Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Te rog fierbinte

4:1
1 Tim. 5:21
6:13
, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care
4:1
Fapte 10:42
are să judece viii și morţii, și pentru arătarea și Împărăţia Sa: 2propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră
4:2
1 Tim. 5:20Tit 1:13
2:15
, ceartă, îndeamnă
4:2
1 Tim. 4:13
cu toată blândeţea și învăţătura. 3Căci
4:3
Cap. 3:1.

va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura
4:3
1 Tim. 1:10
sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învăţători după
4:3
Cap. 3:6.

poftele lor. 4Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta
4:4
1 Tim. 1:4
4:7Tit 1:14
spre istorisiri închipuite. 5Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă
4:5
Cap. 1:8;
2:3
suferinţele, fă lucrul unui evanghelist
4:5
Fapte 21:8Efes. 4:11
și împlinește-ţi bine slujba. 6Căci eu
4:6
Filip. 2:17
sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării
4:6
Filip. 1:232 Pet. 1:14
mele este aproape. 7M-am luptat
4:7
1 Cor. 9:24,25Filip. 3:141 Tim. 6:12Evr. 12:1
lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 8De acum mă așteaptă cununa
4:8
1 Cor. 9:25Iac. 1:121 Pet. 5:4Apoc. 2:10
neprihănirii, pe care mi-o va da în
4:8
Cap. 1:12.

„ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. 9Caută de vino curând la mine. 10Căci
4:10
Col. 4:14Filim. 24
Dima, din dragoste
4:10
1 Ioan 2:15
pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit, în Dalmaţia. 11Numai
4:11
Cap. 1:15.

Luca
4:11
Col. 4:14Filim. 24
este cu mine. Ia pe Marcu
4:11
Fapte 12:25
15:37Col. 4:10
și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. 12Pe Tihic
4:12
Fapte 20:4Efes. 6:21Col. 4:7Tit 3:12
l-am trimis la Efes. 13Când vei veni, adu-mi mantaua, pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărţile, mai ales pe cele de piele. 14Alexandru
4:14
Fapte 19:331 Tim. 1:20
, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti
4:14
2 Sam. 3:39Ps. 28:4Apoc. 18:6
după faptele lui. 15Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. 16La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci
4:16
Cap. 1:15.

toţi m-au părăsit. Să
4:16
Fapte 7:60
nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! 17Însă
4:17
Mat. 10:19Fapte 23:11
27:23
Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca
4:17
Fapte 9:15
26:17,18Efes. 3:8
propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și s-o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din
4:17
Ps. 22:212 Pet. 2:9
gura leului. 18Domnul
4:18
Ps. 121:7
mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui
4:18
Rom. 11:36Gal. 1:5Evr. 13:21
cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. 19Spune sănătate Priscilei
4:19
Fapte 18:2Rom. 16:3
și lui Aquila și casei
4:19
Cap. 1:16.

lui Onisifor. 20Erast
4:20
Fapte 19:22Rom. 16:23
a rămas în Corint, iar pe Trofim
4:20
Fapte 20:4
21:29
l-am lăsat bolnav în Milet. 21Caută
4:21
Vers. 9.

de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toţi fraţii îţi trimit sănătate. 22Domnul
4:22
Gal. 6:18Filim. 25
Isus Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.