Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Întoarcerea lui Saul

91Dar Saul

9:1
Cap. 8:3.
Gal. 1:131 Tim. 1:13
sufla încă ameninţarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot 2și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât și femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim. 3Pe drum, când
9:3
Cap. 22:6;
26:121 Cor. 15:8
s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. 4El a căzut la pământ și a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce
9:4
Mat. 25:40
Mă prigonești?” 5„Cine ești Tu, Doamne?” a răspuns el. Și Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigonești. Ţi-ar fi greu
9:5
Cap. 5:39.

să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuș.” 6Tremurând și plin de frică, el a zis: „Doamne, ce
9:6
Luca 3:1016:30
vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate și ţi se va spune ce trebuie să faci.” 7Oamenii
9:7
Dan. 10:7
care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 8Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 9Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. 10În Damasc era un ucenic numit
9:10
Cap. 22:12.

Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă, Doamne”, a răspuns el. 11Și Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars
9:11
Cap. 21:39;
22:3
. Căci iată, el se roagă. 12Și a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea.” 13„Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate
9:13
Vers. 1.

relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim, 14ba și aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă ca să lege pe toţi care
9:14
Vers. 21. Cap. 7:59;
22:161 Cor. 1:22 Tim. 2:22
cheamă Numele Tău.” 15Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el
9:15
Cap. 13:2;
22:21
26:17Rom. 1:11 Cor. 15:10Gal. 1:15Efes. 3:7,81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor
9:15
Rom. 1:5
11:13Gal. 2:7,8
, înaintea împăraţilor
9:15
Cap. 25:22,23;
26:1
și înaintea fiilor lui Israel; 16și îi
9:16
Cap. 20:23;
21:112 Cor. 11:23
voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” 17Anania
9:17
Cap. 22:12,13.

a plecat; și, după ce a intrat în casă, a pus
9:17
Cap. 8:17.

mâinile peste Saul și a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea și să
9:17
Cap. 2:4;
4:31
8:17
13:52
te umpli de Duhul Sfânt.” 18Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. 19După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul
9:19
Cap. 26:20.

a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. 20Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că
9:20
Cap. 8:37.

Isus este Fiul lui Dumnezeu. 21Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi și ziceau: „Nu este el
9:21
Cap. 8:3. Vers. 1.
Gal. 1:13,23
acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei ce chemau Numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?” 22Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine
9:22
Cap. 18:28.

pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul.

Iudeii caută să omoare pe Saul

23După câtva timp, iudeii s-au

9:23
Cap. 23:12;
25:32 Cor. 11:26
sfătuit să-l omoare, 24și uneltirea
9:24
2 Cor. 11:32
lor a ajuns la cunoștinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi și noapte, ca să-l omoare. 25Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au
9:25
Ios. 2:151 Sam. 19:12
coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniţă. 26Când a ajuns
9:26
Cap. 22:17.
Gal. 1:17,18
în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. 27Atunci
9:27
Cap. 4:36;
13:2
, Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum
9:27
Vers. 20,22.

în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. 28De atunci se ducea
9:28
Gal. 1:18
și venea împreună cu ei în Ierusalim 29și propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește
9:29
Cap. 6:1;
11:20
, dar
9:29
Vers. 23.
2 Cor. 11:26
ei căutau să-l omoare. 30Când au aflat fraţii de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea și l-au pornit la Tars.

Vindecarea lui Enea

31Biserica

9:31
Cap. 8:1.

se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frică de Domnul și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea. 32Pe când cerceta Petru pe
9:32
Cap. 8:14.

toţi sfinţii, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. 33Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de opt ani olog în pat. 34„Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te
9:34
Cap. 3:6,16;
4:10
vindecă; scoală-te și fă-ţi patul.” Și Enea s-a sculat îndată. 35Toţi locuitorii din Lida și din Sarona
9:35
1 Cron. 5:16
l-au văzut și s-au
9:35
Cap. 11:21.

întors la Domnul.

Învierea Tabitei

36În Iope, era o uceniţă numită Tabita, nume care, în tălmăcire, se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de

9:36
1 Tim. 2:10Tit 3:8
fapte bune și milostenii. 37În vremea aceea, s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus
9:37
Cap. 1:13.

. 38Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: „Nu pregeta să vii până la noi.” 39Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. 40Petru a scos
9:40
Mat. 9:25
pe toată lumea afară, a îngenuncheat
9:40
Cap. 7:60.

și s-a rugat; apoi, s-a întors spre trup și a
9:40
Marcu 5:41,42Ioan 11:43
zis: „Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii și, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. 41El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinţi și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. 42Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și
9:42
Ioan 11:45
12:11
mulţi au crezut în Domnul. 43Petru a rămas multe zile în Iope, la un tăbăcar numit Simon
9:43
Cap. 10:6.

.