Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Pavel la Corint

181După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. 2Acolo, a găsit pe un iudeu numit Aquila

18:2
Rom. 16:31 Cor. 16:192 Tim. 4:19
, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei. 3Și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și
18:3
Cap. 20:34.
1 Cor. 4:121 Tes. 2:92 Tes. 3:8
lucrau – meseria lor era facerea corturilor. 4Pavel
18:4
Cap. 17:2.

vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. 5Dar când au venit
18:5
Cap. 17:14,15.

Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a
18:5
Iov 32:18
dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. 6Fiindcă iudeii i se împotriveau
18:6
Cap. 13:45.
1 Pet. 4:4
și-l batjocoreau, Pavel și-a scuturat
18:6
Neem. 5:13Mat. 10:14
hainele și le-a zis: „Sângele
18:6
Lev. 20:9,11,122 Sam. 1:16Ezec. 18:13
33:4
vostru să cadă asupra capului vostru; eu
18:6
Ezec. 3:18,19
33:9
sunt curat. De acum
18:6
Cap. 13:46;
28:28
încolo, mă voi duce la neamuri.” 7Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. 8Dar
18:8
1 Cor. 1:14
Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulţi dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezaţi. 9Noaptea, Domnul
18:9
Cap. 23:11.

a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, 10căci
18:10
Ier. 1:18,19Mat. 28:20
Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău; vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate.” 11Aici a rămas un an și șase luni și învăţa printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.

Răscoala iudeilor

12Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată 13și au zis: „Omul acesta aţâţă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva Legii.” 14Pavel voia să înceapă vorba, când Galion a zis iudeilor:

„Dacă

18:14
Cap. 23:29;
25:11,19
ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăţie, v-aș asculta după cuviinţă, iudeilor!

15Dar, dacă este vorba de neînţelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra Legii voastre, treaba voastră; eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri.” 16Și i-a alungat de la scaunul de judecată. 17Atunci, au pus toţi mâna pe Sosten

18:17
1 Cor. 1:1
, fruntașul sinagogii, și-l băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese.

Pavel la Ierusalim și Antiohia

18Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, și-a luat ziua bună de la fraţi și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns

18:18
Num. 6:18
capul în Chencrea
18:18
Rom. 16:1
, căci făcuse o juruinţă. 19Au ajuns în Efes; și Pavel a lăsat acolo pe însoţitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, 20care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, 21ci și-a luat rămas-bun de la ei și a zis: „Trebuie
18:21
Cap. 19:21;
20:16
numaidecât ca sărbătoarea care vine s-o fac în Ierusalim. Dacă
18:21
1 Cor. 4:19Evr. 6:3Iac. 4:15
va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi.” Și a plecat din Efes. 22S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim și, după ce a urat de bine Bisericii, s-a coborât în Antiohia.

A treia călătorie. Apolo

23După ce a petrecut câtăva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ţinutul Galatiei

18:23
Gal. 1:2
4:14
și Frigiei, întărind
18:23
Cap. 14:22;
15:32,41
pe toţi ucenicii. 24La Efes, a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. 25El era învăţat în ce privește Calea Domnului, avea un duh înfocat
18:25
Rom. 12:11
și vorbea și învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea
18:25
Cap. 19:3.

decât botezul lui Ioan. 26A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu. 27Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, fraţii l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a
18:27
1 Cor. 3:6
ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră, 28căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea
18:28
Cap. 9:22;
17:3
din Scripturi că Isus este Hristosul.