Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Mustrări și ameninţări

31Ascultaţi cuvântul acesta pe care-l rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din ţara Egiptului: 2„Eu v-am ales numai

3:2
Deut. 7:6
10:15Ps. 147:19
pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea
3:2
Dan. 9:12Mat. 11:22Luca 12:47Rom. 2:91 Pet. 4:17
vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.” 3Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi? 4Răcnește leul în pădure dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinii lui dacă n-a prins nimic? 5Cade pasărea în laţul de pe pământ dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică laţul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? 6Sau sună cineva cu trâmbiţa într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire
3:6
Is. 45:7
într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul? 7Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere
3:7
Gen. 6:13
18:17Ps. 25:14Ioan 15:15
taina Sa slujitorilor Săi, prorocii. 8Leul
3:8
Cap. 1:2.

răcnește: cine
3:8
Fapte 4:20
5:20,291 Cor. 9:16
nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește: cine nu va proroci? 9Strigaţi de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele ţării Egiptului și spuneţi: „Strângeţi-vă pe munţii Samariei și vedeţi ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea! 10Nu
3:10
Ier. 4:22
sunt în stare să lucreze cu neprihănire”, zice Domnul, „ci își grămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire.” 11De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vrăjmașul
3:11
2 Împ. 17:3,6
18:9-11
va împresura ţara, îţi va doborî tăria și palatele tale vor fi jefuite!” 12Așa vorbește Domnul: „După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăţi de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în colţul unui pat și pe covoare de Damasc! 13Ascultaţi și spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov”, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor: 14„În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fărădelegile lui, voi pedepsi și altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. 15Voi surpa casele de iarnă
3:15
Ier. 36:22
și casele de vară
3:15
Jud. 3:20
; palatele de fildeș se vor duce și casele
3:15
1 Împ. 22:39
cele multe se vor nimici”, zice Domnul.