Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91În anul dintâi

9:1
Cap. 1:21;
al lui Darius, fiul lui Ahașveroș, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăţia haldeenilor, 2în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuia să treacă șaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul
9:2
2 Cron. 36:21Ier. 25:11,12
29:10
Ieremia. 3Și mi-am întors
9:3
Neem. 1:4Ier. 29:12,13Iac. 4:8-10
faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. 4M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și I-am făcut următoarea mărturisire:

„Doamne

9:4
Exod 20:6Deut. 7:9Neem. 1:5
9:32
Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu, care ţii legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale! 5Noi
9:5
1 Împ. 8:47,48Neem. 1:6,7
9:33,34Ps. 106:6Is. 64:5-7Ier. 14:7
am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. 6N-am ascultat
9:6
2 Cron. 36:15,16
pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noștri, căpeteniilor noastre, părinţilor noștri și către tot poporul ţării. 7Tu, Doamne, ești
9:7
Neem. 9:33
drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de rușine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine! 8Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de rușine
9:8
Vers. 7.
, da, nouă, împăraţilor noștri, căpeteniilor noastre și părinţilor noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta! 9La Domnul Dumnezeul nostru
9:9
Neem. 9:17Ps. 130:4,7
însă sunt îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! 10N-am ascultat
9:10
Vers. 6.
glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi, prorocii, 11ci tot Israelul
9:11
Is. 1:4-6Ier. 8:5,10
a călcat Legea Ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea, ne-au și lovit blestemele și jurămintele scrise în Legea
9:11
Lev. 26:14Deut. 27:15
28:15
29:20
30:17,18
31:17
32:19Plâng. 2:17
lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. 12El a împlinit
9:12
Zah. 1:6
astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpeteniilor noastre, care ne-au cârmuit, și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat
9:12
Plâng. 1:12
2:13Ezec. 5:9Amos 3:2
o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. 13După cum
9:13
Lev. 26:14Deut. 28:15Plâng. 2:17
este scris în Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi, și noi n-am rugat
9:13
Is. 9:13Ier. 2:30
5:3Osea 7:7,10
pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. 14De aceea, și Domnul a îngrijit
9:14
Ier. 31:28
44:27
ca nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci Domnul Dumnezeul nostru
9:14
Neem. 9:33
este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat
9:14
Vers. 10.
glasul Lui. 15Și acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos
9:15
Exod 6:1,6
32:111 Împ. 8:51Neem. 1:10Ier. 32:21
pe poporul Tău din ţara Egiptului prin mâna Ta cea puternică și Ţi-ai făcut un Nume
9:15
Exod 14:18Neem. 9:10Ier. 32:20
, așa cum este și astăzi: noi am păcătuit
9:15
Vers. 5.
, am săvârșit nelegiuire. 16Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta
9:16
1 Sam. 12:7Ps. 31:1
71:2Mica 6:4,5
, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele
9:16
Vers. 20.
Tău cel sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor
9:16
Exod 20:5
părinţilor noștri sunt Ierusalimul
9:16
Plâng. 2:15,16
și poporul Tău de ocara
9:16
Ps. 44:13,14
79:4
tuturor celor ce ne înconjoară. 17Ascultă dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și, pentru dragostea
9:17
Plâng. 5:18
Domnului, fă
9:17
Vers. 19.
să strălucească Faţa Ta peste Sfântul Tău Locaș pustiit
9:17
Num. 6:25Ps. 67:1
80:3,7,19Ioan 16:24
! 18Pleacă
9:18
Is. 37:17
urechea, Dumnezeule, și ascultă! Deschide ochii și privește
9:18
Exod 3:7Ps. 80:14
la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat Numele
9:18
Ier. 25:29
Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. 19Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine
9:19
Ps. 79:9,10
102:15,16
, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău!” 20Pe când
9:20
Ps. 32:5Is. 65:24
încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu; 21pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor, iute, omul Gavril
9:21
Cap. 8:16.
, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins
9:21
Cap. 8:18;
în clipa
9:21
1 Împ. 18:36
când se aducea jertfa de seară. 22El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. 23Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul, și eu
9:23
Cap. 10:12.
vin să ţi-l vestesc; căci tu ești preaiubit
9:23
Cap. 10:11,19.
și scump. Ia aminte
9:23
Mat. 24:15
dar la cuvântul acesta și înţelege vedenia! 24Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor
9:24
Is. 53:10
, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii
9:24
Is. 53:11Ier. 23:5,6Evr. 9:12Apoc. 14:6
veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea
9:24
Ps. 45:7Luca 1:35Ioan 1:41Evr. 9:11
Sfântului sfinţilor. 25Să știi
9:25
Vers. 23.
dar și să înţelegi că, de la
9:25
Ezra 4:24
6:1,15
7:1Neem. 2:1,3,5,6,8
darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia)
9:25
Ioan 1:41
4:25
, la Cârmuitorul
9:25
Is. 55:4
, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, pieţele și gropile vor fi zidite din nou, și anume
9:25
Neem. 4:8,16-18
6:15
în vremuri de strâmtorare. 26După aceste șaizeci și două de săptămâni, Unsul
9:26
Is. 53:8Marcu 9:12Luca 24:46
va fi stârpit și nu
9:26
1 Pet. 2:21
3:18
va avea nimic. Poporul
9:26
Mat. 22:7
unui domn care va veni va nimici
9:26
Luca 19:44
cetatea și Sfântul Locaș
9:26
Mat. 24:2
, și sfârșitul
9:26
Mat. 24:6,14
lui va fi ca printr-un potop
9:26
Is. 8:7,8Naum 1:8
; este hotărât că războiul va ţine până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. 27El va face un legământ
9:27
Is. 42:6
55:3Ier. 31:31Ezec. 16:60-62
trainic cu mulţi timp de o săptămână
9:27
Is. 53:11Mat. 26:28Rom. 5:15,19Evr. 9:28
, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești
9:27
Mat. 24:15Marcu 13:14Luca 21:20
va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul
9:27
Is. 10:22,23
28:22Luca 21:24Rom. 11:26
hotărât.”

