Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Timotei. Vedenia lui Pavel

161În urmă, Pavel s-a dus la Derbe

16:1
Cap. 14:6.

și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit
16:1
Cap. 19:22.
Rom. 16:211 Cor. 4:17Filip. 2:191 Tes. 3:21 Tim. 1:22 Tim. 1:2
Timotei, fiul
16:1
2 Tim. 1:5
unei iudeice credincioase și al unui tată grec. 2Fraţii
16:2
Cap. 6:3.

din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. 3Pavel a vrut să-l ia cu el și, după ce l-a luat
16:3
1 Cor. 9:20Gal. 2:3
5:2
, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toţi știau că tatăl lui era grec. 4Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească hotărârile
16:4
Cap. 15:28,29.

apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. 5Bisericile
16:5
Cap. 15:41.

se întăreau în credinţă și sporeau la număr din zi în zi. 6Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei și Galatiei. 7Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. 8Au trecut atunci prin Misia și s-au
16:8
2 Cor. 2:122 Tim. 4:13
coborât la Troa. 9Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om
16:9
Cap. 10:30.

din
16:9
2 Cor. 2:13
Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia și ajută-ne!” 10După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.

Pavel la Filipi. Lidia

11După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. 12De acolo ne-am dus la Filipi

16:12
Filip. 1:1
, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. 13În ziua Sabatului, am ieșit pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă. 14Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a
16:14
Luca 24:45
deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. 15După ce a fost botezată, ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi și rămâneţi în casa mea.” Și ne-a
16:15
Gen. 19:3
33:11Jud. 19:21Luca 24:29Evr. 13:2
silit să intrăm.

O slujnică ghicitoare. Temnicerul din Filipi

16Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, care

16:16
1 Sam. 28:7
avea un duh de ghicire16:16 Grecește: un duh al lui Piton.. Prin ghicire, ea aducea mult câștig
16:16
Cap. 19:24.

stăpânilor ei. 17Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: „Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt și ei vă vestesc calea mântuirii.” 18Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit
16:18
Marcu 1:25,34
, s-a întors și a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieși din ea.” Și
16:18
Marcu 16:17
a ieșit chiar în ceasul acela. 19Când au văzut
16:19
Cap. 19:25,26.

stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna
16:19
2 Cor. 6:5
pe Pavel și pe Sila și i-au
16:19
Mat. 10:18
târât în piaţă înaintea fruntașilor. 20I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: „Oamenii aceștia ne tulbură
16:20
1 Împ. 18:17
cetatea; sunt niște iudei 21care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm.” 22Norodul s-a ridicat și el împotriva lor, și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au
16:22
2 Cor. 6:5
11:23,251 Tes. 2:2
poruncit să-i bată cu nuiele. 23După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. 24Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. 25Pe la miezul nopţii, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. 26Deodată
16:26
Cap. 4:31.

, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate ușile și s-au
16:26
Cap. 5:19;
12:7,10
dezlegat legăturile fiecăruia. 27Temnicerul s-a deșteptat și, când a văzut ușile temniţei deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. 28Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” 29Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, 30i-a scos afară și le-a zis: „Domnilor
16:30
Luca 3:109:6
, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede
16:31
Ioan 3:16,36
6:471 Ioan 5:10
în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta.” 32Și i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. 33Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toţi ai lui. 34După ce i-a dus în casă, le-a
16:34
Luca 5:29
19:6
pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

Pavel și Sila slobozi

35Când s-a făcut ziuă, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele16:35 Grecește: lictori. să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora.” 36Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul; acum dar, ieșiţi afară și duceţi-vă în pace.” 37Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor fără să fim judecaţi, pe noi, care

16:37
Cap. 22:25.

suntem romani, ne-au aruncat în temniţă, și acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge așa! Să vină ei singuri să ne scoată afară!” 38Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. 39Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniţă și i-au
16:39
Mat. 8:34
rugat să părăsească cetatea. 40Ei au ieșit din temniţă și au
16:40
Vers. 14.

intrat în casa Lidiei; și, după ce au văzut și mângâiat pe fraţi, au plecat.