Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Biruinţele lui David

81După

8:1
1 Cron. 18:1
aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. 2A bătut
8:2
Num. 24:17
pe moabiţi și i-a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ; a măsurat două frânghii ca să-i omoare și o frânghie plină ca să-i lase vii. Și moabiţii au fost supuși
8:2
Vers. 6,14.
lui David și i-au plătit
8:2
1 Sam. 10:27Ps. 72:10
un bir. 3David a bătut pe Hadadezer8:3 Sau: Hadarezer., fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba
8:3
Cap. 10:6. Ps. 60, titlu.
, când s-a dus să-și așeze iarăși stăpânirea
8:3
Gen. 15:18
peste râul Eufrat. 4David i-a luat o mie șapte sute de călăreţi și douăzeci de mii de pedeștri; a tăiat
8:4
Ios. 11:6,9
vinele cailor de trăsură și n-a păstrat cai decât pentru o sută de care. 5Sirienii
8:5
1 Împ. 11:23-25
din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Ţoba, și David a ucis douăzeci și două de mii de sirieni. 6David a pus strajă în Siria Damascului. Și sirienii au fost
8:6
Vers. 2.
supuși lui David și i-au plătit un bir. Domnul ocrotea
8:6
Vers. 14. Cap. 7:9.
pe David oriunde se ducea. 7Și David a luat
8:7
1 Împ. 10:16
scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer și le-a adus la Ierusalim. 8Împăratul David a mai luat multă aramă din Betah și din Berotai, cetăţile lui Hadadezer. 9Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadadezer 10și a trimis pe fiul său Ioram
8:10
1 Cron. 18:10
la împăratul David, ca să-i ureze de bine și să-l laude că a pornit lupta împotriva lui Hadadezer și că l-a bătut. Căci Toi era în război cu Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur și vase de aramă. 11Împăratul David le-a închinat
8:11
1 Împ. 7:511 Cron. 18:11
26:26
Domnului, cum închinase și argintul și aurul luate de la toate neamurile pe care le biruise, 12din Siria, din Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni, de la Amalec și din prada de la Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba. 13La întoarcerea de la biruinţa lui asupra sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume bătând în Valea Sării
8:13
1 Cron. 18:12
optsprezece
8:13
2 Împ. 14:7
mii de edomiţi. 14A pus străji în Edom, a pus străji în tot
8:14
Gen. 27:29,37,40Num. 24:18
Edomul. Și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea
8:14
Vers. 6.
pe David pretutindeni pe unde mergea.

Înalţii slujbași ai lui David

15David a împărăţit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. 16Ioab

8:16
Cap. 19:13;
, fiul Ţeruiei, era mai-mare peste oștire; Iosafat
8:16
1 Împ. 4:3
, fiul lui Ahilud, era mai-mare peste scriitori; 17Ţadoc
8:17
1 Cron. 24:3
, fiul lui Ahitub, și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Seraia era logofăt; 18Benaia
8:18
1 Cron. 18:17
, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiţilor
8:18
1 Sam. 30:14
și a peletiţilor; și fiii lui David erau mari dregători.

9

David și Mefiboșet

91David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine

9:1
1 Sam. 18:3
20:14-17,42Prov. 27:10
din pricina lui Ionatan?” 2Era un slujitor din casa lui Saul, numit Ţiba
9:2
Cap. 16:1;
, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: „Tu ești Ţiba?” Și el a răspuns: „Robul tău, da!” 3Împăratul a zis: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea
9:3
1 Sam. 20:14
lui Dumnezeu?” Și Ţiba a răspuns împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan, olog
9:3
Cap. 4:4.
de picioare.” 4Împăratul a zis: „Unde este?” Și Ţiba a răspuns împăratului: „Este în casa lui Machir
9:4
Cap. 17:27.
, fiul lui Amiel, la Lodebar.” 5Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. 6Și Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu faţa la pământ și s-a închinat. David a zis: „Mefiboșet!” Și el a răspuns: „Iată robul tău!” 7David i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine
9:7
Vers. 1,3.
din pricina tatălui tău Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea.” 8El s-a închinat și a zis: „Cine este robul tău, ca să te uiţi la un câine mort
9:8
1 Sam. 24:14
ca mine?” 9Împăratul a chemat pe Ţiba, slujbașul lui Saul, și i-a zis: „Dau fiului stăpânului tău tot ce
9:9
Cap. 16:4;
era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. 10Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare, și Mefiboșet, fiul stăpânului tău, va mânca
9:10
Vers. 7,11,13. Cap. 19:28.
totdeauna la masa mea.” Și Ţiba avea
9:10
Cap. 19:17.
cincisprezece fii și douăzeci de robi. 11El a zis împăratului: „Robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său.” Și Mefiboșet a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului. 12Mefiboșet avea un fiu mic, numit
9:12
1 Cron. 8:34
Mica, și toţi cei ce locuiau în casa lui Ţiba erau robii lui Mefiboșet. 13Mefiboșet locuia la Ierusalim, căci mânca
9:13
Vers. 7,10.
totdeauna la masa împăratului. El era olog
9:13
Vers. 3.
de amândouă picioarele.

10

Războiul cu amoniţii

101După aceea, împăratul

10:1
1 Cron. 19:1
fiilor lui Amon a murit, și în locul lui a domnit fiul său Hanun. 2David a zis: „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum a arătat și tatăl lui faţă de mine.” Și David a trimis pe slujitorii săi să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon, 3căpeteniile fiilor lui Amon au zis stăpânului lor Hanun: „Crezi că David îţi trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? Ori ca să cunoască și să cerceteze cetatea, ca s-o nimicească își trimite el slujitorii la tine?” 4Atunci, Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba pe jumătate și le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse
10:4
Is. 20:4
47:2
. Apoi le-a dat drumul. 5David, înștiinţat de lucrul acesta, a trimis niște oameni înaintea lor, căci oamenii aceia erau foarte batjocoriţi, și împăratul a spus să le spună: „Rămâneţi la Ierihon până vă va crește barba și pe urmă să vă întoarceţi.” 6Fiii lui Amon, văzând că se făcuseră urâţi
10:6
Gen. 34:30Exod 5:211 Sam. 13:4
lui David, au tocmit douăzeci de mii de pedeștri de la sirienii din Bet-Rehob și de la sirienii din Ţoba, o mie de oameni de la împăratul din Maaca și douăsprezece mii de oameni de la oamenii din Tob. 7La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea, numai
10:7
Cap. 23:8.
oameni viteji. 8Fiii lui Amon au ieșit și s-au așezat în șiruri de bătaie la intrarea porţii; sirienii
10:8
Vers. 6.
din Ţoba și din Rehob și oamenii din Tob și din Maaca erau deoparte, în câmpie. 9Ioab a văzut că avea să lupte și înainte, și înapoi. A ales atunci din toţi aleșii lui Israel o ceată, pe care a așezat-o împotriva sirienilor, 10și a pus sub porunca fratelui său Abișai ce mai rămăsese din popor, ca să ţină piept fiilor lui Amon. 11El a zis: „Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vii în ajutorul meu; și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu să te ajut. 12Fii tare
10:12
Deut. 31:6
și să ne arătăm plini
10:12
1 Sam. 4:91 Cor. 16:13
de bărbăţie pentru poporul nostru și pentru cetăţile Dumnezeului nostru, și Domnul
10:12
1 Sam. 3:18
să facă ce va crede!” 13Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva sirienilor, și ei au luat-o la fugă dinaintea lui. 14Și când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abișai și au intrat în cetate. Ioab a plecat de la fiii lui Amon și s-a întors la Ierusalim. 15Sirienii, văzând că fuseseră bătuţi de Israel, și-au strâns puterile. 16Hadadezer a trimis după sirienii care erau de cealaltă parte a râului și au venit la Helam, în frunte cu Șobac, căpetenia oștirii lui Hadadezer. 17Au dat de veste lui David, care a strâns tot Israelul, a trecut Iordanul și a venit la Helam: sirienii s-au pregătit de au ieșit înaintea lui David și au început lupta cu el. 18Dar sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Și David le-a tăiat șapte sute de cai de trăsură și patruzeci de mii de călăreţi
10:18
1 Cron. 19:18
; a lovit și pe căpetenia oștirii lor Șobac, care a murit pe loc. 19Toţi împăraţii supuși lui Hadarezer, văzându-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu Israel și i s-au supus
10:19
Cap. 8:6.
. Și sirienii n-au mai îndrăznit să ajute pe fiii lui Amon.