Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Vreau, în adevăr, să știţi cât de mare luptă

2:1
Filip. 1:301 Tes. 2:2
duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; 2pentru ca
2:2
2 Cor. 1:6
să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi
2:2
Cap. 3:14.

în dragoste și să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască
2:2
Filip. 3:8
taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 3în
2:3
1 Cor. 1:24
2:6,7Efes. 1:8
care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii și ale știinţei. 4Spun lucrul acesta pentru ca
2:4
Rom. 16:182 Cor. 11:13Efes. 4:14
5:6
nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 5Căci măcar că
2:5
1 Cor. 5:31 Tes. 2:17
sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială
2:5
1 Cor. 14:40
care domnește între voi și la tăria
2:5
1 Pet. 5:9
credinţei voastre în Hristos. 6Astfel dar, după cum
2:6
1 Tes. 4:1Iuda 3
aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblaţi în El, 7fiind înrădăcinaţi și zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. 8Luaţi seama
2:8
Ier. 29:8Rom. 16:17Efes. 5:6Evr. 13:9
ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina
2:8
Mat. 15:2Gal. 1:14
oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii
2:8
Gal. 4:3,9
, și nu după Hristos. 9Căci în El
2:9
Ioan 1:14
locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 10Voi aveţi totul deplin
2:10
Ioan 1:16
în El, care
2:10
Efes. 1:20,211 Pet. 3:22
este Capul oricărei domnii
2:10
Cap. 1:16.

și stăpâniri. 11În El aţi fost tăiaţi împrejur
2:11
Deut. 10:16
30:6Ier. 4:4Rom. 2:29Filip. 3:3
nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea
2:11
Rom. 6:6Efes. 4:22
de trupul poftelor firii noastre pământești, 12fiind îngropaţi
2:12
Rom. 6:4
împreună cu El prin botez și înviaţi
2:12
Cap. 3:1.

în El și împreună cu El prin credinţa
2:12
Efes. 1:19
3:7
în puterea lui Dumnezeu, care
2:12
Fapte 2:24
L-a înviat din morţi. 13Pe voi
2:13
Efes. 2:1,5,6,11
, care eraţi morţi în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. 14A șters
2:14
Efes. 2:15,16
zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. 15A dezbrăcat
2:15
Gen. 3:15Ps. 68:18Is. 53:12Mat. 12:29Luca 10:18
11:22Ioan 12:31
16:11Efes. 4:8Evr. 2:14
domniile și stăpânirile
2:15
Efes. 6:12
și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. 16Nimeni dar să
2:16
Rom. 14:3,10,13
nu vă judece cu privire la mâncare
2:16
Rom. 14:2,171 Cor. 8:8
sau băutură, cu
2:16
Rom. 14:5Gal. 4:10
privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 17care
2:17
Evr. 8:5
9:9
10:1
sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 18Nimeni
2:18
Vers. 4.

să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în
2:18
Ezec. 13:31 Tim. 1:7
lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, 19și nu se ţine strâns de Capul
2:19
Efes. 4:15,16
din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. 20Dacă aţi murit
2:20
Rom. 6:3,5
7:4,6Gal. 2:19Efes. 2:15
împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare
2:20
Vers. 8.

ale lumii, de ce, ca și cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: 21„Nu
2:21
Gal. 4:3,9
lua, nu gusta, nu
2:21
1 Tim. 4:3
atinge cutare lucru”? 22Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor și sunt întemeiate pe
2:22
Is. 29:13Mat. 15:9Tit 1:14
porunci și învăţături omenești, 23au
2:23
1 Tim. 4:8
, în adevăr, o înfăţișare de înţelepciune într-o închinare
2:23
Vers. 18.

voită, o smerenie și asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământești.