oameni rușinaţi că au fugit din luptă. 4Împăratul își acoperise
19:4
Cap. 15:30.

faţa și striga în gura mare: „Fiul
19:4
Cap. 18:33.

meu Absalom! Absalom, fiul meu, fiul meu!” 5Ioab a intrat în odaia unde era împăratul și a zis: „Tu acoperi azi de rușine faţa tuturor slujitorilor tăi, care au scăpat azi viaţa ta, a fiilor tăi și a fetelor tale, a nevestelor tale și a ţiitoarelor tale. 6Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc, căci arăţi azi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori; și văd acum că, dacă ar trăi Absalom și noi toţi am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ţi-ar fi plăcut. 7Scoală-te dar, ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi! Căci jur pe Domnul că, dacă nu ieși să te arăţi, nu va rămâne un om cu tine în noaptea aceasta, și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ţi s-au întâmplat din tinereţe până acum.” 8Atunci, împăratul s-a sculat și a șezut la poartă. Au spus la tot poporul: „Iată că împăratul stă la poartă.” Și tot poporul a venit înaintea împăratului.

Întoarcerea împăratului la Ierusalim

Însă Israel fugise, fiecare în cortul lui. 9Și în toate seminţiile lui Israel, tot poporul se certa zicând: „Împăratul ne-a izbăvit din mâna vrăjmașilor noștri, el ne-a scăpat din mâna filistenilor, și acum a trebuit să fugă

19:9
Cap. 15:14.

din ţară dinaintea lui Absalom. 10Și Absalom, pe care-l unsesem să domnească peste noi, a murit în bătălie. De ce nu puneţi o vorbă pentru întoarcerea împăratului?” 11La rândul său, împăratul David a trimis să spună preoţilor Ţadoc și Abiatar: „Vorbiţi bătrânilor lui Iuda și spuneţi-le: ‘Pentru ce aţi fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui? (Căci ce se spunea în tot Israelul ajunsese până la împărat.) 12Voi sunteţi fraţii mei, sunteţi os
19:12
Cap. 5:1.

din oasele mele și carne din carnea mea. Pentru ce aţi fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi?’ 13Și lui Amasa
19:13
Cap. 17:25.

spuneţi-i așa: ‘Nu ești tu oare os din oasele mele și carne din carnea mea? Să mă pedepsească
19:13
Rut 1:17
Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu vei fi înaintea mea pentru totdeauna căpetenia oștirii în locul lui Ioab!’” 14David a înmuiat inima tuturor celor din Iuda, de parcă ar fi fost un singur
19:14
Jud. 20:1
om, și au trimis să spună împăratului: „Întoarce-te, tu și toţi slujitorii tăi.” 15Împăratul s-a întors și a ajuns până la Iordan. Și Iuda s-a dus la Ghilgal
19:15
Ios. 5:9
, ca să iasă înaintea împăratului și să-l facă să treacă Iordanul.

Bunătatea lui David faţă de Șimei

16Șimei

19:16
Cap. 16:5.
1 Împ. 2:8
, fiul lui Ghera, Beniamitul, care era din Bahurim, s-a grăbit să se coboare cu cei din Iuda înaintea împăratului David. 17Avea cu el o mie de oameni din Beniamin și pe Ţiba
19:17
Cap. 9:2,10;
16:1,2
, mai-marele casei lui Saul, și pe cei cincisprezece fii și pe cei douăzeci de robi ai lui Ţiba. Au trecut Iordanul în faţa împăratului. 18Luntrea pusă la îndemâna împăratului tocmai pornise ca să-i treacă și casa dincolo; și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, Șimei, fiul lui Ghera, s-a închinat înaintea lui. 19Și a zis împăratului: „Să nu ţină seamă
19:19
1 Sam. 22:15
domnul meu de nelegiuirea mea
19:19
Cap. 16:5.

, să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu, ieșea din Ierusalim și să nu ţină seamă
19:19
Cap. 13:33.

împăratul de lucrul acesta! 20Căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Și iată, vin astăzi, cel dintâi din toată casa lui Iosif
19:20
Cap. 16:5.

