Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Chivotul la Obed-Edom

61David a strâns iarăși pe toţi aleșii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni. 2Și David

6:2
1 Cron. 13:5,6
, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului oștirilor, care
6:2
1 Sam. 4:4Ps. 80:1
stă între heruvimi, deasupra chivotului. 3Au pus chivotul lui Dumnezeu
6:3
Num. 7:91 Sam. 6:7
într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. 4L-au luat dar din
6:4
1 Sam. 7:1
casa lui Abinadab, de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. 5David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu ţimbale. 6Când au ajuns la aria lui Nacon
6:6
1 Cron. 13:9
, Uza a întins
6:6
Num. 4:15
mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii. 7Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu
6:7
1 Sam. 6:19
l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu. 8David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza (Ruperea lui Uza). 9David
6:9
Ps. 119:120Luca 5:8,9
s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: „Cum să intre chivotul Domnului la mine?” 10N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el, în cetatea lui David, și l-a dus în casa lui Obed-Edom din
6:10
1 Cron. 13:13
Gat. 11Chivotul
6:11
1 Cron. 13:14
Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat
6:11
Gen. 30:27
39:5
pe Obed-Edom și toată casa lui.

Aducerea chivotului la Ierusalim

12Au venit și au spus împăratului David: „Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu.” Atunci

6:12
1 Cron. 15:25
, David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. 13Când cei ce duceau
6:13
Num. 4:15Ios. 3:31 Cron. 15:2,15
chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertfit un bou
6:13
1 Împ. 8:51 Cron. 15:26
și un viţel gras. 14David juca
6:14
Exod 15:20Ps. 30:11
din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul
6:14
1 Sam. 2:181 Cron. 15:27
de in subţire. 15Astfel
6:15
1 Cron. 15:28
au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbiţe. 16Pe când
6:16
1 Cron. 15:29
chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei. 17După ce au adus
6:17
1 Cron. 16:1
chivotul Domnului, l-au pus la locul
6:17
1 Cron. 15:1Ps. 132:8
lui, în mijlocul cortului pe care-l ridicase David pentru chivot, și David a adus
6:17
1 Împ. 8:5,62,63
înaintea Domnului arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. 18Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, a binecuvântat
6:18
1 Împ. 8:551 Cron. 16:2
poporul în Numele Domnului oștirilor. 19Apoi a împărţit
6:19
1 Cron. 16:3
la tot poporul, la toată mulţimea lui Israel, bărbaţi și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. 20David
6:20
Ps. 30, titlu.

s-a întors să-și binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: „Cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel descoperindu-se
6:20
Vers. 14,16.
1 Sam. 19:24
înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om
6:20
Jud. 9:4
de nimic!” 21David a răspuns Micalei: „Înaintea Domnului, care
6:21
1 Sam. 13:14
15:28
m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. 22Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești.” 23Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morţii ei.