Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Cântarea lui David

221David a îndreptat către Domnul cuvintele

22:1
Exod 15:1Jud. 5:1
acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit
22:1
Ps. 18, titlu;
34:19
din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul.

2El a zis:

„Domnul

22:2
Deut. 32:4Ps. 18:2
31:3
71:3
91:2
144:2
este stânca mea, cetăţuia mea, Izbăvitorul meu.

3Dumnezeu este stânca mea

la care

22:3
Evr. 2:13
găsesc un adăpost,

scutul

22:3
Gen. 15:1
meu și puterea
22:3
Luca 1:69
care mă mântuiește,

turnul

22:3
Prov. 18:10
meu cel înalt și scăparea
22:3
Ps. 9:9
14:6
59:16
71:7Ier. 16:19
mea.

Mântuitorule, Tu mă scapi de silnicie!

4Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei.

5Căci valurile morţii mă înconjuraseră,

șuvoaiele nimicirii mă înspăimântaseră,

6legăturile

22:6
Ps. 116:3
mormântului mă înconjuraseră,

laţurile morţii mă prinseseră.

7În strâmtorarea mea, am chemat

22:7
Ps. 116:4
120:1Iona 2:2
pe Domnul,

am chemat pe Dumnezeul meu;

din locașul Lui, El mi-a auzit

22:7
Exod 3:7Ps. 34:6,15,17
glasul și strigătul meu a ajuns la urechile Lui.

8Atunci, pământul s-a cutremurat

22:8
Jud. 5:4Ps. 77:18
97:4
și s-a clătinat,

temeliile

22:8
Iov 26:11
cerului s-au mișcat

și s-au zguduit, pentru că El Se mâniase.

9Fum se ridica din nările Lui

și un foc

22:9
Ps. 97:3Hab. 3:5Evr. 12:29
mistuitor ieșea din gura Lui:

cărbuni aprinși ţâșneau din ea.

10A plecat

22:10
Ps. 144:5Is. 64:1
cerurile și S-a coborât:

un nor gros

22:10
Exod 20:211 Împ. 8:12Ps. 97:2
era sub picioarele Lui.

11Călărea pe un heruvim și zbura, venea pe aripile

22:11
Ps. 104:3
vântului;

12era înconjurat cu întunericul

22:12
Vers. 10.
Ps. 97:2
ca și cu un cort,

era înconjurat cu grămezi de ape și cu nori întunecoși.

13Din strălucirea care era înaintea Lui

scânteiau cărbuni

22:13
Vers. 9.

de foc.

14Domnul a tunat

22:14
Jud. 5:201 Sam. 2:10
7:10Ps. 29:3Is. 30:30
din ceruri,

Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul;

15a aruncat săgeţi

22:15
Deut. 32:23Ps. 7:13
77:17
144:6Hab. 3:11
și a risipit pe vrăjmașii mei,

a aruncat fulgerul și i-a pus pe fugă.

16Fundul mării s-a văzut,

temeliile lumii au fost descoperite

de mustrarea

22:16
Exod 15:8Ps. 106:9Naum 1:4Mat. 8:26
Domnului,

de vuietul suflării nărilor Lui.

17El

22:17
Ps. 144:7
Și-a întins mâna de sus, din înălţime, m-a apucat,

m-a scos din apele cele mari;

18m-a izbăvit

22:18
Vers. 1.

de potrivnicul meu cel puternic,

de vrăjmașii mei

care erau mai tari decât mine.

19Ei mă prinseseră în ziua strâmtorării mele,

dar Domnul a fost sprijinitorul meu,

20El m-a scos la loc

22:20
Ps. 31:8
118:5
larg.

El m-a mântuit, pentru că mă

22:20
Cap. 15:26.
Ps. 22:8
iubește.

21Domnul mi-a

22:21
Vers. 25.
1 Sam. 26:231 Împ. 8:32Ps. 7:8
răsplătit după nevinovăţia mea,

mi-a făcut după curăţia

22:21
Ps. 24:4
mâinilor mele;

22căci am păzit

22:22
Gen. 18:19Ps. 119:3
128:1Prov. 8:32
căile Domnului,

nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.

23Toate poruncile

22:23
Deut. 7:12Ps. 119:30,102
Lui au fost
22:23
Gen. 6:9
17:1Iov 1:1
înaintea mea

și nu m-am depărtat de la legile Lui.

24Am fost fără vină înaintea Lui, m-am păzit de fărădelegea mea.

