Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Biruinţele lui David

81După

8:1
1 Cron. 18:1
aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. 2A bătut
8:2
Num. 24:17
pe moabiţi și i-a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ; a măsurat două frânghii ca să-i omoare și o frânghie plină ca să-i lase vii. Și moabiţii au fost supuși
8:2
Vers. 6,14.

lui David și i-au plătit
8:2
1 Sam. 10:27Ps. 72:10
un bir. 3David a bătut pe Hadadezer8:3 Sau: Hadarezer., fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba
8:3
Cap. 10:6. Ps. 60, titlu.

, când s-a dus să-și așeze iarăși stăpânirea
8:3
Gen. 15:18
peste râul Eufrat. 4David i-a luat o mie șapte sute de călăreţi și douăzeci de mii de pedeștri; a tăiat
8:4
Ios. 11:6,9
vinele cailor de trăsură și n-a păstrat cai decât pentru o sută de care. 5Sirienii
8:5
1 Împ. 11:23-25
din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Ţoba, și David a ucis douăzeci și două de mii de sirieni. 6David a pus strajă în Siria Damascului. Și sirienii au fost
8:6
Vers. 2.

supuși lui David și i-au plătit un bir. Domnul ocrotea
8:6
Vers. 14. Cap. 7:9.

pe David oriunde se ducea. 7Și David a luat
8:7
1 Împ. 10:16
scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer și le-a adus la Ierusalim. 8Împăratul David a mai luat multă aramă din Betah și din Berotai, cetăţile lui Hadadezer. 9Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadadezer 10și a trimis pe fiul său Ioram
8:10
1 Cron. 18:10
la împăratul David, ca să-i ureze de bine și să-l laude că a pornit lupta împotriva lui Hadadezer și că l-a bătut. Căci Toi era în război cu Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur și vase de aramă. 11Împăratul David le-a închinat
8:11
1 Împ. 7:511 Cron. 18:11
26:26
Domnului, cum închinase și argintul și aurul luate de la toate neamurile pe care le biruise, 12din Siria, din Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni, de la Amalec și din prada de la Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba. 13La întoarcerea de la biruinţa lui asupra sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume bătând în Valea Sării
8:13
1 Cron. 18:12
optsprezece
8:13
2 Împ. 14:7
mii de edomiţi. 14A pus străji în Edom, a pus străji în tot
8:14
Gen. 27:29,37,40Num. 24:18
Edomul. Și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea
8:14
Vers. 6.

pe David pretutindeni pe unde mergea.

Înalţii slujbași ai lui David

15David a împărăţit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. 16Ioab

8:16
Cap. 19:13;
20:231 Cron. 11:6
18:15
, fiul Ţeruiei, era mai-mare peste oștire; Iosafat
8:16
1 Împ. 4:3
, fiul lui Ahilud, era mai-mare peste scriitori; 17Ţadoc
8:17
1 Cron. 24:3
, fiul lui Ahitub, și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Seraia era logofăt; 18Benaia
8:18
1 Cron. 18:17
, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiţilor
8:18
1 Sam. 30:14
și a peletiţilor; și fiii lui David erau mari dregători.