Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Încolo, fraţilor, rugaţi-vă

3:1
Efes. 6:19Col. 4:31 Tes. 5:25
pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum este la voi, 2și să
3:2
Rom. 15:31
fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi și răi, căci nu toţi au credinţa
3:2
Fapte 28:24Rom. 10:16
. 3Credincios
3:3
1 Cor. 1:91 Tes. 5:24
este Domnul: El vă va întări și vă va
3:3
Ioan 17:152 Pet. 2:9
păzi de cel rău. 4Cu privire la voi, avem
3:4
2 Cor. 7:16Gal. 5:10
încredere în Domnul că faceţi și veţi face ce vă poruncim. 5Domnul
3:5
1 Cron. 29:18
să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos! 6În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să
3:6
Rom. 16:171 Tim. 6:52 Ioan 10
vă depărtaţi de
3:6
1 Cor. 5:11,13
orice frate care trăiește în
3:6
1 Tes. 4:11
5:14
neorânduială, și nu după învăţăturile
3:6
Cap. 2:15.

pe care le-aţi primit de la noi. 7Voi înșivă știţi ce
3:7
1 Cor. 4:16
11:11 Tes. 1:6,7
trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi
3:7
1 Tes. 2:10
n-am trăit în neorânduială între voi. 8N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând și ostenindu-ne
3:8
Fapte 18:3
20:342 Cor. 11:91 Tes. 2:9
, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. 9Nu
3:9
1 Cor. 9:61 Tes. 2:6
că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în
3:9
Vers. 7.

noi înșine o pildă vrednică de urmat. 10Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine
3:10
Gen. 3:191 Tes. 4:11
nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.” 11Auzim însă că unii dintre voi trăiesc
3:11
Vers. 6.

în neorânduială, nu lucrează nimic
3:11
1 Tes. 4:111 Tim. 5:131 Pet. 4:15
, ci se ţin de nimicuri. 12Îndemnăm
3:12
1 Tes. 4:11
pe oamenii aceștia și-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-și
3:12
Efes. 4:28
mănânce pâinea lucrând în liniște. 13Voi, fraţilor, să
3:13
Gal. 6:9
nu osteniţi în facerea binelui. 14Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l și să
3:14
Mat. 18:171 Cor. 5:9
n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. 15
3:15
Lev. 19:171 Tes. 5:14
nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaș, ci
3:15
Tit 3:10
să-l mustraţi ca pe un frate. 16Însuși Domnul
3:16
Rom. 15:33
16:201 Cor. 14:332 Cor. 13:111 Tes. 5:23
păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi! 17Urarea de sănătate
3:17
1 Cor. 16:21Col. 4:18
este scrisă cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă; așa scriu eu. 18Harul
3:18
Rom. 16:24
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.