Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Împotriva Moabului

21Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Moabului

2:1
Is. 15
16Ier. 48:1Ezec. 25:8Ţef. 2:8
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a ars, a ars
2:1
2 Împ. 3:27
până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului, 2de aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului
2:2
Ier. 48:41
, și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor
2:2
Cap. 1:14.

de război și al sunetului trâmbiţei. 3Voi nimici cu desăvârșire pe judecător
2:3
Num. 24:17Ier. 48:7
din mijlocul lui și voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.

Împotriva lui Iuda

4Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că

2:4
Lev. 26:14,15Neem. 1:7Dan. 9:11
au nesocotit Legea Domnului și n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii
2:4
Is. 28:15Ier. 16:19,20Rom. 1:25
cei mincinoși după care
2:4
Ezec. 20:13,16,18,24,30
au umblat și părinţii lor, 5de aceea
2:5
Ier. 17:27Osea 8:14
voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului.”

Împotriva lui Israel

6Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut

2:6
Is. 29:21
pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălţăminte. 7Ei doresc să vadă ţărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare
2:7
Is. 10:2
dreptul celor nenorociţi. Fiul
2:7
Ezec. 22:11
și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească
2:7
Lev. 20:3Ezec. 36:20Rom. 2:24
Numele Meu cel sfânt. 8Se întind lângă fiecare altar
2:8
Ezec. 23:411 Cor. 8:10
10:21
pe haine luate ca zălog
2:8
Exod 22:26
și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiţi de ei. 9Și totuși Eu am nimicit
2:9
Num. 21:24Deut. 2:31Ios. 24:8
dinaintea lor pe amoriţi, care erau cât cedrii de înalţi
2:9
Num. 13:28,32,33
și tari ca stejarii; le-am nimicit roadele
2:9
Is. 5:24Mal. 4:1
din vârf până în rădăcini. 10Și Eu v-am scos
2:10
Exod 12:51Mica 6:4
din ţara Egiptului și v-am povăţuit
2:10
Deut. 2:7
8:2
patruzeci de ani în pustie, ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor. 11Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei
2:11
Num. 6:2Jud. 13:5
dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel?”, zice Domnul. 12„Iar voi aţi dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-aţi poruncit
2:12
Is. 30:10Ier. 11:21Mica 2:6
: ‘Nu prorociţi!’ 13Iată
2:13
Is. 1:14
, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi, 14așa că cel iute nu va putea să fugă
2:14
Ier. 9:23
, iar cel tare
2:14
Ps. 33:16
nu se va putea sluji de tăria lui, și omul viteaz nu-și va scăpa viaţa. 15Cel ce mânuiește arcul nu va putea să ţină piept, cel iute de picioare nu va scăpa și călăreţul
2:15
Ps. 33:17
nu-și va scăpa viaţa, 16iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea”, zice Domnul.