10

101În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit

10:1
Cap. 1:7.
Beltșaţar. Cuvântul
10:1
Cap. 8:26.
acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire
10:1
Vers. 14.
. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a priceput
10:1
Cap. 1:17;
vedenia. 2În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. 3N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns
10:3
Mat. 6:17
deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. 4În a douăzeci și patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel
10:4
Gen. 2:14
(Tigru). 5Am ridicat
10:5
Ios. 5:13
ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om
10:5
Cap. 12:6,7.
îmbrăcat în haine de in și încins
10:5
Apoc. 1:13-15
15:6
la mijloc cu un brâu de aur
10:5
Ier. 10:9
din Ufaz. 6Trupul lui era ca o piatră de crisolit
10:6
Ezec. 1:16
, faţa îi strălucea ca fulgerul
10:6
Ezec. 1:14
și ochii
10:6
Apoc. 1:14
19:12
îi erau niște flăcări ca de foc, dar braţele și picioarele
10:6
Ezec. 1:7Apoc. 1:15
semănau cu niște aramă lustruită și glasul
10:6
Ezec. 1:24Apoc. 1:15
lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi. 7Eu, Daniel, am văzut singur
10:7
2 Împ. 6:17Fapte 9:7
vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuși au fost apucaţi de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă! 8Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat
10:8
Cap. 8:27.
, culoarea mi s-a schimbat
10:8
Cap. 7:28.
, faţa mi s-a sluţit și am pierdut orice vlagă. 9Am auzit glasul cuvintelor lui și, pe când
10:9
Cap. 8:18.
auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu faţa la pământ. 10Și iată că o mână
10:10
Ier. 1:9Apoc. 1:17
m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. 11Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit
10:11
Cap. 9:23.
și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine!” După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. 12El mi-a zis: „Daniele, nu te teme
10:12
Apoc. 1:17
de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate
10:12
Cap. 9:3,4,22,23.
din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! 13Dar căpetenia
10:13
Vers. 20.
împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și una de zile, și iată că Mihail
10:13
Vers. 21. Cap. 12:1.
, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei. 14Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi
10:14
Gen. 49:1
, căci
10:14
Cap. 8:26. Vers. 1.
vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.” 15Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii
10:15
Vers. 9. Cap. 8:18.
în pământ și am tăcut. 16Și iată că cineva
10:16
Cap. 8:15.
care avea înfăţișarea copiilor oamenilor s-a atins
10:16
Vers. 10.
de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea: „Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază
10:16
Vers. 8.
și am pierdut orice putere! 17Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nici suflare!” 18Atunci, cel ce avea înfăţișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. 19Apoi mi-a zis
10:19
Vers. 11.
: „Nu te teme
10:19
Jud. 6:23
de nimic, om preaiubit! Pace ţie! Fii tare și cu inimă!” Și, pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: „Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit.” 20El mi-a zis: „Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei
10:20
Vers. 13.
Persiei și, când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei! 21Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail
10:21
Vers. 13.
.

