Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Cuvintele lui Amos, unul

1:1
Cap. 7:14.
din păstorii din Tecoa
1:1
2 Sam. 14:22 Cron. 20:20
, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea
1:1
Osea 1:1
lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam
1:1
Cap. 7:10.
, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului
1:1
Zah. 14:5
de pământ. 2El a zis: „Domnul răcnește
1:2
Ier. 25:30Ioel 3:16
din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului
1:2
1 Sam. 25:2Is. 33:9
este uscat.”

Împotriva Damascului

3Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Damascului

1:3
Is. 8:4
17:1Ier. 49:23Zah. 9:1
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat
1:3
2 Împ. 10:33
13:7
Galaadul cu treierătoarea de fier. 4De aceea
1:4
Ier. 17:27
49:27
voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. 5Voi sfărâma zăvoarele Damascului
1:5
Ier. 51:30Plâng. 2:9
și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ţine toiagul de cârmuire în Bet-Eden, și poporul Siriei
1:5
2 Împ. 16:9
va fi dus rob
1:5
Cap. 9:7.
la Chir”, zice Domnul.

Împotriva Gazei

6Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Gazei

1:6
2 Cron. 28:18Is. 14:29Ier. 47:4,5Ţef. 2:4
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinși de război și i-au dat Edomului
1:6
Vers. 9.
, 7de aceea
1:7
Ier. 47:1
voi trimite foc în zidurile Gazei și-i va mistui palatele. 8Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Asdod
1:8
Ţef. 2:4Zah. 9:5,6
și pe cel ce ţine toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului
1:8
Ps. 81:14
și ce va mai rămâne
1:8
Ier. 47:4Ezec. 25:16
din filisteni vor pieri”, zice Domnul Dumnezeu.

Împotriva Tirului

9Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Tirului

1:9
Is. 23:1Ier. 47:4Ezec. 26—28Ioel 3:4,5
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinși de război și i-au dat
1:9
Vers. 6.
Edomului și nu s-au gândit la legământul frăţesc. 10De aceea
1:10
Vers. 4,7.
, voi trimite foc în zidurile Tirului și-i va mistui palatele.”

Împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Edomului

1:11
Is. 21:11
34:5Ier. 49:8Ezec. 25:12-14
35:2Ioel 3:19Obad. 1Mal. 1:4
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe fraţii
1:11
Gen. 27:41Deut. 23:7Mal. 1:2
săi cu sabia
1:11
2 Cron. 28:17
, înădușindu-și mila, a dat drumul mâniei
1:11
Ezec. 35:5
și își ţinea întruna urgia. 12De aceea voi trimite
1:12
Obad. 9,10
foc peste Teman și va mistui palatele Boţrei.”

Împotriva lui Amon

13Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon

1:13
Ier. 49:1,2Ezec. 15:2Ţef. 2:9
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat
1:13
Osea 13:16
pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca
1:13
Ier. 49:1
să-și mărească ţinutul, 14de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei
1:14
Deut. 3:112 Sam. 12:26Ier. 49:2Ezec. 25:5
și-i va mistui palatele în mijlocul strigătelor de război
1:14
Cap. 2:2.
în ziua luptei și în mijlocul vijeliei în ziua furtunii. 15Și împăratul
1:15
Ier. 49:3
lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.

2

Împotriva Moabului

21Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Moabului

2:1
Is. 15
16Ier. 48:1Ezec. 25:8Ţef. 2:8
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a ars, a ars
2:1
2 Împ. 3:27
până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului, 2de aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului
2:2
Ier. 48:41
, și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor
2:2
Cap. 1:14.
de război și al sunetului trâmbiţei. 3Voi nimici cu desăvârșire pe judecător
2:3
Num. 24:17Ier. 48:7
din mijlocul lui și voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.

Împotriva lui Iuda

4Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că

2:4
Lev. 26:14,15Neem. 1:7Dan. 9:11
au nesocotit Legea Domnului și n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii
2:4
Is. 28:15Ier. 16:19,20Rom. 1:25
cei mincinoși după care
2:4
Ezec. 20:13,16,18,24,30
au umblat și părinţii lor, 5de aceea
2:5
Ier. 17:27Osea 8:14
voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului.”

