Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Cei șapte diaconi

61În zilele acelea, când s-a

6:1
Cap. 2:41;
4:4
5:14
înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește
6:1
Cap. 9:29;
11:20
cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala
6:1
Cap. 4:35.

ajutoarelor de toate zilele. 2Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor și au zis: „Nu
6:2
Exod 18:17
este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 3De aceea, fraţilor, alegeţi
6:3
Deut. 1:1316:21 Tim. 3:7
dintre voi șapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt și înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 4Iar noi vom
6:4
Cap. 2:42.

stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.” 5Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat
6:5
Cap. 11:24.

plin de credinţă și de Duhul Sfânt, pe Filip
6:5
Cap. 8:5,26;
21:8
, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae
6:5
Apoc. 2:6,15
, un prozelit din Antiohia. 6I-au adus înaintea apostolilor, care
6:6
Cap. 1:24.

, după ce s-au rugat, și-au
6:6
Cap. 8:17;
9:17
13:31 Tim. 4:14
5:222 Tim. 1:6
pus mâinile peste ei.

Ștefan învinuit de hulă

7Cuvântul

6:7
Cap. 12:24;
19:20Col. 1:6
lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim și o mare mulţime de
6:7
Ioan 12:42
preoţi veneau la credinţă. 8Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. 9Unii din sinagoga numită a Izbăviţilor, a Cirinenilor și a Alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, 10dar
6:10
Luca 21:15Exod 4:12Is. 54:17
nu puteau să stea împotriva înţelepciunii și Duhului cu care vorbea el. 11Atunci
6:11
1 Împ. 21:10,13Mat. 26:59,60
au pus la cale pe niște oameni să zică: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu.” 12Au întărâtat norodul, pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. 13Au scos niște martori mincinoși, care au zis: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva Legii. 14În adevăr
6:14
Cap. 25:8.

, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma
6:14
Dan. 9:26
locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.” 15Toţi cei ce ședeau în sobor s-au uitat ţintă la Ștefan, și faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger.