Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Ascultaţi cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care-l fac

5:1
Ier. 7:29Ezec. 19:1
27:2
pentru voi, casa lui Israel! 2A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel; stă trântită la pământ și nimeni n-o ridică. 3Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută și cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel.” 4Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă
5:4
2 Cron. 15:2Ier. 29:13
și
5:4
Is. 55:3
veţi trăi! 5Nu căutaţi Betelul
5:5
Cap. 4:4.
, nu vă duceţi la Ghilgal și nu treceţi la Beer-Șeba
5:5
Cap. 8:14.
. Căci Ghilgalul va fi dus în robie și Betelul
5:5
Osea 4:15
10:8
va fi nimicit. 6Căutaţi
5:6
Vers. 4.
pe Domnul și veţi trăi! Temeţi-vă, ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, și focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă, 7voi, care prefaceţi
5:7
Cap. 6:12.
dreptul în pelin și călcaţi dreptatea în picioare!” 8El a făcut Cloșca-cu-Pui
5:8
Iov 9:9
38:31
și Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua, în noapte neagră
5:8
Ps. 104:20
; El cheamă
5:8
Iov 38:34
apele mării și le varsă pe faţa pământului: Domnul
5:8
Cap. 4:13.
este Numele Lui. 9El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetăţui. 10Ei urăsc
5:10
Is. 29:21
pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii și le este scârbă
5:10
1 Împ. 22:8
de cel ce vorbește din inimă. 11De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare și luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit
5:11
Deut. 28:30,38,39Mica 6:15Ţef. 1:13Hag. 1:6
case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor! 12Căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi
5:12
Cap. 2:6.
pe cel drept, luaţi mită și călcaţi în picioare
5:12
Is. 29:21
la poarta cetăţii dreptul săracilor. 13De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul
5:13
Cap. 6:10.
trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele. 14Căutaţi binele, și nu răul, ca să trăiţi și ca, astfel, Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum
5:14
Mica 3:11
spuneţi voi! 15Urâţi
5:15
Ps. 34:14
97:10Rom. 12:9
răul și iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii, și poate
5:15
Exod 32:302 Împ. 19:4Ioel 2:14
că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășiţele lui Iosif. 16De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Cel Atotputernic: „În toate pieţele se vor boci și pe toate uliţele vor zice: ‘Vai! Vai!’ Vor chema pe plugar la jale, și la bocire pe cei ce fac jelanii
5:16
Ier. 9:17
pentru morţi. 17În toate viile va fi bocet când voi
5:17
Exod 12:12Naum 1:12
trece prin mijlocul tău”, zice Domnul. 18Vai
5:18
Is. 5:19Ier. 17:15Ezec. 12:22,272 Pet. 3:4
de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi
5:18
Ier. 30:7Ioel 2:2Ţef. 1:15
întuneric, și nu lumină. 19Veţi fi ca un om
5:19
Ier. 48:44
care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlnește un urs și care, când ajunge acasă, își reazemă mâna pe zid și-l mușcă un șarpe! 20Nu va fi oare ziua Domnului întuneric, în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? 21„Eu urăsc
5:21
Prov. 21:27Is. 1:11-16Ier. 6:20Osea 8:13
, dispreţuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr
5:21
Lev. 26:31
adunările de sărbătoare! 22Când Îmi aduceţi
5:22
Is. 66:3Mica 6:6,7
arderi-de-tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele, și viţeii îngrășaţi pe care-i aduceţi ca jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei. 23Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale! 24Ci dreptatea
5:24
Osea 6:6Mica 6:8
să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată! 25Mi-aţi adus
5:25
Deut. 32:17Ios. 24:14Ezec. 20:8,16,24Fapte 7:42,43Is. 43:23
voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor patruzeci de ani din pustie, casa lui Israel?… 26Veţi ridica dar pe Sacut, împăratul
5:26
1 Împ. 11:33
vostru, și pe Caivan, chipurile voastre idolești, steaua dumnezeului vostru pe care vi l-aţi făcut, 27și vă voi duce în robie dincolo
5:27
2 Împ. 17:6
de Damasc”, zice Domnul, al cărui Nume
5:27
Cap. 4:13.
este Dumnezeul oștirilor.

