Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Cât

2:1
1 Tes. 4:16
privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și
2:1
Mat. 24:31Marcu 13:271 Tes. 4:17
strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, 2
2:2
Mat. 24:4Efes. 5:61 Ioan 4:1
nu vă lăsaţi clătinaţi așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. 3Nimeni să
2:3
Mat. 24:4Efes. 5:6
nu vă amăgească în vreun chip, căci nu
2:3
1 Tim. 4:1
va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă și de a se descoperi omul
2:3
Dan. 7:251 Ioan 2:18Apoc. 13:11
fărădelegii2:3 Sau: omul păcatului., fiul
2:3
Ioan 17:12
pierzării, 4potrivnicul care se
2:4
Is. 14:13Ezec. 28:2,6,9Dan. 7:25
11:36Apoc. 13:6
înalţă mai
2:4
1 Cor. 8:5
presus de tot ce se numește „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? 6Și acum știţi bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. 7Căci taina
2:7
1 Ioan 2:18
4:3
fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. 8Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe
2:8
Dan. 7:10,11
care Domnul Isus îl va nimici cu
2:8
Iov 4:9Is. 11:4Osea 6:5Apoc. 2:16
19:15,20,21
suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea
2:8
Cap. 1:8,9.
Evr. 10:27
venirii Sale. 9Arătarea lui se va face prin
2:9
Ioan 8:41Efes. 2:2Apoc. 18:23
puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne
2:9
Deut. 13:1Mat. 24:24Apoc. 13:13
19:20
și puteri mincinoase 10și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării
2:10
2 Cor. 2:15
4:3
, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. 11Din această
2:11
Rom. 1:241 Împ. 22:22Ezec. 14:9
pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să
2:11
Mat. 24:5,111 Tim. 4:1
creadă o minciună: 12pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au
2:12
Rom. 1:32
găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. 13Noi
2:13
Cap. 1:3.

însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început
2:13
1 Tes. 1:4
Dumnezeu
2:13
Efes. 1:4
v-a ales pentru mântuire, în
2:13
Luca 1:751 Pet. 1:2
sfinţirea Duhului și credinţa adevărului. 14Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi
2:14
Ioan 17:221 Tes. 2:121 Pet. 5:10
slava Domnului nostru Isus Hristos. 15Așadar, fraţilor, rămâneţi
2:15
1 Cor. 16:13Filip. 4:1
tari și ţineţi învăţăturile
2:15
1 Cor. 11:2
pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. 16Și Însuși
2:16
Cap. 1:1,2.

Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care
2:16
1 Ioan 4:10Apoc. 1:5
ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde
2:16
1 Pet. 1:3
, 17să vă mângâie inimile și să
2:17
1 Cor. 1:81 Tes. 3:131 Pet. 5:10
vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!