Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Ascultaţi cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care-l fac

5:1
Ier. 7:29Ezec. 19:1
27:2
pentru voi, casa lui Israel! 2A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel; stă trântită la pământ și nimeni n-o ridică. 3Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută și cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel.” 4Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă
5:4
2 Cron. 15:2Ier. 29:13
și
5:4
Is. 55:3
veţi trăi! 5Nu căutaţi Betelul
5:5
Cap. 4:4.

, nu vă duceţi la Ghilgal și nu treceţi la Beer-Șeba
5:5
Cap. 8:14.

. Căci Ghilgalul va fi dus în robie și Betelul
5:5
Osea 4:15
10:8
va fi nimicit. 6Căutaţi
5:6
Vers. 4.

pe Domnul și veţi trăi! Temeţi-vă, ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, și focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă, 7voi, care prefaceţi
5:7
Cap. 6:12.

dreptul în pelin și călcaţi dreptatea în picioare!” 8El a făcut Cloșca-cu-Pui
5:8
Iov 9:9
38:31
și Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua, în noapte neagră
5:8
Ps. 104:20
; El cheamă
5:8
Iov 38:34
apele mării și le varsă pe faţa pământului: Domnul
5:8
Cap. 4:13.

este Numele Lui. 9El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetăţui. 10Ei urăsc
5:10
Is. 29:21
pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii și le este scârbă
5:10
1 Împ. 22:8
de cel ce vorbește din inimă. 11De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare și luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit
5:11
Deut. 28:30,38,39Mica 6:15Ţef. 1:13Hag. 1:6
case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor! 12Căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi
5:12
Cap. 2:6.

pe cel drept, luaţi mită și călcaţi în picioare
5:12
Is. 29:21
la poarta cetăţii dreptul săracilor. 13De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul
5:13
Cap. 6:10.

trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele. 14Căutaţi binele, și nu răul, ca să trăiţi și ca, astfel, Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum
5:14
Mica 3:11
spuneţi voi! 15Urâţi
5:15
Ps. 34:14
97:10Rom. 12:9
răul și iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii, și poate
5:15
Exod 32:302 Împ. 19:4Ioel 2:14
că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășiţele lui Iosif. 16De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Cel Atotputernic: „În toate pieţele se vor boci și pe toate uliţele vor zice: ‘Vai! Vai!’ Vor chema pe plugar la jale, și la bocire pe cei ce fac jelanii
5:16
Ier. 9:17
pentru morţi. 17În toate viile va fi bocet când voi
5:17
Exod 12:12Naum 1:12
trece prin mijlocul tău”, zice Domnul. 18Vai
5:18
Is. 5:19Ier. 17:15Ezec. 12:22,272 Pet. 3:4
de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi
5:18
Ier. 30:7Ioel 2:2Ţef. 1:15
întuneric, și nu lumină. 19Veţi fi ca un om
5:19
Ier. 48:44
care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlnește un urs și care, când ajunge acasă, își reazemă mâna pe zid și-l mușcă un șarpe! 20Nu va fi oare ziua Domnului întuneric, în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? 21„Eu urăsc
5:21
Prov. 21:27Is. 1:11-16Ier. 6:20Osea 8:13
, dispreţuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr
5:21
Lev. 26:31
adunările de sărbătoare! 22Când Îmi aduceţi
5:22
Is. 66:3Mica 6:6,7
arderi-de-tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele, și viţeii îngrășaţi pe care-i aduceţi ca jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei. 23Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale! 24Ci dreptatea
5:24
Osea 6:6Mica 6:8
să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată! 25Mi-aţi adus
5:25
Deut. 32:17Ios. 24:14Ezec. 20:8,16,24Fapte 7:42,43Is. 43:23
voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor patruzeci de ani din pustie, casa lui Israel?… 26Veţi ridica dar pe Sacut, împăratul
5:26
1 Împ. 11:33
vostru, și pe Caivan, chipurile voastre idolești, steaua dumnezeului vostru pe care vi l-aţi făcut, 27și vă voi duce în robie dincolo
5:27
2 Împ. 17:6
de Damasc”, zice Domnul, al cărui Nume
5:27
Cap. 4:13.

este Dumnezeul oștirilor.