Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Mustrări și ameninţări

31Ascultaţi cuvântul acesta pe care-l rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din ţara Egiptului: 2„Eu v-am ales numai

3:2
Deut. 7:6
10:15Ps. 147:19
pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea
3:2
Dan. 9:12Mat. 11:22Luca 12:47Rom. 2:91 Pet. 4:17
vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.” 3Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi? 4Răcnește leul în pădure dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinii lui dacă n-a prins nimic? 5Cade pasărea în laţul de pe pământ dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică laţul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? 6Sau sună cineva cu trâmbiţa într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire
3:6
Is. 45:7
într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul? 7Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere
3:7
Gen. 6:13
18:17Ps. 25:14Ioan 15:15
taina Sa slujitorilor Săi, prorocii. 8Leul
3:8
Cap. 1:2.
răcnește: cine
3:8
Fapte 4:20
5:20,291 Cor. 9:16
nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește: cine nu va proroci? 9Strigaţi de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele ţării Egiptului și spuneţi: „Strângeţi-vă pe munţii Samariei și vedeţi ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea! 10Nu
3:10
Ier. 4:22
sunt în stare să lucreze cu neprihănire”, zice Domnul, „ci își grămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire.” 11De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vrăjmașul
3:11
2 Împ. 17:3,6
18:9-11
va împresura ţara, îţi va doborî tăria și palatele tale vor fi jefuite!” 12Așa vorbește Domnul: „După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăţi de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în colţul unui pat și pe covoare de Damasc! 13Ascultaţi și spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov”, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor: 14„În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fărădelegile lui, voi pedepsi și altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. 15Voi surpa casele de iarnă
3:15
Ier. 36:22
și casele de vară
3:15
Jud. 3:20
; palatele de fildeș se vor duce și casele
3:15
1 Împ. 22:39
cele multe se vor nimici”, zice Domnul.

4

41Ascultaţi cuvântul acesta, juncane

4:1
Ps. 22:12Ezec. 39:18
din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi și ziceţi bărbaţilor voștri: „Daţi-ne să bem!” 2Domnul Dumnezeu
4:2
Ps. 89:35
a jurat pe sfinţenia Lui și a zis: „Iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele
4:2
Ier. 16:16Hab. 1:15
și rămășiţa voastră, cu undiţe de pescari; 3veţi ieși
4:3
Ezec. 12:5,12
prin spărturi, fiecare drept înainte, și veţi fi lepădate în Harmon”, zice Domnul. 4„Duceţi-vă
4:4
Ezec. 20:39
numai la Betel și păcătuiţi! Duceţi-vă la Ghilgal
4:4
Osea 4:15
12:11
și păcătuiţi și mai mult! Aduceţi-vă
4:4
Num. 28:3,4
jertfele în fiecare dimineaţă și zeciuielile
4:4
Deut. 14:28
la fiecare trei zile! 5Faceţi să fumege jertfe de mulţumire
4:5
Lev. 7:13
23:17
făcute cu aluat! Trâmbiţaţi-vă, vestiţi-vă darurile de mâncare de bunăvoie
4:5
Lev. 22:18,21Deut. 12:6
! Căci așa
4:5
Ps. 81:12
vă place, copii ai lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu. 6„Și Eu, de partea Mea, v-am trimis foametea în toate cetăţile voastre și lipsa de pâine în toate locuinţele voastre. Cu toate acestea, tot
4:6
Is. 26:11Ier. 5:3Hag. 2:17
nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 7„N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă trei luni până la secerat; am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate; într-un ogor a plouat, și altul, în care n-a plouat, s-a uscat. 8Două, trei cetăţi s-au dus la alta ca să bea apă, și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot
4:8
Vers. 6,10,11.
nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 9„V-am
4:9
Deut. 28:22Hag. 2:17
lovit cu rugină în grâu și cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele
4:9
Ioel 1:4
2:25
. Cu toate acestea, tot nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 10„Am trimis în voi ciuma, ca
4:10
Exod 9:3,6
12:29Deut. 28:27,60Ps. 78:50
în Egipt; v-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voastre. Și, cu toate acestea, tot
4:10
Vers. 6.
nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 11„V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora
4:11
Gen. 19:24,25Is. 13:19Ier. 49:18
, pe care le-a nimicit Dumnezeu, și aţi fost
4:11
Zah. 3:2Iuda 23
ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot
4:11
Vers. 6.
nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 12„De aceea îţi voi face astfel, Israele, și, fiindcă îţi voi face astfel, pregătește-te
4:12
Ezec. 13:5
22:30Luca 14:31,32
să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele!” 13Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul și spune omului
4:13
Ps. 139:2Dan. 2:28
până și gândurile lui. El preface zorile
4:13
Cap. 5:8;
în întuneric și umblă
4:13
Deut. 32:13
33:29Mica 1:3
pe înălţimile pământului: Domnul
4:13
Is. 47:4Ier. 10:169:6
Dumnezeul oștirilor este Numele Lui.