Împotriva lui Israel

6Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut

2:6
Is. 29:21
pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălţăminte. 7Ei doresc să vadă ţărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare
2:7
Is. 10:2
dreptul celor nenorociţi. Fiul
2:7
Ezec. 22:11
și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească
2:7
Lev. 20:3Ezec. 36:20Rom. 2:24
Numele Meu cel sfânt. 8Se întind lângă fiecare altar
2:8
Ezec. 23:411 Cor. 8:10
10:21
pe haine luate ca zălog
2:8
Exod 22:26
și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiţi de ei. 9Și totuși Eu am nimicit
2:9
Num. 21:24Deut. 2:31Ios. 24:8
dinaintea lor pe amoriţi, care erau cât cedrii de înalţi
2:9
Num. 13:28,32,33
și tari ca stejarii; le-am nimicit roadele
2:9
Is. 5:24Mal. 4:1
din vârf până în rădăcini. 10Și Eu v-am scos
2:10
Exod 12:51Mica 6:4
din ţara Egiptului și v-am povăţuit
2:10
Deut. 2:7
8:2
patruzeci de ani în pustie, ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor. 11Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei
2:11
Num. 6:2Jud. 13:5
dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel?”, zice Domnul. 12„Iar voi aţi dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-aţi poruncit
2:12
Is. 30:10Ier. 11:21Mica 2:6
: ‘Nu prorociţi!’ 13Iată
2:13
Is. 1:14
, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi, 14așa că cel iute nu va putea să fugă
2:14
Ier. 9:23
, iar cel tare
2:14
Ps. 33:16
nu se va putea sluji de tăria lui, și omul viteaz nu-și va scăpa viaţa. 15Cel ce mânuiește arcul nu va putea să ţină piept, cel iute de picioare nu va scăpa și călăreţul
2:15
Ps. 33:17
nu-și va scăpa viaţa, 16iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea”, zice Domnul.

3

Mustrări și ameninţări

31Ascultaţi cuvântul acesta pe care-l rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din ţara Egiptului: 2„Eu v-am ales numai

3:2
Deut. 7:6
10:15Ps. 147:19
pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea
3:2
Dan. 9:12Mat. 11:22Luca 12:47Rom. 2:91 Pet. 4:17
vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.” 3Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi? 4Răcnește leul în pădure dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinii lui dacă n-a prins nimic? 5Cade pasărea în laţul de pe pământ dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică laţul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? 6Sau sună cineva cu trâmbiţa într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire
3:6
Is. 45:7
într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul? 7Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere
3:7
Gen. 6:13
18:17Ps. 25:14Ioan 15:15
taina Sa slujitorilor Săi, prorocii. 8Leul
3:8
Cap. 1:2.
răcnește: cine
3:8
Fapte 4:20
5:20,291 Cor. 9:16
nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește: cine nu va proroci? 9Strigaţi de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele ţării Egiptului și spuneţi: „Strângeţi-vă pe munţii Samariei și vedeţi ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea! 10Nu
3:10
Ier. 4:22
sunt în stare să lucreze cu neprihănire”, zice Domnul, „ci își grămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire.” 11De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vrăjmașul
3:11
2 Împ. 17:3,6
18:9-11
va împresura ţara, îţi va doborî tăria și palatele tale vor fi jefuite!” 12Așa vorbește Domnul: „După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăţi de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în colţul unui pat și pe covoare de Damasc! 13Ascultaţi și spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov”, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor: 14„În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fărădelegile lui, voi pedepsi și altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. 15Voi surpa casele de iarnă
3:15
Ier. 36:22
și casele de vară
3:15
Jud. 3:20
; palatele de fildeș se vor duce și casele
3:15
1 Împ. 22:39
cele multe se vor nimici”, zice Domnul.