Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Pavel în Macedonia

201Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și, după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a

20:1
1 Cor. 16:51 Tim. 1:3
plecat în Macedonia. 2A străbătut ţinutul acesta și a dat ucenicilor o mulţime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, 3unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar
20:3
Cap. 9:23;
23:12
25:32 Cor. 11:26
iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. 4Avea ca tovarăși până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh
20:4
Cap. 19:29;
27:2Col. 4:10
și Secund din Tesalonic, Gaius
20:4
Cap. 19:29.

din Derbe, Timotei
20:4
Cap. 16:1.

, precum și Tihic
20:4
Efes. 6:21Col. 4:72 Tim. 4:12Tit 3:12
și Trofim
20:4
Cap. 21:29.
2 Tim. 4:20
, care erau din Asia. 5Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. 6Iar noi, după zilele
20:6
Exod 12:14,15
23:15
Praznicului Azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și, în cinci zile, am ajuns la ei în
20:6
Cap. 16:8.
2 Cor. 2:122 Tim. 4:13
Troa, unde am stat șapte zile.

Învierea lui Eutih

7În ziua dintâi

20:7
1 Cor. 16:2Apoc. 1:10
a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să
20:7
Cap. 2:42,46.
1 Cor. 10:16
11:20
frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopţii. 8În
20:8
Cap. 1:13.

odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini. 9Și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. 10Dar Pavel s-a coborât, s-a
20:10
1 Împ. 17:212 Împ. 4:34
repezit spre el, l-a luat în braţe și a zis: „Nu
20:10
Mat. 9:24
vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.” 11După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat. 12Flăcăul a fost adus viu, și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.

Pavel la Milet

13Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. 14Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. 15De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în faţa insulei Chios. În ziua următoare, de abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion și a doua zi am venit la Milet. 16Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci

20:16
Cap. 18:21;
19:21
21:4,12
se grăbea ca, dacă-i va fi cu putinţă, să
20:16
Cap. 24:17.

fie în Ierusalim de Ziua
20:16
Cap. 2:1.
1 Cor. 16:8
Cincizecimii.

Cuvântarea de rămas-bun

17Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii Bisericii. 18Când au venit la el, le-a zis:

„Știţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din

20:18
Cap. 18:19;
19:1,10
ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. 19Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe
20:19
Vers. 3.

care mi le ridicau uneltirile iudeilor. 20Știţi că n-am
20:20
Vers. 27.

ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăţ înaintea norodului și în case 21și să vestesc
20:21
Cap. 18:5.

iudeilor și grecilor pocăinţa
20:21
Marcu 1:15Luca 24:47
faţă de Dumnezeu și credinţa în Domnul nostru Isus Hristos. 22Și acum, iată că, împins
20:22
Cap. 19:21.

de duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. 23Numai Duhul Sfânt
20:23
Cap. 21:4,11.
1 Tes. 3:3
mă înștiinţează din cetate în cetate că mă așteaptă lanţuri și necazuri. 24Dar eu nu
20:24
Cap. 21:13.
Rom. 8:352 Cor. 4:16
ţin numaidecât la viaţa mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci
20:24
2 Tim. 4:7
vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și
20:24
Cap. 1:17.
2 Cor. 4:1
slujba pe
20:24
Gal. 1:1Tit 1:3
care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. 25Și acum, știu
20:25
Vers. 38.
Rom. 15:23
că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu. 26De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele
20:26
Cap. 18:6.
2 Cor. 7:2
tuturor. 27Căci
20:27
Vers. 20.

nu m-am ferit să vă vestesc tot planul
20:27
Luca 7:30Ioan 15:15Efes. 1:11
lui Dumnezeu. 28Luaţi seama
20:28
1 Tim. 4:161 Pet. 5:2
dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a
20:28
1 Cor. 12:28
pus Duhul Sfânt episcopi20:28 Sau: priveghetori., ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care
20:28
Efes. 1:7,14Col. 1:14Evr. 9:121 Pet. 1:19Apoc. 5:9
a câștigat-o cu
20:28
Evr. 9:14
însuși sângele Său. 29Știu bine că, după plecarea mea, se vor
20:29
Mat. 7:152 Pet. 2:1
vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma, 30și se vor scula din
20:30
1 Tim. 1:201 Ioan 2:19
mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 31De aceea vegheaţi și aduceţi-vă aminte că, timp de trei
20:31
Cap. 19:10.

ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. 32Și acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu și a Cuvântului
20:32
Evr. 13:9
harului Său, care vă
20:32
Cap. 9:31.

poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea
20:32
Cap. 26:18.
Efes. 1:18Col. 1:12
3:24Evr. 9:151 Pet. 1:4
împreună cu toţi cei sfinţiţi. 33N-am râvnit nici la argintul
20:33
1 Sam. 12:31 Cor. 9:122 Cor. 7:2
11:9
12:17
, nici la aurul, nici la hainele cuiva. 34Singuri știţi că
20:34
Cap. 18:3.
1 Cor. 4:121 Tes. 2:92 Tes. 3:8
mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele și ale celor ce erau cu mine. 35În toate privinţele v-am dat o pildă și v-am arătat că
20:35
Rom. 15:11 Cor. 9:122 Cor. 11:9,12
12:13Efes. 4:281 Tes. 4:11
5:142 Tes. 3:8
, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi și să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuși a zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primești.’36După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat
20:36
Cap. 7:60;
21:5
și s-a rugat împreună cu ei toţi. 37Și au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut
20:37
Gen. 45:14
46:29
pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. 38Căci erau întristaţi mai ales de vorba pe care
20:38
Vers. 25.

le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea faţa. Și l-au petrecut până la corabie.