Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Cuvintele lui Amos, unul

1:1
Cap. 7:14.
din păstorii din Tecoa
1:1
2 Sam. 14:22 Cron. 20:20
, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea
1:1
Osea 1:1
lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam
1:1
Cap. 7:10.
, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului
1:1
Zah. 14:5
de pământ. 2El a zis: „Domnul răcnește
1:2
Ier. 25:30Ioel 3:16
din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului
1:2
1 Sam. 25:2Is. 33:9
este uscat.”

Împotriva Damascului

3Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Damascului

1:3
Is. 8:4
17:1Ier. 49:23Zah. 9:1
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat
1:3
2 Împ. 10:33
13:7
Galaadul cu treierătoarea de fier. 4De aceea
1:4
Ier. 17:27
49:27
voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. 5Voi sfărâma zăvoarele Damascului
1:5
Ier. 51:30Plâng. 2:9
și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ţine toiagul de cârmuire în Bet-Eden, și poporul Siriei
1:5
2 Împ. 16:9
va fi dus rob
1:5
Cap. 9:7.
la Chir”, zice Domnul.

Împotriva Gazei

6Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Gazei

1:6
2 Cron. 28:18Is. 14:29Ier. 47:4,5Ţef. 2:4
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinși de război și i-au dat Edomului
1:6
Vers. 9.
, 7de aceea
1:7
Ier. 47:1
voi trimite foc în zidurile Gazei și-i va mistui palatele. 8Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Asdod
1:8
Ţef. 2:4Zah. 9:5,6
și pe cel ce ţine toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului
1:8
Ps. 81:14
și ce va mai rămâne
1:8
Ier. 47:4Ezec. 25:16
din filisteni vor pieri”, zice Domnul Dumnezeu.

Împotriva Tirului

9Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Tirului

1:9
Is. 23:1Ier. 47:4Ezec. 26—28Ioel 3:4,5
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinși de război și i-au dat
1:9
Vers. 6.
Edomului și nu s-au gândit la legământul frăţesc. 10De aceea
1:10
Vers. 4,7.
, voi trimite foc în zidurile Tirului și-i va mistui palatele.”

Împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Edomului

1:11
Is. 21:11
34:5Ier. 49:8Ezec. 25:12-14
35:2Ioel 3:19Obad. 1Mal. 1:4
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe fraţii
1:11
Gen. 27:41Deut. 23:7Mal. 1:2
săi cu sabia
1:11
2 Cron. 28:17
, înădușindu-și mila, a dat drumul mâniei
1:11
Ezec. 35:5
și își ţinea întruna urgia. 12De aceea voi trimite
1:12
Obad. 9,10
foc peste Teman și va mistui palatele Boţrei.”

Împotriva lui Amon

13Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon

1:13
Ier. 49:1,2Ezec. 15:2Ţef. 2:9
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat
1:13
Osea 13:16
pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca
1:13
Ier. 49:1
să-și mărească ţinutul, 14de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei
1:14
Deut. 3:112 Sam. 12:26Ier. 49:2Ezec. 25:5
și-i va mistui palatele în mijlocul strigătelor de război
1:14
Cap. 2:2.
în ziua luptei și în mijlocul vijeliei în ziua furtunii. 15Și împăratul
1:15
Ier. 49:3
lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.

2

Împotriva Moabului

21Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Moabului

2:1
Is. 15
16Ier. 48:1Ezec. 25:8Ţef. 2:8
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a ars, a ars
2:1
2 Împ. 3:27
până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului, 2de aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului
2:2
Ier. 48:41
, și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor
2:2
Cap. 1:14.
de război și al sunetului trâmbiţei. 3Voi nimici cu desăvârșire pe judecător
2:3
Num. 24:17Ier. 48:7
din mijlocul lui și voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.

Împotriva lui Iuda

4Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că

2:4
Lev. 26:14,15Neem. 1:7Dan. 9:11
au nesocotit Legea Domnului și n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii
2:4
Is. 28:15Ier. 16:19,20Rom. 1:25
cei mincinoși după care
2:4
Ezec. 20:13,16,18,24,30
au umblat și părinţii lor, 5de aceea
2:5
Ier. 17:27Osea 8:14
voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului.”

Împotriva lui Israel

6Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut

2:6
Is. 29:21
pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălţăminte. 7Ei doresc să vadă ţărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare
2:7
Is. 10:2
dreptul celor nenorociţi. Fiul
2:7
Ezec. 22:11
și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească
2:7
Lev. 20:3Ezec. 36:20Rom. 2:24
Numele Meu cel sfânt. 8Se întind lângă fiecare altar
2:8
Ezec. 23:411 Cor. 8:10
10:21
pe haine luate ca zălog
2:8
Exod 22:26
și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiţi de ei. 9Și totuși Eu am nimicit
2:9
Num. 21:24Deut. 2:31Ios. 24:8
dinaintea lor pe amoriţi, care erau cât cedrii de înalţi
2:9
Num. 13:28,32,33
și tari ca stejarii; le-am nimicit roadele
2:9
Is. 5:24Mal. 4:1
din vârf până în rădăcini. 10Și Eu v-am scos
2:10
Exod 12:51Mica 6:4
din ţara Egiptului și v-am povăţuit
2:10
Deut. 2:7
8:2
patruzeci de ani în pustie, ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor. 11Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei
2:11
Num. 6:2Jud. 13:5
dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel?”, zice Domnul. 12„Iar voi aţi dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-aţi poruncit
2:12
Is. 30:10Ier. 11:21Mica 2:6
: ‘Nu prorociţi!’ 13Iată
2:13
Is. 1:14
, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi, 14așa că cel iute nu va putea să fugă
2:14
Ier. 9:23
, iar cel tare
2:14
Ps. 33:16
nu se va putea sluji de tăria lui, și omul viteaz nu-și va scăpa viaţa. 15Cel ce mânuiește arcul nu va putea să ţină piept, cel iute de picioare nu va scăpa și călăreţul
2:15
Ps. 33:17
nu-și va scăpa viaţa, 16iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea”, zice Domnul.