Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Cuvintele lui Amos, unul

1:1
Cap. 7:14.

din păstorii din Tecoa
1:1
2 Sam. 14:22 Cron. 20:20
, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea
1:1
Osea 1:1
lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam
1:1
Cap. 7:10.

, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului
1:1
Zah. 14:5
de pământ. 2El a zis: „Domnul răcnește
1:2
Ier. 25:30Ioel 3:16
din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului
1:2
1 Sam. 25:2Is. 33:9
este uscat.”

Împotriva Damascului

3Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Damascului

1:3
Is. 8:4
17:1Ier. 49:23Zah. 9:1
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat
1:3
2 Împ. 10:33
13:7
Galaadul cu treierătoarea de fier. 4De aceea
1:4
Ier. 17:27
49:27
voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. 5Voi sfărâma zăvoarele Damascului
1:5
Ier. 51:30Plâng. 2:9
și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ţine toiagul de cârmuire în Bet-Eden, și poporul Siriei
1:5
2 Împ. 16:9
va fi dus rob
1:5
Cap. 9:7.

la Chir”, zice Domnul.

Împotriva Gazei

6Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Gazei

1:6
2 Cron. 28:18Is. 14:29Ier. 47:4,5Ţef. 2:4
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinși de război și i-au dat Edomului
1:6
Vers. 9.

, 7de aceea
1:7
Ier. 47:1
voi trimite foc în zidurile Gazei și-i va mistui palatele. 8Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Asdod
1:8
Ţef. 2:4Zah. 9:5,6
și pe cel ce ţine toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului
1:8
Ps. 81:14
și ce va mai rămâne
1:8
Ier. 47:4Ezec. 25:16
din filisteni vor pieri”, zice Domnul Dumnezeu.

Împotriva Tirului

9Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Tirului

1:9
Is. 23:1Ier. 47:4Ezec. 26—28Ioel 3:4,5
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinși de război și i-au dat
1:9
Vers. 6.

Edomului și nu s-au gândit la legământul frăţesc. 10De aceea
1:10
Vers. 4,7.

, voi trimite foc în zidurile Tirului și-i va mistui palatele.”

Împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Edomului

1:11
Is. 21:11
34:5Ier. 49:8Ezec. 25:12-14
35:2Ioel 3:19Obad. 1Mal. 1:4
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe fraţii
1:11
Gen. 27:41Deut. 23:7Mal. 1:2
săi cu sabia
1:11
2 Cron. 28:17
, înădușindu-și mila, a dat drumul mâniei
1:11
Ezec. 35:5
și își ţinea întruna urgia. 12De aceea voi trimite
1:12
Obad. 9,10
foc peste Teman și va mistui palatele Boţrei.”

Împotriva lui Amon

13Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon

1:13
Ier. 49:1,2Ezec. 15:2Ţef. 2:9
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat
1:13
Osea 13:16
pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca
1:13
Ier. 49:1
să-și mărească ţinutul, 14de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei
1:14
Deut. 3:112 Sam. 12:26Ier. 49:2Ezec. 25:5
și-i va mistui palatele în mijlocul strigătelor de război
1:14
Cap. 2:2.

în ziua luptei și în mijlocul vijeliei în ziua furtunii. 15Și împăratul
1:15
Ier. 49:3
lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.