Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Să știi că în

3:1
1 Tim. 4:12 Pet. 3:31 Ioan 2:18Iuda 18
zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine
3:2
Filip. 2:21
, iubitori de bani
3:2
2 Pet. 2:3
, lăudăroși
3:2
Iuda 16
, trufași
3:2
1 Tim. 6:4
, hulitori
3:2
1 Tim. 1:202 Pet. 2:12Iuda 10
, neascultători de părinţi
3:2
Rom. 1:30
, nemulţumitori, fără evlavie, 3fără
3:3
Rom. 1:31
dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori
3:3
Rom. 1:31
, neînfrânaţi
3:3
2 Pet. 3:3
, neîmblânziţi, neiubitori de bine, 4vânzători
3:4
2 Pet. 2:10
, obraznici, îngâmfaţi, iubitori
3:4
Filip. 3:192 Pet. 2:13Iuda 4,19
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea
3:5
1 Tim. 5:8Tit 1:16
. Depărtează-te de oamenii aceștia
3:5
2 Tes. 3:61 Tim. 6:5
. 6Sunt
3:6
Mat. 23:14Tit 1:11
printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, 7care învaţă întotdeauna și nu pot ajunge
3:7
1 Tim. 2:4
niciodată la deplina cunoștinţă a adevărului. 8După cum
3:8
Exod 7:11
Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii
3:8
1 Tim. 6:5
aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte și osândiţi
3:8
Rom. 1:282 Cor. 13:5Tit 1:16
în ceea ce privește credinţa. 9Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum
3:9
Exod 7:12
8:18
9:11
a fost arătată și a celor doi oameni. 10Tu însă
3:10
Filip. 2:221 Tim. 4:6
ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11prigonirile și suferinţele care au venit peste mine în
3:11
Fapte 13:45,50
Antiohia, în
3:11
Fapte 14:2,5
Iconia și în
3:11
Fapte 14:19
Listra. Știi ce prigoniri am răbdat, și totuși Domnul m-a izbăvit din
3:11
Ps. 34:192 Cor. 1:10
toate. 12De altfel, toţi
3:12
Ps. 34:19Mat. 16:24Ioan 17:14Fapte 14:221 Cor. 15:191 Tes. 3:3
cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. 13Dar
3:13
2 Tes. 2:111 Tim. 4:1
oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii și se vor amăgi și pe ei înșiși. 14Tu
3:14
Cap. 1:13;
2:2
să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat și de care ești deplin încredinţat, căci știi de la cine le-ai învăţat: 15din pruncie cunoști Sfintele
3:15
Ioan 5:39
Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus. 16Toată
3:16
2 Pet. 1:20,21
Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos
3:16
Rom. 15:4
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17pentru ca
3:17
1 Tim. 6:11
omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic
3:17
Cap. 2:21.

pentru orice lucrare bună.