Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, apostol

1:1
Efes. 1:1
al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, 2către sfinţii și fraţii credincioși în
1:2
1 Cor. 4:17Efes. 6:21Gal. 1:3
Hristos, care sunt în Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 3Mulţumim
1:3
1 Cor. 1:4Efes. 1:16Filip. 1:3
4:6
lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, 4și am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus și despre dragostea
1:4
Efes. 1:15Filim. 5Evr. 6:10
pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii 5din pricina nădejdii care vă așteaptă
1:5
2 Tim. 4:81 Pet. 1:4
în ceruri și despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, 6care a ajuns până la voi și
1:6
Mat. 24:14Marcu 16:15Rom. 10:18
este în toată lumea, unde dă
1:6
Marcu 4:8Ioan 15:16Filip. 1:11
roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care aţi auzit și aţi cunoscut harul
1:6
2 Cor. 6:1Efes. 3:2Tit 2:111 Pet. 5:12
lui Dumnezeu, în adevăr, 7cum aţi învăţat de la Epafras
1:7
Cap. 4:12.
Filim. 23
, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor
1:7
2 Cor. 11:231 Tim. 4:6
al lui Hristos pentru voi 8și ne-a vorbit despre dragostea
1:8
Rom. 15:30
voastră în Duhul. 9De aceea
1:9
Efes. 1:15,16
și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să
1:9
1 Cor. 1:5
vă umpleţi de cunoștinţa
1:9
Rom. 12:2Efes. 1:17
voiei Lui, în orice fel de înţelepciune
1:9
Efes. 1:8
și pricepere duhovnicească; 10pentru ca
1:10
Efes. 4:1Filip. 1:271 Tes. 2:12
astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca
1:10
1 Tes. 4:1
să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade
1:10
Ioan 15:162 Cor. 9:8Filip. 1:11Tit 3:1Evr. 13:21
în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștinţa lui Dumnezeu, 11întăriţi
1:11
Efes. 3:16
6:10
cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare
1:11
Efes. 4:2
și îndelungă răbdare cu bucurie
1:11
Fapte 5:41Rom. 5:3
, 12mulţumind
1:12
Efes. 5:20Fapte 26:18Efes. 1:11
Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moștenirea sfinţilor, în lumină. 13El ne-a izbăvit de sub puterea
1:13
Efes. 6:12Evr. 2:141 Pet. 2:9
întunericului și
1:13
1 Tes. 2:122 Pet. 1:11
ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 14în
1:14
Efes. 1:7
care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 15El este chipul
1:15
2 Cor. 4:4Evr. 1:3
Dumnezeului celui nevăzut, Cel Întâi Născut
1:15
Apoc. 3:14
din toată zidirea. 16Pentru că prin El
1:16
Ioan 1:31 Cor. 8:6Efes. 3:6Evr. 1:2
au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii
1:16
Rom. 8:38Efes. 1:211 Pet. 3:22
, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El
1:16
Rom. 11:36Evr. 2:10
și pentru El. 17El
1:17
Ioan 1:1,3
17:51 Cor. 8:6
este mai înainte de toate lucrurile și toate se ţin prin El. 18El
1:18
1 Cor. 11:3Efes. 1:10,22
4:15
5:23
este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel Întâi Născut
1:18
Fapte 26:231 Cor. 15:20,23Apoc. 1:5
dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. 19Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în
1:19
Ioan 1:16
3:343:11
El 20și să împace totul
1:20
Efes. 2:14-16
cu Sine
1:20
2 Cor. 5:18
prin El, atât
1:20
Efes. 1:10
ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 21Și pe voi, care
1:21
Efes. 2:1,2,12,19
4:18
odinioară eraţi străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele
1:21
Tit 1:15,16
, El v-a împăcat acum 22prin
1:22
Efes. 2:15,16
trupul Lui de carne, prin moarte, ca
1:22
Luca 1:75Efes. 5:271 Tes. 4:7Tit 2:14Iuda 24
să vă facă să vă înfăţișaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană și fără vină; 23negreșit, dacă rămâneţi și mai departe întemeiaţi
1:23
Efes. 3:17
și neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi
1:23
Ioan 15:6
de la nădejdea Evangheliei pe care aţi
1:23
Rom. 10:18
auzit-o, care a fost propovăduită oricărei
1:23
Vers. 6.

făpturi de sub cer și al cărei
1:23
Fapte 1:172 Cor. 3:6
4:1
5:18Efes. 3:71 Tim. 2:7
slujitor am fost făcut eu, Pavel. 24Mă bucur acum
1:24
Rom. 5:32 Cor. 7:4
în suferinţele mele pentru
1:24
Efes. 3:1,13
voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește
1:24
2 Cor. 1:5,6Filip. 3:102 Tim. 1:8
2:10
suferinţelor lui Hristos, pentru
1:24
Efes. 1:23
trupul Lui, care este Biserica. 25Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia
1:25
1 Cor. 9:17Gal. 2:7Efes. 3:2
pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 26Vreau să zic: taina
1:26
Rom. 16:251 Cor. 2:7Efes. 3:9
ţinută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar
1:26
Mat. 13:112 Tim. 1:10
descoperită acum sfinţilor Lui, 27cărora
1:27
2 Cor. 2:14
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia
1:27
Rom. 9:23Efes. 1:7
3:8
slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea
1:27
1 Tim. 1:1
slavei. 28Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim
1:28
Fapte 20:20,27,31
pe orice om și învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca
1:28
2 Cor. 11:2Efes. 5:27
să înfăţișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 29Iată la
1:29
1 Cor. 15:10
ce lucrez eu și mă lupt
1:29
Cap. 2:1.

după lucrarea puterii
1:29
Efes. 1:19
3:7,20
Lui, care lucrează cu tărie în mine.