Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Prezbiterul1:1 Sau: bătrânul. către preaiubitul Gaius, pe

1:1
2 Ioan 1
care-l iubesc în adevăr. 2Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. 3A fost o mare bucurie pentru mine când au venit fraţii și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli
1:3
2 Ioan 4
în adevăr. 4Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii
1:4
1 Cor. 4:15Filim. 10
mei că umblă în adevăr. 5Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru fraţi și pentru străini totodată. 6Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, 7căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fără să primească ceva
1:7
1 Cor. 9:12,15
de la neamuri. 8Este datoria noastră dar să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. 9Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. 10De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulţumește cu atât, dar nici el nu primește pe fraţi și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și-i dă afară din Biserică. 11Preaiubitule, nu
1:11
Ps. 37:27Is. 1:16,171 Pet. 3:11
urma răul, ci binele. Cine
1:11
1 Ioan 2:29
3:6,9
face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 12Toţi, chiar și Adevărul, mărturisesc bine despre
1:12
1 Tim. 3:7
Dimitrie; și noi mărturisim despre el: și
1:12
Ioan 21:24
știi că mărturisirea noastră este adevărată. 13Aș avea să-ţi spun multe
1:13
2 Ioan 12
lucruri, dar nu voiesc să ţi le scriu cu cerneală și condei. 14Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine.

Prietenii îţi trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.