Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Puterea lui David crește. Familia lui

31Războiul a ţinut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare, și casa lui Saul mergea slăbind. 2Lui David

3:2
1 Cron. 3:1-4
i s-au născut fii la Hebron. Întâiul lui născut a fost Amnon, din Ahinoam
3:2
1 Sam. 25:43
din Izreel; 3al doilea, Chileab, din Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal; al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului
3:3
1 Sam. 27:8
; 4al patrulea, Adonia
3:4
1 Împ. 1:5
, fiul Haghitei; al cincilea, Șefatia, fiul Abitalei, 5și al șaselea, Itream, din Egla, nevasta lui David. Aceștia i s-au născut lui David la Hebron.

Abner pentru David

6În timpul războiului dintre casa lui Saul și casa lui David, Abner a ţinut cu tărie la casa lui Saul. 7Dar Saul avusese o ţiitoare, numită Riţpa

3:7
Cap. 21:8,10.
, fata lui Aiia. Și Iș-Boșet a zis lui Abner: „Pentru ce ai intrat la ţiitoarea
3:7
Cap. 16:21.
tatălui meu?” 8Abner s-a mâniat foarte rău de cuvintele lui Iș-Boșet și a răspuns: „Oare
3:8
Deut. 23:181 Sam. 24:1416:9
cap de câine sunt eu și ţin cu Iuda? Eu dau astăzi dovadă de bunăvoinţă faţă de casa tatălui tău Saul, faţă de fraţii și prietenii lui, nu te-am dat în mâinile lui David, și astăzi îmi bagi vină pentru un păcat făcut cu femeia aceasta? 9Dumnezeu să pedepsească
3:9
Rut 1:171 Împ. 19:2
cu toată asprimea pe Abner, dacă nu voi face cum a jurat
3:9
1 Sam. 15:28
16:1,12
28:171 Cron. 12:23
Domnul lui David, 10când i-a spus că împărăţia va fi luată de la casa lui Saul și că scaunul de domnie al lui David va fi ridicat peste Israel și peste Iuda, de la Dan
3:10
Jud. 20:11 Împ. 4:25
până la Beer-Șeba.” 11Iș-Boșet n-a îndrăznit să mai răspundă o vorbă lui Abner, pentru că se temea de el. 12Abner a trimis soli la David să-i spună din partea lui: „A cui este ţara? Fă legământ cu mine, și mâna mea te va ajuta să întorci la tine pe tot Israelul.” 13El a răspuns: „Bine, voi face legământ cu tine, dar îţi cer un lucru: să nu-mi vezi faţa
3:13
Gen. 43:3
decât dacă-mi vei aduce mai întâi pe Mical
3:13
1 Sam. 18:20
, fata lui Saul, când vei veni la mine.” 14Și David a trimis soli lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, să-i spună: „Dă-mi pe nevastă-mea Mical, cu care m-am logodit pentru
3:14
1 Sam. 18:25,27
o sută de prepuţuri de la filisteni.” 15Iș-Boșet a trimis s-o ia de la bărbatul ei, Paltiel
3:15
1 Sam. 25:44
, fiul lui Laiș. 16Și bărbatul ei a mers după ea plângând până la Bahurim
3:16
Cap. 19:16.
. Atunci, Abner i-a zis: „Pleacă și întoarce-te!” Și el s-a întors. 17Abner a stat de vorbă cu bătrânii lui Israel și le-a zis: „Odinioară voi doreaţi să aveţi împărat pe David; 18puneţi-l acum, căci Domnul
3:18
Vers. 9.
a zis despre el: ‘Prin robul Meu David voi izbăvi pe poporul Meu Israel din mâna filistenilor și din mâna tuturor vrăjmașilor lui.’” 19Abner a vorbit și lui Beniamin și s-a dus să spună în auzul lui David la Hebron ce hotărâse Israel și toată casa lui
3:19
1 Cron. 12:29
Beniamin. 20A ajuns la David, în Hebron, însoţit de douăzeci de oameni, și David a dat un ospăţ în cinstea lui Abner și a celor care erau cu el. 21Abner a zis lui David: „Mă voi scula și voi pleca să
3:21
Vers. 10,12.
strâng tot Israelul la domnul meu, împăratul, ca să facă legământ cu tine și să domnești
3:21
1 Împ. 11:37
în totul după dorinţa ta.” David a dat drumul lui Abner, care a plecat în pace.

Abner este omorât de Ioab

22Ioab și oamenii lui David s-au întors de la urmărirea unei cete și au adus cu ei o mare pradă. Abner nu mai era la David, în Hebron, căci David îi dăduse drumul și plecase în pace. 23Când a venit Ioab cu toată ceata lui, i s-a spus: „Abner, fiul lui Ner, a venit la împărat, care i-a dat drumul și s-a dus în pace.” 24Ioab s-a dus la împărat și a zis: „Ce ai făcut? Abner a venit la tine. Pentru ce i-ai dat drumul și l-ai lăsat să plece? 25Tu cunoști pe Abner, fiul lui Ner! A venit să te înșele, ca să-ţi pândească pașii

3:25
1 Sam. 29:6Is. 37:28
și să știe tot ce faci.” 26Și Ioab, după ce a plecat de la David, a trimis pe urmele lui Abner niște soli care l-au adus înapoi de la fântâna fără apă Sira: David nu știa nimic. 27Când s-a întors Abner la Hebron, Ioab l-a tras deoparte
3:27
1 Împ. 2:5
în mijlocul porţii ca să-i vorbească în taină și l-a lovit acolo în pântece
3:27
Cap. 4:6.
și l-a omorât, ca să răzbune moartea fratelui său Asael
3:27
Cap. 2:26.
.