5

51Ascultaţi cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care-l fac

5:1
Ier. 7:29Ezec. 19:1
27:2
pentru voi, casa lui Israel! 2A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel; stă trântită la pământ și nimeni n-o ridică. 3Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută și cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel.” 4Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă
5:4
2 Cron. 15:2Ier. 29:13
și
5:4
Is. 55:3
veţi trăi! 5Nu căutaţi Betelul
5:5
Cap. 4:4.
, nu vă duceţi la Ghilgal și nu treceţi la Beer-Șeba
5:5
Cap. 8:14.
. Căci Ghilgalul va fi dus în robie și Betelul
5:5
Osea 4:15
10:8
va fi nimicit. 6Căutaţi
5:6
Vers. 4.
pe Domnul și veţi trăi! Temeţi-vă, ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, și focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă, 7voi, care prefaceţi
5:7
Cap. 6:12.
dreptul în pelin și călcaţi dreptatea în picioare!” 8El a făcut Cloșca-cu-Pui
5:8
Iov 9:9
38:31
și Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua, în noapte neagră
5:8
Ps. 104:20
; El cheamă
5:8
Iov 38:34
apele mării și le varsă pe faţa pământului: Domnul
5:8
Cap. 4:13.
este Numele Lui. 9El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetăţui. 10Ei urăsc
5:10
Is. 29:21
pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii și le este scârbă
5:10
1 Împ. 22:8
de cel ce vorbește din inimă. 11De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare și luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit
5:11
Deut. 28:30,38,39Mica 6:15Ţef. 1:13Hag. 1:6
case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor! 12Căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi
5:12
Cap. 2:6.
pe cel drept, luaţi mită și călcaţi în picioare
5:12
Is. 29:21
la poarta cetăţii dreptul săracilor. 13De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul
5:13
Cap. 6:10.
trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele. 14Căutaţi binele, și nu răul, ca să trăiţi și ca, astfel, Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum
5:14
Mica 3:11
spuneţi voi! 15Urâţi
5:15
Ps. 34:14
97:10Rom. 12:9
răul și iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii, și poate
5:15
Exod 32:302 Împ. 19:4Ioel 2:14
că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășiţele lui Iosif. 16De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Cel Atotputernic: „În toate pieţele se vor boci și pe toate uliţele vor zice: ‘Vai! Vai!’ Vor chema pe plugar la jale, și la bocire pe cei ce fac jelanii
5:16
Ier. 9:17
pentru morţi. 17În toate viile va fi bocet când voi
5:17
Exod 12:12Naum 1:12
trece prin mijlocul tău”, zice Domnul. 18Vai
5:18
Is. 5:19Ier. 17:15Ezec. 12:22,272 Pet. 3:4
de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi
5:18
Ier. 30:7Ioel 2:2Ţef. 1:15
întuneric, și nu lumină. 19Veţi fi ca un om
5:19
Ier. 48:44
care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlnește un urs și care, când ajunge acasă, își reazemă mâna pe zid și-l mușcă un șarpe! 20Nu va fi oare ziua Domnului întuneric, în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? 21„Eu urăsc
5:21
Prov. 21:27Is. 1:11-16Ier. 6:20Osea 8:13
, dispreţuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr
5:21
Lev. 26:31
adunările de sărbătoare! 22Când Îmi aduceţi
5:22
Is. 66:3Mica 6:6,7
arderi-de-tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele, și viţeii îngrășaţi pe care-i aduceţi ca jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei. 23Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale! 24Ci dreptatea
5:24
Osea 6:6Mica 6:8
să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată! 25Mi-aţi adus
5:25
Deut. 32:17Ios. 24:14Ezec. 20:8,16,24Fapte 7:42,43Is. 43:23
voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor patruzeci de ani din pustie, casa lui Israel?… 26Veţi ridica dar pe Sacut, împăratul
5:26
1 Împ. 11:33
vostru, și pe Caivan, chipurile voastre idolești, steaua dumnezeului vostru pe care vi l-aţi făcut, 27și vă voi duce în robie dincolo
5:27
2 Împ. 17:6
de Damasc”, zice Domnul, al cărui Nume
5:27
Cap. 4:13.
este Dumnezeul oștirilor.