Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Foametea de trei ani

211Pe vremea lui David, a fost o foamete care a ţinut trei ani. David a întrebat pe Domnul, și Domnul a zis: „Din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniţi este foametea aceasta.” 2Împăratul a chemat pe gabaoniţi să le vorbească. (Gabaoniţii nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămășiţă

21:2
Ios. 9:3,5,16,17
a amoriţilor; copiii lui Israel se legaseră faţă de ei cu un jurământ, și totuși Saul voise să-i ucidă, în râvna lui pentru copiii lui Israel și Iuda.) 3David a zis gabaoniţilor: „Ce pot face eu pentru voi și cu ce să fac ispășire, ca să binecuvântaţi moștenirea
21:3
Cap. 20:19.

Domnului?” 4Gabaoniţii i-au răspuns: „Nu voim nici argint, nici aur de la Saul și de la casa lui și nici nu este treaba noastră să omorâm pe cineva din Israel.” Și împăratul a zis: „Ce voiţi dar să vă fac?” 5Ei au răspuns împăratului: „Fiindcă omul acela ne-a slăbit și își pusese de gând să ne nimicească, pentru ca să ne facă să pierim din tot ţinutul lui Israel, 6să ni se dea șapte bărbaţi din fiii lui și-i vom spânzura înaintea Domnului, la Ghibea
21:6
1 Sam. 10:26
11:4
lui Saul, alesul
21:6
1 Sam. 10:24
Domnului.” Și împăratul a zis: „Vi-i voi da.” 7Împăratul a cruţat pe Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul
21:7
1 Sam. 18:3
20:8,15,42
23:18
pe care-l făcuseră între ei, înaintea Domnului, David și Ionatan, fiul lui Saul. 8Dar împăratul a luat pe cei doi fii pe care-i născuse lui Saul Riţpa
21:8
Cap. 3:7.

, fata lui Aiia, și anume: Armoni și Mefiboșet, și pe cei cinci fii pe care-i născuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiul lui Barzilai; 9i-a dat în mâinile gabaoniţilor, care i-au spânzurat pe munte, înaintea
21:9
Cap. 6:17.

Domnului. Toţi cei șapte au pierit împreună; au fost omorâţi în cele dintâi zile ale seceratului, la începutul seceratului orzurilor. 10Riţpa
21:10
Cap. 3:7. Vers. 8.

, fata lui Aiia, a luat un sac și l-a întins sub ea, peste stâncă, de la începutul
21:10
Deut. 21:23
seceratului până când a căzut peste ei ploaie din cer, și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului, în timpul nopţii. 11Au înștiinţat pe David despre ce făcuse Riţpa, fata lui Aiia, ţiitoarea lui Saul. 12Și David s-a dus și a luat oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan de la locuitorii din Iabesul Galaadului
21:12
1 Sam. 31:11-13
, care le luaseră din piaţa Bet-Șan, unde îi spânzuraseră filistenii
21:12
1 Sam. 31:10
când au bătut pe Saul la Ghilboa. 13A luat de acolo oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan și s-au strâns și oasele celor ce fuseseră spânzuraţi. 14Au îngropat oasele lui Saul și ale fiului său Ionatan în ţara lui Beniamin, la Ţela
21:14
Ios. 18:28
, în mormântul lui Chis, tatăl lui Saul. Și au făcut tot ce poruncise împăratul.

După aceea, Dumnezeu

21:14
Ios. 7:26
a fost potolit faţă de ţară.

Războiul împotriva filistenilor

15Filistenii au pornit iarăși cu război împotriva lui Israel. David s-a coborât cu slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor. David era obosit. 16Și Ișbi-Benob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David; avea o suliţă în greutate de trei sute de sicli de aramă și era încins cu o sabie nouă. 17Abișai, fiul Ţeruiei, a venit în ajutorul lui David, a lovit pe filistean și l-a omorât. Atunci, oamenii lui David i-au jurat zicând: „Să

21:17
Cap. 18:3.

nu mai ieși cu noi la luptă, ca să nu stingi lumina
21:17
1 Împ. 11:36
15:4Ps. 132:17
lui Israel.” 18După aceea, a mai fost
21:18
1 Cron. 20:4
o bătălie la Gob cu filistenii. Atunci, Sibecai
21:18
1 Cron. 11:29
, Hușatitul, a omorât pe Saf, care era unul din copiii lui Rafa. 19A mai fost o bătălie la Gob cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iaare-Oreghim din Betleem, a omorât pe Goliat
21:19
1 Cron. 20:5
din Gat, care avea o suliţă al cărei mâner era ca sulul de ţesut. 20A mai fost o bătălie la Gat
21:20
1 Cron. 20:6
. Acolo era un om de statură înaltă, care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, în total douăzeci și patru, și care se trăgea tot din Rafa. 21El a batjocorit pe Israel, și Ionatan, fiul lui Șimea
21:21
1 Sam. 16:9
, fratele lui David, l-a omorât. 22Acești patru
21:22
1 Cron. 20:8
oameni erau copiii lui Rafa născuţi la Gat. Au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.