Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Ioab omoară pe Amasa

201Acolo era un om de nimic, numit Șeba, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sunat din trâmbiţă și a zis: „Noi

20:1
Cap. 19:43.

n-avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Isai! Fiecare
20:1
1 Împ. 12:162 Cron. 10:16
la cortul său, Israele!” 2Și toţi bărbaţii lui Israel s-au depărtat de David și au urmat pe Șeba, fiul lui Bicri. Dar bărbaţii lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor și l-au însoţit de la Iordan până la Ierusalim. 3David a intrat iarăși în casa lui, la Ierusalim. Împăratul a luat cele zece ţiitoare
20:3
Cap. 15:16;
16:21,22
pe care le lăsase pentru paza casei și le-a pus într-o casă sub pază; a îngrijit de ele, dar n-a intrat la ele. Și au fost închise până în ziua morţii lor, trăind în văduvie. 4Împăratul a zis lui Amasa: „Cheamă-mi
20:4
Cap. 19:13.

peste trei zile pe bărbaţii lui Iuda, și tu să fii de faţă aici.” 5Amasa a plecat să cheme pe Iuda, dar a zăbovit peste vremea pe care i-o hotărâse împăratul. 6David a zis atunci lui Abișai: „Șeba, fiul lui Bicri, ne va face acum mai mult rău decât Absalom. Ia tu însuţi pe slujitorii
20:6
Cap. 11:11.
1 Împ. 1:33
stăpânului tău și urmărește-l, ca nu cumva să găsească cetăţi întărite și să se ascundă dinaintea noastră.” 7Și Abișai a plecat, urmat de oamenii lui Ioab, de cheretiţi
20:7
Cap. 8:18.
1 Împ. 1:38
și de peletiţi, și de toţi vitejii; au ieșit din Ierusalim ca să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri. 8Când au fost lângă piatra cea mare care este la Gabaon, Amasa a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război cu care era îmbrăcat; ea era legată la coapsă și stătea în teacă și, când a înaintat Ioab, sabia a alunecat. 9Ioab a zis lui Amasa: „Ești sănătos, frate?” Și, cu mâna dreaptă, a apucat
20:9
Mat. 26:49Luca 22:47
pe Amasa de barbă să-l sărute. 10Amasa n-a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab, și Ioab l-a lovit
20:10
1 Împ. 2:5
cu ea în
20:10
Cap. 2:23.

pântece și i-a vărsat măruntaiele pe pământ, fără să-i mai dea o a doua lovitură. Și Amasa a murit. Ioab și fratele său Abișai au urmărit pe Șeba, fiul lui Bicri. 11Un bărbat dintre oamenii lui Ioab a rămas lângă Amasa și zicea: „Cine vrea pe Ioab și cine este pentru David? Să urmeze pe Ioab!” 12Amasa se rostogolea în sânge în mijlocul drumului, și omul acela, văzând că tot poporul se oprește, a tras pe Amasa din drum, pe un câmp, și a aruncat o haină pe el când a văzut că toţi cei ce ajungeau lângă el se opreau. 13După ce a fost luat din drum, fiecare a urmat pe Ioab, ca să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri.

Omorârea lui Șeba

14Ioab a străbătut toate seminţiile lui Israel înspre Abel-Bet-Maaca

20:14
2 Împ. 15:292 Cron. 16:4
și toţi bărbaţii de seamă s-au strâns și l-au urmat. 15Au venit și au împresurat pe Șeba în Abel-Bet-Maaca și au ridicat
20:15
2 Împ. 19:32
împotriva cetăţii un val care atingea întăritura. Tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să-l facă să cadă. 16Atunci, o femeie înţeleaptă a început să strige din cetate: „Ascultaţi, ascultaţi! Spuneţi, vă rog, lui Ioab: ‘Apropie-te până aici, căci vreau să-ţi vorbesc!’” 17El s-a apropiat de ea, și femeia a zis: „Tu ești Ioab?” El a răspuns: „Eu sunt.” Și ea i-a zis: „Ascultă vorbele roabei tale.” El i-a răspuns: „Ascult.” 18Și ea a zis: „Odinioară era obiceiul să se spună: ‘Să întrebăm în Abel!’ Și totul se isprăvea astfel. 19Eu sunt una din cetăţile liniștite și credincioase din Israel, și tu cauţi să pierzi o cetate care este o mamă în Israel! Pentru ce ai nimici tu moștenirea
20:19
1 Sam. 26:19
Domnului?” 20Ioab a răspuns: „Departe, departe de mine gândul să nimicesc sau să dărâm! 21Nu este așa! Dar un om din muntele lui Efraim, numit Șeba, fiul lui Bicri, a ridicat mâna împotriva împăratului David; daţi-l încoace numai pe el, și mă voi depărta de cetate.” Femeia a zis lui Ioab: „Iată, capul lui îţi va fi aruncat peste zid.” 22Și femeia s-a dus și a înduplecat pe tot poporul cu înţelepciunea
20:22
Ecl. 9:14,15
ei; au tăiat capul lui Șeba, fiul lui Bicri, și l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din trâmbiţă; s-au împrăștiat de lângă cetate și fiecare s-a dus în cortul lui. Și Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat.

Dregătorii lui David

23Ioab

20:23
Cap. 8:16,18.

era mai-mare peste toată oștirea lui Israel; Benaia, fiul lui Iehoiada, era în fruntea cheretiţilor și a peletiţilor; 24Adoram era mai-mare
20:24
1 Împ. 4:6
peste dări; Iosafat
20:24
Cap. 8:16.
1 Împ. 4:3
, fiul lui Ahilud, era scriitor (arhivar); 25Șeia era logofăt; Ţadoc
20:25
Cap. 8:17.
1 Împ. 4:4
și Abiatar erau preoţi 26și Ira
20:26
Cap. 23:38.

din Iair era slujbaș de stat al lui David.