Plângerea lui David pentru Abner

28David a aflat apoi și a zis: „Nevinovat sunt eu și împărăţia mea pe vecie înaintea Domnului de sângele lui Abner, fiul lui Ner. 29Sângele acesta să cadă

3:29
1 Împ. 2:32,33
asupra lui Ioab și asupra întregii case a tatălui său! Totdeauna să fie în casa lui Ioab cineva atins de o scurgere
3:29
Lev. 15:2
de sămânţă sau de lepră, sau care să se rezeme în cârjă, sau să cadă ucis de sabie, sau să ducă lipsă de pâine!” 30Astfel, Ioab și fratele său Abișai au omorât pe Abner pentru că omorâse pe fratele lor Asael
3:30
Cap. 2:23.
în lupta de la Gabaon. 31David a zis lui Ioab și întregului popor care era cu el: „Rupeţi-vă
3:31
Ios. 7:6
hainele, încingeţi-vă
3:31
Gen. 37:34
cu saci și bociţi-vă înaintea lui Abner!” Și împăratul David mergea în urma sicriului. 32Au îngropat pe Abner la Hebron. Împăratul a ridicat glasul și a plâns la mormântul lui Abner, și tot poporul plângea.

33Împăratul a făcut următoarea cântare de jale pentru Abner și a zis:

„Să moară Abner cum moare

3:33
Cap. 13:12,13.
un mișel?

34N-aveai nici mâinile legate,

Nici picioarele puse în lanţuri

Ai căzut cum cade cineva înaintea celor răi!”

Și tot poporul a plâns și mai mult după Abner.

35Tot poporul s-a apropiat de David ca

3:35
Cap. 12:17.
să-l facă să mănânce ceva cât era încă ziuă, dar David a jurat zicând: „Să mă pedepsească
3:35
Rut 1:17
Dumnezeu cu toată asprimea dacă voi gusta pâine sau altceva înainte de
3:35
Cap. 1:12.
apusul soarelui!” 36Lucrul acesta a fost cunoscut și plăcut la tot poporul; toţi au găsit că era bine ce făcuse împăratul. 37Tot poporul și tot Israelul au înţeles în ziua aceea că Abner, fiul lui Ner, nu fusese ucis din porunca împăratului. 38Împăratul a zis slujitorilor săi: „Nu știţi că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în Israel? 39Eu sunt încă slab, măcar că am primit ungerea împărătească, și oamenii aceștia, fiii Ţeruiei, sunt
3:39
Cap. 19:7.
prea puternici pentru mine. Domnul
3:39
Cap. 19:13.
să răsplătească după răutatea lui celui ce a făcut răul!”

4

Iș-Boșet este ucis

41Când a auzit fiul lui Saul că Abner a murit la Hebron, mâinile i-au rămas fără

4:1
Ezra 4:4Is. 13:7
putere și tot Israelul s-a
4:1
Mat. 2:3
înspăimântat. 2Fiul lui Saul avea doi capi peste cetele de război, dintre care unul se numea Baana, iar altul, Recab; erau fiii lui Rimon din Beerot, dintre fiii lui Beniamin. Căci Beerot
4:2
Ios. 18:25
era privit ca făcând parte din Beniamin, 3și beerotiţii fugiseră la Ghitaim
4:3
Neem. 11:33
, unde au locuit până în ziua de azi. 4Ionatan
4:4
Cap. 9:3.
, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare și în vârstă de cinci ani când a venit din Izreel
4:4
1 Sam. 29:1,11
vestea morţii lui Saul și a lui Ionatan; doica lui l-a luat și a fugit și, fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog; numele lui era Mefiboșet. 5Și fiii lui Rimon din Beerot, Recab și Baana, s-au dus în timpul zădufului zilei în casa lui Iș-Boșet, care își făcea somnul de amiază. 6Au pătruns până în mijlocul casei, dându-se drept negustori de grâu, și l-au lovit în pântece
4:6
Cap. 2:23.
; apoi Recab și Baana, fratele său, au scăpat. 7Au intrat în casă pe când el era culcat pe pat, în odaia lui de dormit, l-au lovit, l-au omorât și i-au tăiat capul. I-au luat capul și au mers toată noaptea prin câmpie. 8Au adus capul lui Iș-Boșet la David, în Hebron, și au zis împăratului: „Iată capul lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, vrăjmașul tău, care voia să-ţi ia
4:8
1 Sam. 19:2,10,11
23:15
25:29
viaţa; Domnul răzbună azi pe împărat, domnul meu, împotriva lui Saul și împotriva neamului lui.” 9David a răspuns lui Recab și lui Baana, fratele său, fiii lui Rimon din Beerot: „Viu este Domnul
4:9
Gen. 48:161 Împ. 1:29Ps. 31:7
, care m-a izbăvit din orice primejdie, 10că pe cel ce a venit să-mi spună
4:10
Cap. 1:2,4,15.
: ‘Iată, Saul a murit’ și care credea că-mi aduce o veste bună, l-am prins și l-am omorât la Ţiclag, ca să-l răsplătesc pentru știrea lui, 11și, când niște răi au ucis pe un om nevinovat în casa lui și în patul lui, cu cât mai mult îi voi cere
4:11
Gen. 9:5,6
sângele din mâinile voastre și vă voi nimici de pe pământ.” 12Și David a poruncit
4:12
Cap. 1:15.
oamenilor lui să-i omoare; le-au tăiat mâinile și picioarele și i-au spânzurat la marginea iazului din Hebron. Au luat apoi capul lui Iș-Boșet și l-au îngropat în mormântul
4:12
Cap. 3:32.
lui Abner, la Hebron.

