Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Cele din urmă cuvinte ale lui David

231Iată cele din urmă cuvinte ale lui David.

Cuvântul lui David, fiul lui Isai,

cuvântul omului

23:1
Cap. 7:8,9.
Ps. 78:70,71
89:27
care a fost înălţat sus de tot,

cuvântul unsului

23:1
1 Sam. 16:12,13Ps. 89:20
Dumnezeului lui Iacov,

cuvântul cântăreţului plăcut al lui Israel:

2„Duhul

23:2
2 Pet. 1:21
Domnului vorbește prin mine

și cuvântul Lui este pe limba mea.

3Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stânca

23:3
Deut. 32:4,31
lui Israel mi-a zis:

‘Cel ce împărăţește între oameni cu dreptate, cel ce împărăţește

23:3
Exod 18:212 Cron. 19:7,9
în frică de Dumnezeu,

4este

23:4
Jud. 5:31Ps. 89:36Prov. 4:18Osea 6:5Ps. 110:3
ca lumina dimineţii, când răsare soarele

în dimineaţa fără nori;

ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolţească din pământ verdeaţa.’

5Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu,

totuși El a

23:5
Cap. 7:15,16.
Ps. 89:29Is. 55:3
făcut cu mine un legământ veșnic,

bine întărit în toate privinţele și tare.

Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea?

6Dar cei răi sunt toţi ca niște spini pe care-i arunci,

și nu-i iei cu mâna;

7cine se atinge de ei

se înarmează cu un fier sau cu mânerul unei suliţe

și-i arde în foc pe loc.”

Vitejii lui David

8Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David:

Ioșeb-Basșebet, Tahchemonitul, unul din fruntașii căpeteniilor. El și-a învârtit suliţa peste opt sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-odată. 9După el, Eleazar

23:9
1 Cron. 11:12
27:4
, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ţinut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbaţii lui Israel se dădeau înapoi pe înălţimi. 10El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. 11După el, Șama
23:11
1 Cron. 11:27
, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii
23:11
1 Cron. 11:13,14
se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte, și poporul fugea dinaintea filistenilor. 12Șama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. 13Trei
23:13
1 Cron. 11:15
dintre cele treizeci de căpetenii s-au coborât pe vremea seceratului și au venit la David, în peștera
23:13
1 Sam. 22:1
Adulam, când o ceată de filisteni tăbărâseră în valea
23:13
Cap. 5:18.

Refaim. 14David era atunci în
23:14
1 Sam. 22:4,5
cetăţuie și o strajă a filistenilor era la Betleem. 15David a avut o dorinţă și a zis: „Cine-mi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului?” 16Atunci, cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar el n-a vrut s-o bea și a vărsat-o înaintea Domnului. 17El a zis: „Departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta! Să beau sângele
23:17
Lev. 17:10
oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieţii lor?” Și n-a vrut s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. 18Abișai
23:18
1 Cron. 11:20
, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni și i-a omorât, și a fost vestit între cei trei. 19Era cel mai cu vază din cei trei și a fost căpetenia lor, dar n-a fost la înălţimea celor trei dintâi. 20Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel
23:20
Ios. 15:21
, om viteaz și vestit prin faptele lui mari. El
23:20
Exod 15:151 Cron. 11:22
a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. 21A omorât pe un egiptean groaznic la înfăţișare, care avea o suliţă în mână, s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. 22Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, și a fost vestit printre cei trei viteji. 23Era cel mai cu vază din cei treizeci, dar n-a ajuns la înălţimea celor trei dintâi. David l-a primit între sfetnicii lui
23:23
Cap. 8:18;
20:23
de aproape. 24Asael
23:24
Cap. 2:18.

, fratele lui Ioab, din numărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem. 25Șama
23:25
1 Cron. 11:27
din Harod. Elica din Harod. 26Heleţ din Pelet. Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa. 27Abiezer din Anatot. Mebunai din Hușa. 28Ţalmon din Ahoah. Maharai din Netofa. 29Heleb, fiul lui Baana, din Netofa. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. 30Benaia din Piraton. Hidai din Nahale-Gaaș
23:30
Jud. 2:9
. 31Abi-Albon din Araba. Azmavet din Barhum. 32Eliahba din Șaalbon. Bene-Iașen. Ionatan. 33Șama din Harar. Ahiam, fiul lui Șarar, din Arar. 34Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo. 35Heţrai din Carmel. Paarai din Arab. 36Igheal, fiul lui Natan, din Ţoba. Bani din Gad. 37Ţelec, Amonitul. Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei. 38Ira
23:38
Cap. 20:26.

din Ieter. Gareb din Ieter. 39Urie
23:39
Cap. 11:3,6.

, Hetitul. De toţi: treizeci și șapte.