, înaintea împăratului, domnul meu.” 21Atunci, Abișai, fiul Ţeruiei, a luat cuvântul și a zis: „Nu trebuie oare să moară Șimei pentru că a blestemat
19:21
Exod 22:28
pe unsul Domnului?” 22Dar David a zis: „Ce
19:22
Cap. 16:10.

am eu cu voi, fiii Ţeruiei, și pentru ce vă arătaţi astăzi potrivnicii mei? Astăzi să se omoare
19:22
1 Sam. 11:13
oare vreun om în Israel? Nu știu eu că împărăţesc azi peste Israel?” 23Și împăratul
19:23
1 Împ. 2:8,9,37,46
a zis lui Șimei: „Nu vei muri!” Împăratul i-a jurat că nu-l va omorî.

Bunătatea lui David faţă de Mefiboșet

24Mefiboșet

19:24
Cap. 9:6.

, fiul lui Saul, s-a coborât și el înaintea împăratului. Nu-și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-și spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. 25Când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis: „Pentru ce n-ai venit
19:25
Cap. 16:17.

cu mine, Mefiboșet?” 26Și el a răspuns: „Împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău, care este olog, zisese: ‘Voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul.’ 27Și el a
19:27
Cap. 16:3.

înnegrit pe robul tău la domnul meu, împăratul. Dar domnul meu
19:27
Cap. 14:17,20.

, împăratul, este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. 28Căci toţi cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului, domnul meu, și totuși
19:28
Cap. 9:7,10,13.

tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu și ce am să cer eu împăratului?” 29Împăratul i-a zis: „Ce mai vorbești atâta? Am spus: ‘Tu și Ţiba veţi împărţi pământurile.’” 30Și Mefiboșet a zis împăratului: „Să ia chiar totul, căci împăratul, domnul meu, se întoarce în pace acasă.”

Mulţumirea lui David faţă de Barzilai

31Barzilai

19:31
1 Împ. 2:7
, Galaaditul, s-a coborât din Roghelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul, ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. 32Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de optzeci de ani. El îngrijise
19:32
Cap. 17:27.

de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. 33Împăratul a zis lui Barzilai: „Vino cu mine, și te voi hrăni la mine, în Ierusalim.” 34Dar Barzilai a răspuns împăratului: „Câţi ani voi mai trăi, ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? 35Eu sunt astăzi în vârstă de optzeci de ani
19:35
Ps. 90:10
. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreţilor și cântăreţelor? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu, împăratul? 36Robul tău va merge puţin dincolo de Iordan cu împăratul. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? 37Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea, lângă mormântul tatălui meu și al mamei mele! Dar iată că robul tău Chimham
19:37
1 Împ. 2:7Ier. 41:17
va trece cu împăratul, domnul meu; fă ce vei crede pentru el.” 38Împăratul a zis: „Chimham să treacă împreună cu mine și voi face pentru el ce vei vrea; tot ce vei dori de la mine, îţi voi da!” 39După ce tot poporul a trecut Iordanul și după ce l-a trecut și împăratul, împăratul l-a sărutat
19:39
Gen. 31:55
pe Barzilai și l-a binecuvântat. Și Barzilai s-a întors acasă. 40Împăratul s-a îndreptat spre Ghilgal, însoţit de Chimham. Tot poporul lui Iuda și jumătate din poporul lui Israel petrecuseră pe împărat dincolo de Iordan. 41Dar toţi bărbaţii lui Israel au venit la împărat și i-au zis: „Pentru ce te-au furat fraţii noștri, bărbaţii lui Iuda, și au trecut
19:41
Vers. 15.

pe împărat peste Iordan, împreună cu casa lui și cu toţi oamenii lui David?” 42Toţi bărbaţii lui Iuda au răspuns bărbaţilor lui Israel: „Fiindcă împăratul ne este
19:42
Vers. 12.

rudă. Și ce aţi găsit aici, ca să vă mâniaţi? Am trăit noi pe cheltuiala împăratului? Ne-a făcut el daruri?” 43Și bărbaţii lui Israel au răspuns bărbaţilor lui Iuda: „Împăratul este de zece ori mai mult al nostru și chiar la David avem mai mult drept decât voi. Pentru ce ne-aţi nesocotit? N-am fost noi cei dintâi care am spus să se întoarcă împăratul nostru?” Și bărbaţii lui Iuda au vorbit
19:43
Jud. 8:1
12:1
cu mai multă asprime decât bărbaţii lui Israel.