Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

David dorește să zidească o casă lui Dumnezeu

71Când

7:1
1 Cron. 17:1
a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toţi vrăjmașii care-l înconjurau, 2a zis prorocului Natan: „Iată! Eu locuiesc într-o casă
7:2
Cap. 5:11.

de cedru, și
7:2
Fapte 7:46
chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un
7:2
Exod 26:1
40:21
cort.” 3Natan a răspuns împăratului: „Du-te și fă tot ce ai în inimă
7:3
1 Împ. 8:17,181 Cron. 22:7
28:2
, căci Domnul este cu tine.” 4În noaptea următoare, Cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: 5„Du-te și spune robului meu David: ‘Așa vorbește Domnul: «Oare tu Îmi vei
7:5
1 Împ. 5:3
8:191 Cron. 22:8
28:3
zidi o casă ca să locuiesc în ea? 6Dar Eu n-am locuit într-o casă din
7:6
1 Împ. 8:16
ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort
7:6
Exod 40:18,19,34
drept locuinţă. 7Pretutindeni pe unde am mers
7:7
Lev. 26:11,12Deut. 23:14
cu toţi copiii lui Israel, am spus Eu oare vreo vorbă vreuneia din seminţiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască
7:7
Cap. 5:2.
Ps. 78:71,72Mat. 2:6Fapte 20:28
pe poporul Meu, Israel, zicând: Pentru ce nu-Mi zidiţi o casă de cedru?»’ 8Acum să spui robului Meu David: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Te-am luat
7:8
1 Sam. 16:11,12Ps. 78:70
de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul Meu, peste Israel; 9am fost
7:9
1 Sam. 18:148:6,14
cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmașii
7:9
1 Sam. 31:6Ps. 89:23
tăi dinaintea ta și ţi-am făcut numele mare
7:9
Gen. 12:2
, ca numele celor mari de pe pământ; 10am dat un loc poporului Meu, lui Israel, și l-am sădit
7:10
Ps. 44:2
80:8Ier. 24:6Amos 9:15
ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi
7:10
Ps. 89:22
ca mai înainte 11și ca pe vremea când
7:11
Jud. 2:14-161 Sam. 12:9,11Ps. 106:42
pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ţi-am dat odihnă
7:11
Vers. 1.

izbăvindu-te de toţi vrăjmașii tăi. Și Domnul îţi vestește că-ţi
7:11
Exod 1:211 Împ. 11:38
va zidi o casă. 12Când
7:12
1 Împ. 2:1
ţi se vor împlini zilele și vei fi culcat
7:12
Deut. 31:161 Împ. 1:21Fapte 13:36
cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica
7:12
1 Împ. 8:20Ps. 132:11
un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău, și-i voi întări împărăţia. 13El
7:13
1 Împ. 5:5
6:12
8:191 Cron. 22:10
28:6
va zidi Numelui Meu o casă și voi
7:13
Vers. 16.
Ps. 89:4,29,36,37
întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. 14Eu
7:14
Ps. 89:26,27Evr. 1:5
îi voi fi Tată și el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul
7:14
Ps. 89:30-33
, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești; 15dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum
7:15
1 Sam. 15:23,28
16:141 Împ. 11:13,34
l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. 16Ci casa ta și împărăţia ta vor dăinui
7:16
Vers. 13.
Ps. 89:36,37Ioan 12:34
veșnic înaintea Mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.»’”

Rugăciunea lui David

17Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. 18Și împăratul David s-a dus și s-a înfăţișat înaintea Domnului și a zis: „Cine

7:18
Gen. 32:10
sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt? 19Și încă atât este puţin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbești despre
7:19
Vers. 12,13.

casa robului Tău și în viitor. Și binevoiești să înveţi
7:19
Is. 55:8
pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule! 20Ce Ţi-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști
7:20
Gen. 18:19Ps. 139:1
pe robul Tău, Doamne Dumnezeule! 21După cuvântul Tău și după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari, ca să le descoperi robului Tău! 22Ce mare
7:22
1 Cron. 16:252 Cron. 2:5Ps. 48:1
86:10
96:4
135:5
145:3Ier. 10:6
ești Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni
7:22
Deut. 3:24
4:35
32:391 Sam. 2:2Ps. 86:8
89:6,8Is. 45:5,18,22
nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 23Este oare pe pământ un singur neam
7:23
Deut. 4:7,32,34
33:29Ps. 147:20
care să fie ca poporul Tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Și facă un Nume și ca să facă pentru el, pentru ţara Ta, minuni și semne, izgonind dinaintea poporului
7:23
Deut. 9:26Neem. 1:10
Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri și pe dumnezeii lor? 24Tu ai întărit
7:24
Deut. 26:18
pe poporul Tău, Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie, și Tu
7:24
Ps. 48:14
, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui. 25Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul Tău. 26Slăvit să fie Numele Tău pe vecie și să se zică: ‘Domnul oștirilor este Dumnezeul lui Israel. Și casa robului Tău David să rămână înaintea Ta!’ 27Căci Tu Însuţi, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău zicând: ‘Eu îţi voi întemeia o casă!’ De aceea a îndrăznit robul Tău să-Ţi facă această rugăciune. 28Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele
7:28
Ioan 17:17
Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. 29Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și, prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe
7:29
Cap. 22:51.

vecie.”