Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Vai de cei ce trăiesc

6:1
Luca 6:24
fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai-marii
6:1
Exod 19:4
aceștia ai celui dintâi dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel!… 2Treceţi
6:2
Ier. 2:10
la Calne
6:2
Is. 10:9
și vedeţi, duceţi-vă de acolo până la Hamatul
6:2
2 Împ. 18:34
cel mare și coborâţi-vă în Gat
6:2
2 Cron. 26:6
, la filisteni. Sunt oare cetăţile acestea mai înfloritoare
6:2
Naum 3:8
decât cele două împărăţii ale voastre și este ţinutul lor mai întins decât al vostru?… 3Credeţi
6:3
Ezec. 12:27
că ziua nenorocirii
6:3
Cap. 5:18;
9:10
este departe și faceţi să se apropie
6:3
Cap. 5:12. Vers. 12.

domnia silniciei
6:3
Ps. 94:20
. 4Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor; mănâncă miei din turmă și viţei puși la îngrășat. 5Aiurează
6:5
Is. 5:12
în sunetul alăutei, se cred iscusiţi ca David
6:5
1 Cron. 23:5
în instrumentele de muzică. 6Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn și nu se întristează de prăpădul
6:6
Gen. 37:25
lui Iosif! 7De aceea vor merge în robie în fruntea prinșilor de război și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătaţi. 8Domnul
6:8
Ier. 51:14Evr. 6:13,17
Dumnezeu a jurat pe Sine Însuși și Domnul Dumnezeul oștirilor a zis: „Mi-e scârbă de mândria
6:8
Ps. 47:4Ezec. 24:12
lui Iacov și-i urăsc palatele, de aceea voi da în mâna vrăjmașului cetatea cu tot ce este în ea.” 9Și, dacă vor mai rămâne zece oameni într-o casă, vor muri. 10Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă, și va întreba pe cel din fundul casei: „Mai este cineva cu tine?”, acela va răspunde: „Nimeni…” Iar celălalt va zice: „Tăcere
6:10
Cap. 5:13.

! Căci
6:10
Cap. 8:3.

nu trebuie să pomenim acum Numele Domnului!” 11Căci iată că Domnul
6:11
Is. 55:11
poruncește să se dărâme casa cea mare
6:11
Cap. 3:15.

și să se facă bucăţi casa cea mică. 12Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boii, de aţi prefăcut judecata în otravă
6:12
Osea 10:4
și roada dreptăţii în pelin? 13Vă bucuraţi de lucruri de nimic și ziceţi: „Oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere?” 14„De aceea, iată, voi ridica
6:14
Ier. 5:15
împotriva voastră, casa lui Israel”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, „un neam care vă va asupri de la intrarea Hamatului
6:14
Num. 34:81 Împ. 8:65
până la pârâul pustiei.”