Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

David, împărat al lui Iuda la Hebron

21După aceea, David a întrebat

2:1
Jud. 1:11 Sam. 23:2,4,9
30:7,8
pe Domnul: „Să mă sui în vreuna din cetăţile lui Iuda?” Domnul i-a răspuns: „Suie-te.” David a zis: „Unde să mă sui?” Și Domnul a răspuns: „La
2:1
1 Sam. 30:311 Împ. 2:11
Hebron.” 2David s-a suit acolo cu cele două neveste
2:2
1 Sam. 30:5
ale sale: Ahinoam din Izreel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. 3David a luat cu el și pe oamenii
2:3
1 Sam. 27:2,3
30:11 Cron. 12:1
care erau la el, pe fiecare cu casa lui, și au locuit în cetăţile Hebronului. 4Bărbaţii lui Iuda au
2:4
Vers. 11. Cap. 5:5.

venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda.

Au dat de știre lui David că oamenii

2:4
1 Sam. 31:11,13
din Iabesul Galaadului au îngropat pe Saul. 5David a trimis niște soli oamenilor din Iabesul Galaadului să le spună: „Binecuvântaţi
2:5
Rut 2:20
3:10Ps. 115:15
să fiţi de Domnul, fiindcă aţi arătat astfel bunăvoinţă faţă de Saul, stăpânul vostru, și l-aţi îngropat! 6Și acum, Domnul
2:6
2 Tim. 1:16,18
să vă arate bunătate și credincioșie! Vă voi face și eu bine, pentru că v-aţi purtat astfel. 7Să vi se întărească mâinile și fiţi viteji, căci stăpânul vostru Saul a murit, și pe mine m-a uns casa lui Iuda împărat peste ea.”

Iș-Boșet, împărat al lui Israel la Mahanaim

8Însă Abner

2:8
1 Sam. 14:50
, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, a luat pe Iș-Boșet, fiul lui Saul, și l-a trecut la Mahanaim. 9L-a pus împărat peste Galaad, peste gheșuriţi, peste Izreel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul. 10Iș-Boșet, fiul lui Saul, era în vârstă de patruzeci de ani când s-a făcut împărat al lui Israel și a domnit doi ani. Numai casa lui Iuda a rămas lipită de David. 11Timpul
2:11
Cap. 5:5.
1 Împ. 2:11
cât a domnit David la Hebron peste casa lui Iuda a fost de șapte ani și șase luni.

Abner ucide pe Asael

12Abner, fiul lui Ner, și oamenii lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim ca să meargă asupra Gabaonului

2:12
Ios. 18:25
. 13Ioab, fiul Ţeruiei, și oamenii lui David au pornit și ei. S-au întâlnit la iazul
2:13
Ier. 41:12
din Gabaon și s-au oprit unii dincoace de iaz și ceilalţi dincolo. 14Abner a zis lui Ioab: „Să se scoale tinerii aceștia și să se bată înaintea noastră!” Ioab a răspuns: „Să se scoale!” 15S-au sculat și au înaintat în același număr: doisprezece din Beniamin pentru Iș-Boșet, fiul lui Saul, și doisprezece inși ai lui David. 16Fiecare, apucând pe potrivnicul lui de cap, i-a împlântat sabia în coastă și au căzut toţi deodată. Și locul acela de lângă Gabaon s-a numit Helcat-Haţurim (Locul Săbiilor). 17În ziua aceea a fost o luptă foarte aprigă, în care Abner și bărbaţii lui Israel au fost bătuţi de oamenii lui David. 18Acolo se aflau cei
2:18
1 Cron. 2:16
trei fii ai Ţeruiei: Ioab, Abișai și Asael. Asael era iute
2:18
1 Cron. 12:8
de picioare, ca
2:18
Ps. 18:33Cânt. 2:17
8:14
o căprioară de câmp. 19El a urmărit pe Abner fără să se abată la dreapta sau la stânga. 20Abner s-a uitat înapoi și a zis: „Tu ești, Asael?” Și el a răspuns: „Eu.” 21Abner i-a zis: „Abate-te la dreapta sau la stânga, pune mâna pe unul din tinerii aceștia și ia-i armele.” Dar Asael n-a vrut să se abată dindărătul lui. 22Abner a zis iarăși lui Asael: „Abate-te dinapoia mea. Pentru ce să te lovesc și să te trântesc la pământ? Cum voi ridica apoi faţa înaintea fratelui tău Ioab?” 23Și Asael n-a vrut să se abată. Atunci, Abner l-a lovit în pântece
2:23
Cap. 3:27;
4:6
20:10
cu capătul de jos al suliţei și suliţa a ieșit pe dinapoi. A căzut și a murit pe loc. Toţi cei ce ajungeau în locul unde căzuse Asael mort se opreau. 24Ioab și Abișai au urmărit pe Abner. Și, la asfinţitul soarelui, au ajuns la coasta Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe drumul care duce în pustia Gabaonului. 25Fiii lui Beniamin s-au adunat în urma lui Abner, au făcut o ceată și s-au oprit pe vârful unui deal. 26Abner a chemat pe Ioab și a zis: „Oare mereu are să sfâșie sabia? Nu știi că la sfârșit va fi amar? Până când vei pregeta să spui poporului să nu mai urmărească pe fraţii lui?” 27Ioab a răspuns: „Viu este Dumnezeu că, dacă n-ai
2:27
Vers. 14.
Prov. 17:14
fi vorbit, poporul n-ar fi încetat până mâine dimineaţă să urmărească pe fraţii lui.” 28Și Ioab a sunat din trâmbiţă și tot poporul s-a oprit; n-au mai urmărit pe Israel și nici nu s-au mai bătut. 29Abner și oamenii lui au mers toată noaptea în câmpie; au trecut Iordanul, au străbătut în întregime Bitronul și au ajuns la Mahanaim. 30Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner și a adunat tot poporul: lipseau nouăsprezece inși din oamenii lui David și Asael. 31Dar oamenii lui David omorâseră trei sute șaizeci de inși din bărbaţii lui Beniamin și ai lui Abner. 32Au luat pe Asael și l-au îngropat în mormântul tatălui său, la Betleem. Ioab și oamenii lui au mers toată noaptea și li s-au revărsat zorile în Hebron.