Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

David împărat peste tot Israelul

51Toate seminţiile lui Israel au venit

5:1
1 Cron. 11:1
12:23
la David, în Hebron, și au zis: „Iată că noi suntem os
5:1
Gen. 29:14
din oasele tale și carne din carnea ta. 2Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu
5:2
1 Sam. 18:13
povăţuiai și strângeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: ‘Tu vei paște
5:2
1 Sam. 16:1,12Ps. 78:71
pe poporul Meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel.’” 3Astfel, toţi bătrânii lui Israel au
5:3
1 Cron. 11:3
venit la împărat, în Hebron, și împăratul
5:3
2 Împ. 11:17
David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea
5:3
Jud. 11:111 Sam. 23:17
Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel. 4David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat și a domnit
5:4
1 Cron. 26:31
29:27
patruzeci de ani. 5La Hebron, a domnit peste Iuda șapte
5:5
Cap. 2:11.
1 Cron. 3:4
ani și șase luni și, la Ierusalim, a domnit treizeci și trei de ani peste tot Israelul și Iuda.

Cucerirea Ierusalimului

6Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului

5:6
Jud. 1:21
împotriva iebusiţilor
5:6
Ios. 15:63Jud. 1:8
19:11,12
, locuitorii ţării. Ei au zis lui David: „Să nu intri aici, căci și orbii, și ologii ţi se vor împotrivi!” Prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. 7Dar David a pus mâna pe cetăţuia Sionului: aceasta
5:7
Vers. 9.
1 Împ. 2:10
8:1
este cetatea lui David. 8David zisese în ziua aceea: „Oricine va bate pe iebusiţi să arunce în canal pe șchiopii și pe orbii aceia care sunt vrăjmașii lui David
5:8
1 Cron. 11:6-9
.” De aceea se zice: „Orbul și șchiopul să nu intre în Casa Domnului.” 9David s-a așezat în cetăţuie, pe care a numit-o cetatea
5:9
Vers. 7.

lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară și înăuntrul lui Milo (Cetăţuie). 10David ajungea tot mai mare și Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el.

Casa lui David

11Hiram

5:11
1 Împ. 5:21 Cron. 14:1
, împăratul Tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru și tâmplari și cioplitori de piatră, care au zidit o casă lui David. 12David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că-i ridica împărăţia din pricina poporului Său, Israel. 13David
5:13
Deut. 17:171 Cron. 3:9
14:3
și-a mai luat ţiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron și i s-au născut iarăși fii și fiice. 14Iată
5:14
1 Cron. 3:5
14:4
numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan, Solomon, 15Ibhar, Elișua, Nefeg, Iafia, 16Elișama, Eliada și Elifelet.

Biruinţele asupra filistenilor

17Filistenii au aflat

5:17
1 Cron. 11:16
14:8
că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a coborât
5:17
Cap. 23:14.

în cetăţuie. 18Filistenii au venit și s-au răspândit în valea
5:18
Ios. 15:8
18:16Is. 17:5
Refaim. 19David a
5:19
Cap. 2:1.
1 Sam. 23:2,4
30:8
întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe filisteni în mâinile tale.” 20David a venit la Baal-Peraţim
5:20
Is. 28:21
, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea, ca niște ape care se rup.” De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Șesul rupturii). 21Ei și-au lăsat idolii acolo și David și oamenii lui i-au luat
5:21
Deut. 7:5,251 Cron. 14:12
. 22Filistenii
5:22
1 Cron. 14:13
s-au suit din nou și s-au răspândit în valea Refaim. 23David a întrebat
5:23
Vers. 19.

pe Domnul. Și Domnul a zis: „Să nu te sui, ci ia-i pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. 24Când vei auzi un vuiet
5:24
2 Împ. 7:6
de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul
5:24
Jud. 4:14
merge înaintea ta, ca să bată oștirea filistenilor.” 25David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Gheba
5:25
1 Cron. 14:16
până la Ghezer
5:25
Ios. 16:10
.