Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Numărătoarea poporului

241Domnul S-a aprins de mânie

24:1
Cap. 21:1.

din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: „Du-te
24:1
1 Cron. 27:23,24
și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda.” 2Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii, care se afla lângă el: „Străbate toate seminţiile lui Israel, de la Dan
24:2
Jud. 20:1
până la Beer-Șeba; să se facă numărătoarea poporului și să știu
24:2
Ier. 17:5
la cât se ridică numărul lor.” 3Ioab a zis împăratului: „Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de o sută de ori mai mare, și împăratul, domnul meu, să vadă cu ochii lui lucrul acesta! Dar pentru ce vrea împăratul, domnul meu, să facă lucrul acesta?” 4Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și căpeteniilor oștirii, și Ioab și căpeteniile oștirii au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea poporului Israel. 5Au trecut Iordanul și au tăbărât la Aroer
24:5
Deut. 2:36Ios. 13:9,16
, la dreapta cetăţii care este în mijlocul văii Gad și lângă Iaezer
24:5
Num. 22:1,3
. 6Au venit până la Galaad și în ţara lui Tahtim-Hodși. S-au dus până la Dan-Iaan
24:6
Ios. 19:47Jud. 18:29
și în împrejurimile Sidonului
24:6
Ios. 19:28Jud. 18:28
. 7Au venit până la cetăţuia Tir și în toate cetăţile heviţilor și ale canaaniţilor. Au ieșit spre partea de miazăzi a lui Iuda, la Beer-Șeba. 8Au străbătut astfel toată ţara și au ajuns la Ierusalim după nouă luni și douăzeci de zile. 9Ioab a dat împăratului numărul poporului: erau
24:9
1 Cron. 21:5
în Israel opt sute de mii de oameni de război care scoteau sabia și în Iuda cinci sute de mii de oameni.

Ciuma

10David a simţit cum îi bătea

24:10
1 Sam. 24:5
inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Și a zis Domnului: „Am săvârșit un mare
24:10
Cap. 12:13.

păcat făcând lucrul acesta! Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un
24:10
1 Sam. 13:13
nebun!” 11A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad
24:11
1 Sam. 22:5
, văzătorul
24:11
1 Sam. 9:91 Cron. 29:29
lui David: 12„Du-te și spune lui David: ‘Așa vorbește Domnul: «Îţi pun înainte trei nenorociri; alege una din ele, și te voi lovi cu ea.»’” 13Gad s-a dus la David și i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: „Vrei șapte ani de foamete
24:13
1 Cron. 21:13
în ţara ta sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmașilor tăi, care te vor urmări, sau să bântuie ciuma trei zile în ţară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite.” 14David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările
24:14
Ps. 103:8,13,14
119:156
Lui sunt nemărginite, dar să nu
24:14
Is. 47:6Zah. 1:15
cad în mâinile oamenilor!” 15Domnul
24:15
1 Cron. 21:14
27:24
a trimis ciuma în Israel de dimineaţă până la vremea hotărâtă. Și, din Dan până la Beer-Șeba, au murit șaptezeci de mii de oameni din popor. 16Pe
24:16
Exod 12:231 Cron. 21:15
când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul S-a căit
24:16
Gen. 6:61 Sam. 15:11Ioel 2:13,14
de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul: „Destul! Trage-ţi mâna acum.” Îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna
24:16
1 Cron. 21:152 Cron. 3:1
, Iebusitul. 17David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: „Iată că am
24:17
1 Cron. 21:17
păcătuit! Eu sunt vinovat. Dar oile acestea ce au făcut? Mâna Ta să se îndrepte dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu!” 18În ziua aceea, Gad a venit la David și i-a zis: „Suie-te
24:18
1 Cron. 21:18
și înalţă un altar Domnului în aria lui Aravna, Iebusitul.” 19David s-a suit, după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul. 20Aravna s-a uitat și a văzut pe împărat și pe slujitorii lui îndreptându-se spre el și Aravna a ieșit și s-a închinat înaintea împăratului, cu faţa la pământ. 21Aravna a zis: „Pentru ce vine domnul meu împăratul la slujitorul lui?” Și David
24:21
Gen. 23:8-16
a răspuns: „Ca să cumpăr de la tine aria și să zidesc în ea un altar Domnului, pentru ca să înceteze urgia
24:21
Num. 16:48,50
aceasta de peste popor.” 22Aravna a zis lui David: „Să ia domnul meu împăratul aria și să aducă în ea jertfele care-i vor plăcea; vezi
24:22
1 Împ. 19:21
, boii vor fi pentru arderea-de-tot și carele cu uneltele lor vor ţine loc de lemne.” 23Aravna a dat împăratului totul. Și Aravna a zis împăratului: „Domnul Dumnezeul tău să te
24:23
Ezec. 20:40,41
primească!” 24Dar împăratul a zis lui Aravna: „Nu! Vreau s-o cumpăr de la tine pe preţ de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi-de-tot care să nu mă coste nimic.” Și David a cumpărat
24:24
1 Cron. 21:24,25
aria și boii cu cincizeci de sicli de argint. 25David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire.

Atunci, Domnul

24:25
Cap. 21:14.

a fost potolit faţă de ţară și a încetat urgia
24:25
Vers. 21.

de deasupra lui Israel.