6

61Vai de cei ce trăiesc

6:1
Luca 6:24
fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai-marii
6:1
Exod 19:4
aceștia ai celui dintâi dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel!… 2Treceţi
6:2
Ier. 2:10
la Calne
6:2
Is. 10:9
și vedeţi, duceţi-vă de acolo până la Hamatul
6:2
2 Împ. 18:34
cel mare și coborâţi-vă în Gat
6:2
2 Cron. 26:6
, la filisteni. Sunt oare cetăţile acestea mai înfloritoare
6:2
Naum 3:8
decât cele două împărăţii ale voastre și este ţinutul lor mai întins decât al vostru?… 3Credeţi
6:3
Ezec. 12:27
că ziua nenorocirii
6:3
Cap. 5:18;
este departe și faceţi să se apropie
6:3
Cap. 5:12. Vers. 12.
domnia silniciei
6:3
Ps. 94:20
. 4Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor; mănâncă miei din turmă și viţei puși la îngrășat. 5Aiurează
6:5
Is. 5:12
în sunetul alăutei, se cred iscusiţi ca David
6:5
1 Cron. 23:5
în instrumentele de muzică. 6Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn și nu se întristează de prăpădul
6:6
Gen. 37:25
lui Iosif! 7De aceea vor merge în robie în fruntea prinșilor de război și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătaţi. 8Domnul
6:8
Ier. 51:14Evr. 6:13,17
Dumnezeu a jurat pe Sine Însuși și Domnul Dumnezeul oștirilor a zis: „Mi-e scârbă de mândria
6:8
Ps. 47:4Ezec. 24:12
lui Iacov și-i urăsc palatele, de aceea voi da în mâna vrăjmașului cetatea cu tot ce este în ea.” 9Și, dacă vor mai rămâne zece oameni într-o casă, vor muri. 10Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă, și va întreba pe cel din fundul casei: „Mai este cineva cu tine?”, acela va răspunde: „Nimeni…” Iar celălalt va zice: „Tăcere
6:10
Cap. 5:13.
! Căci
6:10
Cap. 8:3.
nu trebuie să pomenim acum Numele Domnului!” 11Căci iată că Domnul
6:11
Is. 55:11
poruncește să se dărâme casa cea mare
6:11
Cap. 3:15.
și să se facă bucăţi casa cea mică. 12Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boii, de aţi prefăcut judecata în otravă
6:12
Osea 10:4
și roada dreptăţii în pelin? 13Vă bucuraţi de lucruri de nimic și ziceţi: „Oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere?” 14„De aceea, iată, voi ridica
6:14
Ier. 5:15
împotriva voastră, casa lui Israel”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, „un neam care vă va asupri de la intrarea Hamatului
6:14
Num. 34:81 Împ. 8:65
până la pârâul pustiei.”

7

Vedenii asupra prăbușirii lui Israel

71Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului. 2Și, după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din ţară, am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare

7:2
Is. 51:19
? Căci este așa de slab!” 3Atunci, Domnul S-a căit de lucrul acesta: „Nu se va întâmpla una ca aceasta”, a zis Domnul. 4Domnul
7:4
Deut. 32:36Iona 3:10Iac. 5:16
Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. 5Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare
7:5
Vers. 2,3.
Iacov? Căci este așa de slab!” 6Atunci, Domnul S-a căit și de lucrul acesta: „Nici una ca aceasta nu se va întâmpla”, a zis Domnul Dumnezeu. 7El mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. 8Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „O cumpănă.” Și Domnul a zis: „Iată, voi
7:8
2 Împ. 21:13Is. 28:17
34:11Plâng. 2:8
pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel și nu-l
7:8
Cap. 8:2.
voi mai ierta, 9ci înălţimile
7:9
Gen. 26:23
46:18:14
lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate și Mă voi ridica
7:9
2 Împ. 15:10
împotriva casei lui Ieroboam cu sabia.” 10Atunci, Amaţia, preotul din Betel
7:10
1 Împ. 12:32
, a trimis să spună lui Ieroboam
7:10
2 Împ. 14:23
, împăratul lui Israel: „Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate să sufere toate cuvintele lui! 11Căci iată ce zice Amos: ‘Ieroboam va fi ucis de sabie, și Israel va fi dus în robie departe de ţara sa!’” 12Și Amaţia a zis lui Amos: „Pleacă, văzătorule, și fugi în ţara lui Iuda! Mănâncă-ţi pâinea acolo și acolo prorocește. 13Dar nu mai proroci la Betel
7:13
Cap. 2:12.
, căci este
7:13
1 Împ. 12:32
13:1
un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăţiei!” 14Amos a răspuns lui Amaţia: „Eu nu sunt nici proroc, nici fiu
7:14
1 Împ. 20:352 Împ. 2:5
4:38
6:1
de proroc, ci sunt
7:14
Cap. 1:1.
păstor și strângător de smochine de Egipt. 15Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: ‘Du-te și prorocește poporului Meu Israel!’ 16Ascultă acum Cuvântul Domnului, tu, care zici: ‘Nu proroci
7:16
Ezec. 21:2Mica 2:6
împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!’ 17Din pricina aceasta
7:17
Ier. 28:12
29:21,25,31,32
, iată ce zice Domnul: ‘Nevastă-ta
7:17
Is. 13:16Plâng. 5:11Osea 4:13Zah. 14:2
va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviţi de sabie, ogorul tău va fi împărţit cu frânghia de măsurat; tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de ţara lui!’”