Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, apostol

1:1
2 Cor. 1:1
al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii
1:1
Efes. 3:6Tit 1:2Evr. 9:15
care este în Hristos Isus, 2către
1:2
1 Tim. 1:2
Timotei, copilul meu preaiubit: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru! 3Mulţumesc
1:3
Rom. 1:8Efes. 1:16
lui Dumnezeu, căruia
1:3
Fapte 22:3
23:1
24:14
27:23Rom. 1:9Gal. 1:14
Îi slujesc cu un cuget curat, din moși-strămoși, că neîntrerupt
1:3
1 Tes. 1:2
3:10
te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte. 4Căci mi-aduc aminte
1:4
Cap. 4:9,21.

de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. 5Îmi aduc aminte de credinţa
1:5
1 Tim. 1:5
4:6
ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama
1:5
Fapte 16:1
ta Eunice și sunt încredinţat că și în tine. 6De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi
1:6
1 Tes. 5:191 Tim. 4:14
darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. 7Căci Dumnezeu
1:7
Rom. 8:15
nu ne-a dat un duh de frică, ci
1:7
Luca 24:49Fapte 1:8
de putere, de dragoste și de chibzuinţă. 8Să nu-ţi fie rușine dar
1:8
Rom. 1:16
de mărturisirea
1:8
1 Tim. 2:6Apoc. 1:2
Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul
1:8
Efes. 3:1Filip. 1:7
Lui. Ci
1:8
Col. 1:24
suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. 9El
1:9
1 Tim. 1:1Tit 3:4
ne-a mântuit și ne-a
1:9
1 Tes. 4:7Evr. 3:1
dat o chemare sfântă, nu
1:9
Rom. 3:20
9:11Tit 3:5
pentru faptele noastre, ci
1:9
Rom. 8:28
după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte
1:9
Rom. 16:25Efes. 1:4
3:11Tit 1:21 Pet. 1:20
de veșnicii, 10dar care a fost
1:10
Rom. 16:26Efes. 1:9Col. 1:26Tit 1:31 Pet. 1:20
descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care
1:10
1 Cor. 15:54,55Evr. 2:14
a nimicit moartea și a adus la lumină viaţa și neputrezirea, prin Evanghelie. 11Propovăduitorul și apostolul ei
1:11
Fapte 9:15Efes. 3:7,81 Tim. 2:7
am fost pus eu și învăţător al neamurilor. 12Și din pricina aceasta
1:12
Efes. 3:1
sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci
1:12
1 Pet. 4:19
știu în cine am crezut. Și sunt încredinţat că El are putere să păzească
1:12
1 Tim. 6:20
ce I-am încredinţat până în
1:12
Vers. 18. Cap. 4:8.

ziua aceea. 13Dreptarul învăţăturilor
1:13
Cap. 3:14.
Tit 1:9Evr. 10:23Apoc. 2:25
sănătoase pe care le-ai auzit de la mine ţine-l
1:13
Rom. 2:20
6:17
cu
1:13
Cap. 2:2.

credinţa
1:13
1 Tim. 1:14
și dragostea care este în Hristos Isus. 14Lucrul acela bun
1:14
1 Tim. 6:20
care ţi s-a încredinţat păzește-l prin Duhul Sfânt, care
1:14
Rom. 8:11
locuiește în noi. 15Știi că cei ce sunt în Asia toţi
1:15
Fapte 19:10
m-au părăsit
1:15
Cap. 4:10,16.

; între alţii și Figel și Ermogen. 16Domnul să-Și verse
1:16
Mat. 5:7
îndurarea peste casa
1:16
Cap. 4:19.

lui Onisifor, căci
1:16
Filim. 7
de multe ori m-a mângâiat și nu
1:16
Vers. 8.

i-a fost rușine de lanţul
1:16
Fapte 28:20Efes. 6:20
meu. 17Nu numai atât, dar, când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. 18Dea Domnul să
1:18
Mat. 25:34-40
capete îndurare de la Domnul în
1:18
2 Tes. 1:10
„ziua aceea”. Tu știi foarte bine cât ajutor
1:18
Evr. 6:10
mi-a dat el în Efes.