Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Ascultaţi cuvântul acesta, juncane

4:1
Ps. 22:12Ezec. 39:18
din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi și ziceţi bărbaţilor voștri: „Daţi-ne să bem!” 2Domnul Dumnezeu
4:2
Ps. 89:35
a jurat pe sfinţenia Lui și a zis: „Iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele
4:2
Ier. 16:16Hab. 1:15
și rămășiţa voastră, cu undiţe de pescari; 3veţi ieși
4:3
Ezec. 12:5,12
prin spărturi, fiecare drept înainte, și veţi fi lepădate în Harmon”, zice Domnul. 4„Duceţi-vă
4:4
Ezec. 20:39
numai la Betel și păcătuiţi! Duceţi-vă la Ghilgal
4:4
Osea 4:15
12:11
și păcătuiţi și mai mult! Aduceţi-vă
4:4
Num. 28:3,4
jertfele în fiecare dimineaţă și zeciuielile
4:4
Deut. 14:28
la fiecare trei zile! 5Faceţi să fumege jertfe de mulţumire
4:5
Lev. 7:13
23:17
făcute cu aluat! Trâmbiţaţi-vă, vestiţi-vă darurile de mâncare de bunăvoie
4:5
Lev. 22:18,21Deut. 12:6
! Căci așa
4:5
Ps. 81:12
vă place, copii ai lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu. 6„Și Eu, de partea Mea, v-am trimis foametea în toate cetăţile voastre și lipsa de pâine în toate locuinţele voastre. Cu toate acestea, tot
4:6
Is. 26:11Ier. 5:3Hag. 2:17
nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 7„N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă trei luni până la secerat; am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate; într-un ogor a plouat, și altul, în care n-a plouat, s-a uscat. 8Două, trei cetăţi s-au dus la alta ca să bea apă, și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot
4:8
Vers. 6,10,11.

nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 9„V-am
4:9
Deut. 28:22Hag. 2:17
lovit cu rugină în grâu și cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele
4:9
Ioel 1:4
2:25
. Cu toate acestea, tot nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 10„Am trimis în voi ciuma, ca
4:10
Exod 9:3,6
12:29Deut. 28:27,60Ps. 78:50
în Egipt; v-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voastre. Și, cu toate acestea, tot
4:10
Vers. 6.

nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 11„V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora
4:11
Gen. 19:24,25Is. 13:19Ier. 49:18
, pe care le-a nimicit Dumnezeu, și aţi fost
4:11
Zah. 3:2Iuda 23
ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot
4:11
Vers. 6.

nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 12„De aceea îţi voi face astfel, Israele, și, fiindcă îţi voi face astfel, pregătește-te
4:12
Ezec. 13:5
22:30Luca 14:31,32
să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele!” 13Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul și spune omului
4:13
Ps. 139:2Dan. 2:28
până și gândurile lui. El preface zorile
4:13
Cap. 5:8;
8:9
în întuneric și umblă
4:13
Deut. 32:13
33:29Mica 1:3
pe înălţimile pământului: Domnul
4:13
Is. 47:4Ier. 10:169:6
Dumnezeul oștirilor este Numele Lui.