Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Cât

2:1
1 Tes. 4:16
privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și
2:1
Mat. 24:31Marcu 13:271 Tes. 4:17
strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, 2
2:2
Mat. 24:4Efes. 5:61 Ioan 4:1
nu vă lăsaţi clătinaţi așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. 3Nimeni să
2:3
Mat. 24:4Efes. 5:6
nu vă amăgească în vreun chip, căci nu
2:3
1 Tim. 4:1
va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă și de a se descoperi omul
2:3
Dan. 7:251 Ioan 2:18Apoc. 13:11
fărădelegii2:3 Sau: omul păcatului., fiul
2:3
Ioan 17:12
pierzării, 4potrivnicul care se
2:4
Is. 14:13Ezec. 28:2,6,9Dan. 7:25
11:36Apoc. 13:6
înalţă mai
2:4
1 Cor. 8:5
presus de tot ce se numește „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? 6Și acum știţi bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. 7Căci taina
2:7
1 Ioan 2:18
4:3
fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. 8Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe
2:8
Dan. 7:10,11
care Domnul Isus îl va nimici cu
2:8
Iov 4:9Is. 11:4Osea 6:5Apoc. 2:16
19:15,20,21
suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea
2:8
Cap. 1:8,9.
venirii Sale. 9Arătarea lui se va face prin
2:9
Ioan 8:41Efes. 2:2Apoc. 18:23
puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne
2:9
Deut. 13:1Mat. 24:24Apoc. 13:13
19:20
și puteri mincinoase 10și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării
2:10
2 Cor. 2:15
4:3
, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. 11Din această
2:11
Rom. 1:241 Împ. 22:22Ezec. 14:9
pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să
2:11
Mat. 24:5,111 Tim. 4:1
creadă o minciună: 12pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au
2:12
Rom. 1:32
găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. 13Noi
2:13
Cap. 1:3.
însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început
2:13
1 Tes. 1:4
Dumnezeu
2:13
Efes. 1:4
v-a ales pentru mântuire, în
2:13
Luca 1:751 Pet. 1:2
sfinţirea Duhului și credinţa adevărului. 14Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi
2:14
Ioan 17:221 Tes. 2:121 Pet. 5:10
slava Domnului nostru Isus Hristos. 15Așadar, fraţilor, rămâneţi
2:15
1 Cor. 16:13Filip. 4:1
tari și ţineţi învăţăturile
2:15
1 Cor. 11:2
pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. 16Și Însuși
2:16
Cap. 1:1,2.
Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care
2:16
1 Ioan 4:10Apoc. 1:5
ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde
2:16
1 Pet. 1:3
, 17să vă mângâie inimile și să
2:17
1 Cor. 1:81 Tes. 3:131 Pet. 5:10
vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!

3

31Încolo, fraţilor, rugaţi-vă

3:1
Efes. 6:19Col. 4:31 Tes. 5:25
pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum este la voi, 2și să
3:2
Rom. 15:31
fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi și răi, căci nu toţi au credinţa
3:2
Fapte 28:24Rom. 10:16
. 3Credincios
3:3
1 Cor. 1:91 Tes. 5:24
este Domnul: El vă va întări și vă va
3:3
Ioan 17:152 Pet. 2:9
păzi de cel rău. 4Cu privire la voi, avem
3:4
2 Cor. 7:16Gal. 5:10
încredere în Domnul că faceţi și veţi face ce vă poruncim. 5Domnul
3:5
1 Cron. 29:18
să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos! 6În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să
3:6
Rom. 16:171 Tim. 6:52 Ioan 10
vă depărtaţi de
3:6
1 Cor. 5:11,13
orice frate care trăiește în
3:6
1 Tes. 4:11
5:14
neorânduială, și nu după învăţăturile
3:6
Cap. 2:15.
pe care le-aţi primit de la noi. 7Voi înșivă știţi ce
3:7
1 Cor. 4:16
11:11 Tes. 1:6,7
trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi
3:7
1 Tes. 2:10
n-am trăit în neorânduială între voi. 8N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând și ostenindu-ne
3:8
Fapte 18:3
20:342 Cor. 11:91 Tes. 2:9
, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. 9Nu
3:9
1 Cor. 9:61 Tes. 2:6
că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în
3:9
Vers. 7.
noi înșine o pildă vrednică de urmat. 10Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine
3:10
Gen. 3:191 Tes. 4:11
nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.” 11Auzim însă că unii dintre voi trăiesc
3:11
Vers. 6.
în neorânduială, nu lucrează nimic
3:11
1 Tes. 4:111 Tim. 5:131 Pet. 4:15
, ci se ţin de nimicuri. 12Îndemnăm
3:12
1 Tes. 4:11
pe oamenii aceștia și-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-și
3:12
Efes. 4:28
mănânce pâinea lucrând în liniște. 13Voi, fraţilor, să
3:13
Gal. 6:9
nu osteniţi în facerea binelui. 14Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l și să
3:14
Mat. 18:171 Cor. 5:9
n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. 15
3:15
Lev. 19:171 Tes. 5:14
nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaș, ci
3:15
Tit 3:10
să-l mustraţi ca pe un frate. 16Însuși Domnul
3:16
Rom. 15:33
16:201 Cor. 14:332 Cor. 13:111 Tes. 5:23
păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi! 17Urarea de sănătate
3:17
1 Cor. 16:21Col. 4:18
este scrisă cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă; așa scriu eu. 18Harul
3:18
Rom. 16:24
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.