Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coș cu poame coapte. 2El a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „Un coș cu poame coapte.” Și Domnul mi-a zis: „A venit sfârșitul

8:2
Ezec. 7:2
poporului Meu Israel; nu-l mai pot ierta
8:2
Cap. 7:8.

! 3În ziua aceea, cântecele Templului
8:3
Cap. 5:23.

se vor preface în gemete”, zice Domnul Dumnezeu. „Pretutindeni vor arunca
8:3
Cap. 6:9,10.

în tăcere o mulţime de trupuri moarte.” 4Ascultaţi lucrul acesta, voi, care mâncaţi
8:4
Ps. 14:4Prov. 30:14
pe cel lipsit și prăpădiţi pe cei nenorociţi din ţară! 5Voi, care ziceţi: „Când va trece luna nouă, ca să vindem grâul, și Sabatul
8:5
Neem. 13:15,16
, ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa
8:5
Mica 6:10,11
și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm? 6Apoi, vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint
8:6
Cap. 2:6.

și pe sărac, pe o pereche de încălţăminte și vom vinde codina în loc de grâu.” 7Domnul a jurat pe slava
8:7
Cap. 6:8.

lui Iacov: „Niciodată
8:7
Osea 8:13
9:9
nu voi uita niciuna din faptele lor! 8Nu se va cutremura ţara
8:8
Osea 4:3
din pricina acestor mișelii și nu se vor jeli toţi locuitorii ei? Nu se va umfla toată ţara ca râul, ridicându-se și coborându-se iarăși ca râul
8:8
Cap. 9:5.

Egiptului? 9În ziua aceea”, zice Domnul Dumnezeu, „voi face să asfinţească soarele
8:9
Iov 5:14Is. 13:10
59:9,10Ier. 15:9Mica 3:6
la amiază și voi întuneca pământul ziua-n amiaza mare. 10Vă voi preface sărbătorile în jale și toate cântările, în bociri pentru morţi; voi acoperi toate coapsele cu saci
8:10
Is. 15:2,3Ier. 48:37Ezec. 7:18
27:31
și voi face toate capetele pleșuve; voi arunca ţara într-o jale
8:10
Ier. 6:26Zah. 12:10
ca pentru un singur fiu și sfârșitul ei va fi ca o zi amară. 11Iată, vin zile”, zice Domnul Dumnezeu, „când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea
8:11
1 Sam. 3:1Ps. 74:9Ezec. 7:26
cuvintelor Domnului. 12Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace și încolo, ca să caute Cuvântul Domnului, și tot nu-l vor găsi. 13În ziua aceea, se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii. 14Ei, care jură
8:14
Osea 4:15
acum pe păcatul
8:14
Deut. 9:21
Samariei și zic: ‘Pe Dumnezeul tău cel viu, Dane!’ și ‘Pe drumul
8:14
Cap. 5:5.

Beer-Șebei!’ vor cădea și nu se vor mai scula.”