5

David împărat peste tot Israelul

51Toate seminţiile lui Israel au venit

5:1
1 Cron. 11:1
12:23
la David, în Hebron, și au zis: „Iată că noi suntem os
5:1
Gen. 29:14
din oasele tale și carne din carnea ta. 2Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu
5:2
1 Sam. 18:13
povăţuiai și strângeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: ‘Tu vei paște
5:2
1 Sam. 16:1,12Ps. 78:71
pe poporul Meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel.’” 3Astfel, toţi bătrânii lui Israel au
5:3
1 Cron. 11:3
venit la împărat, în Hebron, și împăratul
5:3
2 Împ. 11:17
David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea
5:3
Jud. 11:111 Sam. 23:17
Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel. 4David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat și a domnit
5:4
1 Cron. 26:31
29:27
patruzeci de ani. 5La Hebron, a domnit peste Iuda șapte
5:5
Cap. 2:11.
ani și șase luni și, la Ierusalim, a domnit treizeci și trei de ani peste tot Israelul și Iuda.

Cucerirea Ierusalimului

6Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului

5:6
Jud. 1:21
împotriva iebusiţilor
5:6
Ios. 15:63Jud. 1:8
19:11,12
, locuitorii ţării. Ei au zis lui David: „Să nu intri aici, căci și orbii, și ologii ţi se vor împotrivi!” Prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. 7Dar David a pus mâna pe cetăţuia Sionului: aceasta
5:7
Vers. 9.
este cetatea lui David. 8David zisese în ziua aceea: „Oricine va bate pe iebusiţi să arunce în canal pe șchiopii și pe orbii aceia care sunt vrăjmașii lui David
5:8
1 Cron. 11:6-9
.” De aceea se zice: „Orbul și șchiopul să nu intre în Casa Domnului.” 9David s-a așezat în cetăţuie, pe care a numit-o cetatea
5:9
Vers. 7.
lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară și înăuntrul lui Milo (Cetăţuie). 10David ajungea tot mai mare și Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el.

Casa lui David

11Hiram

5:11
1 Împ. 5:21 Cron. 14:1
, împăratul Tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru și tâmplari și cioplitori de piatră, care au zidit o casă lui David. 12David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că-i ridica împărăţia din pricina poporului Său, Israel. 13David
5:13
Deut. 17:171 Cron. 3:9
14:3
și-a mai luat ţiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron și i s-au născut iarăși fii și fiice. 14Iată
5:14
1 Cron. 3:5
14:4
numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan, Solomon, 15Ibhar, Elișua, Nefeg, Iafia, 16Elișama, Eliada și Elifelet.

Biruinţele asupra filistenilor

17Filistenii au aflat

5:17
1 Cron. 11:16
14:8
că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a coborât
5:17
Cap. 23:14.
în cetăţuie. 18Filistenii au venit și s-au răspândit în valea
5:18
Ios. 15:8
18:16Is. 17:5
Refaim. 19David a
5:19
Cap. 2:1.
întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe filisteni în mâinile tale.” 20David a venit la Baal-Peraţim
5:20
Is. 28:21
, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea, ca niște ape care se rup.” De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Șesul rupturii). 21Ei și-au lăsat idolii acolo și David și oamenii lui i-au luat
5:21
Deut. 7:5,251 Cron. 14:12
. 22Filistenii
5:22
1 Cron. 14:13
s-au suit din nou și s-au răspândit în valea Refaim. 23David a întrebat
5:23
Vers. 19.
pe Domnul. Și Domnul a zis: „Să nu te sui, ci ia-i pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. 24Când vei auzi un vuiet
5:24
2 Împ. 7:6
de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul
5:24
Jud. 4:14
merge înaintea ta, ca să bată oștirea filistenilor.” 25David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Gheba
5:25
1 Cron. 14:16
până la Ghezer
5:25
Ios. 16:10
.