Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Vedenii asupra prăbușirii lui Israel

71Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului. 2Și, după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din ţară, am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare

7:2
Is. 51:19
? Căci este așa de slab!” 3Atunci, Domnul S-a căit de lucrul acesta: „Nu se va întâmpla una ca aceasta”, a zis Domnul. 4Domnul
7:4
Deut. 32:36Iona 3:10Iac. 5:16
Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. 5Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare
7:5
Vers. 2,3.

Iacov? Căci este așa de slab!” 6Atunci, Domnul S-a căit și de lucrul acesta: „Nici una ca aceasta nu se va întâmpla”, a zis Domnul Dumnezeu. 7El mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. 8Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „O cumpănă.” Și Domnul a zis: „Iată, voi
7:8
2 Împ. 21:13Is. 28:17
34:11Plâng. 2:8
pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel și nu-l
7:8
Cap. 8:2.
Mica 7:18
voi mai ierta, 9ci înălţimile
7:9
Gen. 26:23
46:18:14
lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate și Mă voi ridica
7:9
2 Împ. 15:10
împotriva casei lui Ieroboam cu sabia.” 10Atunci, Amaţia, preotul din Betel
7:10
1 Împ. 12:32
, a trimis să spună lui Ieroboam
7:10
2 Împ. 14:23
, împăratul lui Israel: „Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate să sufere toate cuvintele lui! 11Căci iată ce zice Amos: ‘Ieroboam va fi ucis de sabie, și Israel va fi dus în robie departe de ţara sa!’” 12Și Amaţia a zis lui Amos: „Pleacă, văzătorule, și fugi în ţara lui Iuda! Mănâncă-ţi pâinea acolo și acolo prorocește. 13Dar nu mai proroci la Betel
7:13
Cap. 2:12.

, căci este
7:13
1 Împ. 12:32
13:1
un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăţiei!” 14Amos a răspuns lui Amaţia: „Eu nu sunt nici proroc, nici fiu
7:14
1 Împ. 20:352 Împ. 2:5
4:38
6:1
de proroc, ci sunt
7:14
Cap. 1:1.
Zah. 13:5
păstor și strângător de smochine de Egipt. 15Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: ‘Du-te și prorocește poporului Meu Israel!’ 16Ascultă acum Cuvântul Domnului, tu, care zici: ‘Nu proroci
7:16
Ezec. 21:2Mica 2:6
împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!’ 17Din pricina aceasta
7:17
Ier. 28:12
29:21,25,31,32
, iată ce zice Domnul: ‘Nevastă-ta
7:17
Is. 13:16Plâng. 5:11Osea 4:13Zah. 14:2
va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviţi de sabie, ogorul tău va fi împărţit cu frânghia de măsurat; tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de ţara lui!’”