Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Stăpânilor, daţi

4:1
Efes. 6:9
robilor voștri ce le datoraţi și ce li se cuvine, căci știţi că și voi aveţi un Stăpân în cer. 2Stăruiţi
4:2
Luca 18:1Rom. 12:12Efes. 6:181 Tes. 5:17,18
în rugăciune, vegheaţi în ea cu
4:2
Cap. 2:7;
3:15
mulţumiri. 3Rugaţi-vă
4:3
Efes. 6:192 Tes. 3:1
totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă
4:3
1 Cor. 16:92 Cor. 2:12
o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina
4:3
Mat. 13:111 Cor. 4:1Efes. 6:192:2
lui Hristos pentru
4:3
Efes. 6:20Filip. 1:7
care, iată, mă găsesc în lanţuri: 4ca s-o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. 5Purtaţi-vă
4:5
Efes. 5:151 Tes. 4:12
cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi
4:5
Efes. 5:16
vremea. 6Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har
4:6
Cap. 3:16.

, dreasă
4:6
Marcu 9:50
cu sare, ca să
4:6
1 Pet. 3:15
știţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. 7Tot
4:7
Efes. 6:21
ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 8Vi l-am
4:8
Efes. 6:22
trimis înadins, ca să luaţi cunoștinţă despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 9L-am trimis împreună cu Onisim
4:9
Filim. 10
, fratele credincios și preaiubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 10Aristarh
4:10
Fapte 19:29
20:4
27:2Filim. 24
, tovarășul meu de temniţă, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu
4:10
Fapte 15:372 Tim. 4:11
, vărul lui Barnaba (cu privire la care aţi primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiţi bine), 11și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur, și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. 12Epafras
4:12
Cap. 1:7.
Filim. 23
, care este dintr-ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se
4:12
Rom. 15:30
luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiţi
4:12
Mat. 5:481 Cor. 2:6
14:20Filip. 3:15Evr. 5:14
și deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu. 13Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. 14Luca
4:14
2 Tim. 4:11
, doctorul preaiubit, și Dima
4:14
2 Tim. 4:10Filim. 24
vă trimit sănătate. 15Spuneţi sănătate fraţilor din Laodiceea și lui Nimfa și Bisericii
4:15
Rom. 16:51 Cor. 16:19
din casa lui. 16După ce va fi citită această
4:16
1 Tes. 5:27
epistolă la voi, faceţi așa ca să fie citită și în Biserica laodiceenilor; și voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea. 17Și spuneţi lui Arhip
4:17
Filim. 2
: „Ia seama să împlinești bine slujba
4:17
1 Tim. 4:6
pe care ai primit-o în Domnul.” 18Urarea de sănătate
4:18
1 Cor. 16:212 Tes. 3:17
este cu mâna mea: Pavel. Aduceţi-vă
4:18
Evr. 13:3
aminte de lanţurile mele. Harul
4:18
Evr. 13:25
să fie cu voi! Amin.