Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, Silvan și

1:1
2 Cor. 1:19
Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în
1:1
1 Tes. 1:1
Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Hristos: 2Har
1:2
1 Cor. 1:3
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 3Trebuie
1:3
1 Tes. 1:2,3
3:6,9
să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se și cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se mărește tot mai mult. 4De aceea ne
1:4
2 Cor. 7:14
9:21 Tes. 2:19,20
lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru
1:4
1 Tes. 1:3
statornicia și credinţa voastră în
1:4
1 Tes. 2:14
toate prigonirile și necazurile pe care le suferiţi. 5Aceasta este o
1:5
Filip. 1:28
dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru
1:5
1 Tes. 2:14
care și suferiţi. 6Fiindcă
1:6
Apoc. 6:10
Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează 7și să vă dea odihnă
1:7
Apoc. 14:13
atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât și nouă, la descoperirea Domnului
1:7
1 Tes. 4:16Iuda 14
Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, 8într-o
1:8
Evr. 10:27
12:292 Pet. 3:7Apoc. 21:8
flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce
1:8
Ps. 79:61 Tes. 4:5
nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu
1:8
Rom. 2:8
ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. 9Ei
1:9
Filip. 3:192 Pet. 3:7
vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la faţa Domnului și de la
1:9
Deut. 33:2Is. 2:19
slava puterii Lui, 10când
1:10
Ps. 89:7
va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi și
1:10
Ps. 68:35
privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. 11De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să
1:11
Vers. 5.

vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate
1:11
1 Tes. 1:3
și orice lucrare izvorâtă din credinţă, 12pentru ca
1:12
1 Pet. 1:7
4:14
Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi și voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.