25De aceea, Domnul mi-a răsplătit nevinovăţia

22:25
Vers. 21.

mea

după curăţia mea înaintea Lui.

26Cu cel bun

22:26
Mat. 5:7
Tu ești bun,

cu omul drept Te porţi după dreptate,

27cu cel curat ești curat,

cu cel îndărătnic

22:27
Lev. 26:23,24,27,28
Te porţi după îndărătnicia lui.

28Tu mântuiești pe poporul

22:28
Exod 3:7,8Ps. 72:12,13
care se smerește,

și cu privirea Ta

cobori pe cei mândri

22:28
Iov 40:11,12Is. 2:11,12,17
5:15Dan. 4:37
.

29Da, Tu ești lumina mea, Doamne!

Domnul luminează întunericul meu.

30Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate,

cu Dumnezeul meu sar peste zid.

31Căile lui Dumnezeu sunt

22:31
Deut. 32:4Dan. 4:37Apoc. 15:3
desăvârșite,

Cuvântul Domnului este

22:31
Ps. 12:6
119:140Prov. 30:5
curăţit;

El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.

32Căci cine

22:32
1 Sam. 2:2Is. 45:5,6
este Dumnezeu, afară de Domnul?

Și cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?

33Dumnezeu este cetăţuia mea

22:33
Exod 15:2Ps. 27:1
28:7,8
31:4Is. 12:2
cea tare

și El mă călăuzește pe

22:33
Evr. 13:21
calea cea dreaptă
22:33
Deut. 18:13Iov 22:3Ps. 101:2,6
119:1
.

34El îmi face picioarele ca

22:34
Cap. 2:18.
Hab. 3:19
ale cerboaicelor

și El mă așază pe locurile mele cele înalte

22:34
Deut. 32:13Is. 33:16
58:14
.

35Îmi

22:35
Ps. 144:1
deprinde mâinile la luptă

și braţele mele întind arcul de aramă.

36Tu îmi dai scutul mântuirii Tale

și ajung mare prin bunătatea Ta.

37Lărgești

22:37
Prov. 4:12
drumul sub pașii mei

și picioarele mele nu se clatină.

38Urmăresc pe vrăjmașii mei și-i nimicesc,

nu mă întorc până nu-i nimicesc.

39Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se mai scoală;

cad

22:39
Mal. 4:3
sub picioarele mele.

40Tu mă încingi

22:40
Ps. 18:32,39
cu putere pentru luptă,

răpui sub mine pe potrivnicii

22:40
Ps. 44:5
mei.

41Faci pe vrăjmașii mei să dea dosul

22:41
Gen. 49:8Exod 23:27Ios. 10:24
înaintea mea

și nimicesc pe cei ce mă urăsc.

42Se uită în jurul lor și nu-i cine să-i scape.

Strigă către Domnul

22:42
Iov 27:9Prov. 1:28Is. 1:15Mica 3:4
, dar nu le răspunde!

43Îi pisez ca

22:43
2 Împ. 13:7Ps. 35:5Dan. 2:35
pulberea pământului,

îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca noroiul

22:43
Is. 10:6Mica 7:10Zah. 10:5
de pe uliţe.

44Mă scapi

22:44
Cap. 3:1;
5:1
19:9,14
20:1,2,22
din neînţelegerile poporului meu;

mă păstrezi drept căpetenie

22:44
Deut. 28:13Ps. 2:8
a neamurilor;

un popor

22:44
Is. 55:5
pe care nu-l cunoșteam îmi este supus.

45Fiii străinului mă lingușesc; mă ascultă la cea dintâi poruncă.

46Fiii străinului leșină de la inimă,

tremură când ies din

22:46
Mica 7:17
cetăţuie.

47Trăiască Domnul

și binecuvântată să fie Stânca mea!

Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii

22:47
Ps. 89:26
mele,

48Dumnezeu, care este răzbunătorul meu,

care-mi supune

22:48
Ps. 144:2
popoarele

49și care mă face să scap de vrăjmașii mei!

Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei,

mă izbăvești de omul

22:49
Ps. 140:1
asupritor.

50De aceea Te voi lăuda printre

22:50
Rom. 15:9
neamuri, Doamne,

și voi cânta spre slava Numelui Tău!

51El dă

22:51
Ps. 144:10
mari izbăviri împăratului Său

și arată milă unsului

22:51
Ps. 89:20
Său:

lui David și seminţei

22:51
Cap. 7:12,13.
Ps. 89:29
lui pentru totdeauna.”