11

111În anul

11:1
Cap. 9:1.
dintâi al lui Darius
11:1
Cap. 5:31.
Medul, eram și eu la el, ca să-l ajut și să-l sprijin. 2Acum, îţi voi face cunoscut adevărul: Iată că vor mai fi încă trei împăraţi în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăţie decât toţi ceilalţi și, când se va simţi puternic prin bogăţiile lui, va răscula totul împotriva împărăţiei Greciei. 3Dar se va ridica un împărat viteaz
11:3
Cap. 7:6;
, care va stăpâni cu o mare putere și va face
11:3
Cap. 8:4. Vers. 16,36.
ce va voi. 4Și, cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăţia
11:4
Cap. 8:8.
lui și va fi împărţită în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică
11:4
Cap. 8:22.
pe cât era sub el, căci va fi făcută bucăţele și va trece la alţii, afară de aceștia. 5Împăratul de la miazăzi va ajunge tare. Dar unul din mai-marii lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăţie. 6După câţiva ani, se vor uni, și fata împăratului de la miazăzi va veni ca nevastă la împăratul de la miazănoapte, ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ţine piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. 7În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei, da, va intra în cetăţuia împăratului de la miazănoapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. 8Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cu prinșii de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câţiva ani în pace pe împăratul de la miazănoapte. 9Acesta va porni împotriva împărăţiei împăratului de la miazăzi, dar se va întoarce iarăși în ţara sa. 10Totuși fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulţime de oști, care va înainta, se va revărsa
11:10
Is. 8:8
ca un râu care iese din matcă și-l vor împinge iarăși înapoi până
11:10
Vers. 7.
la cetăţuie. 11Împăratul de la miazăzi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miazănoapte; va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miazănoapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. 12Atunci, inima împăratului se va îngâmfa, va doborî zece mii, dar tot nu va birui. 13Căci împăratul de la miazănoapte se va întoarce și va strânge o oștire mai mare decât cea dintâi și, după câtăva vreme, după câţiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. 14În vremea aceea, se vor ridica mulţi împotriva împăratului de la miazăzi, și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula, ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. 15Împăratul de la miazănoapte va înainta, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetăţile întărite. Oștile de la miazăzi, nici chiar floarea oamenilor împăratului nu vor putea să ţină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. 16Cel ce va merge împotriva lui va face
11:16
Cap. 8:4,7. Vers. 3,36.
ce va voi și nimeni
11:16
Ios. 1:15
nu i se va împotrivi; el se va opri în ţara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce-i va cădea în mână. 17Își va pune de gând
11:17
2 Cron. 20:3
să ia în stăpânire toată împărăţia lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiică-sa de nevastă cu gând să-l piardă, dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu-i va
11:17
Cap. 9:26.
izbândi. 18Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe din ele, dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să i-o aducă și o va întoarce asupra lui. 19Apoi se va îndrepta spre cetăţuile ţării lui, dar se va poticni, va cădea și nu-l
11:19
Iov 20:8Ps. 37:36Ezec. 26:21
vor mai găsi. 20Cel ce-i va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăţiei, dar în câteva zile va fi zdrobit, și anume nu prin mânie, nici prin război. 21În locul lui se va ridica
11:21
Cap. 7:8;
un om dispreţuit, fără să aibă putere împărătească; dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăţie prin uneltire. 22Oștile
11:22
Vers. 10.
se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie
11:22
Cap. 8:10,11,25.
a legământului. 23După ce se vor uni cu el, el va întrebuinţa
11:23
Cap. 8:25.
o viclenie; va porni și va birui cu puţină lume. 24Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ţinutului; va face ce nu făcuseră nici părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui; va împărţi prada, jafurile și bogăţiile; va urzi la planuri împotriva cetăţuilor, și aceasta va ţine o vreme. 25Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri, cu puterea și mânia lui, împotriva împăratului de la miazăzi. Și împăratul de la miazăzi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să ţină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui. 26Cei ce vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea; oștile lui se vor împrăștia ca un râu
11:26
Vers. 10,22.
și morţii vor cădea în mare număr. 27Cei doi împăraţi nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia, vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, căci sfârșitul
11:27
Vers. 29,35,42. Cap. 8:19.
nu va veni decât la vremea hotărâtă. 28Când se va întoarce în ţara lui cu mari bogăţii, în inima
11:28
Vers. 22.
lui va fi vrăjmaș legământului sfânt, va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în ţara lui. 29La o vreme hotărâtă, va porni din nou împotriva împăratului de la miazăzi, dar, de data aceasta
11:29
Vers. 25.
, lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte
11:29
Vers. 23.
. 30Ci niște corăbii
11:30
Num. 24:24Ier. 2:10
din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt
11:30
Vers. 28.
, nu va sta cu mâinile în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. 31Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca
11:31
Cap. 8:11;
Sfântul Locaș, cetăţuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. 32Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. 33Înţelepţii
11:33
Mal. 2:7
poporului vor învăţa pe mulţi. Unii vor cădea, pentru o vreme, loviţi de sabie
11:33
Evr. 11:35
și de flacără, de robie și de jaf. 34Când vor cădea, vor fi ajutaţi puţin, și mulţi se vor uni cu ei din făţărnicie. 35Chiar și din cei înţelepţi, mulţi vor cădea, ca să fie încercaţi
11:35
Cap. 12:10.
, curăţiţi și albiţi până la vremea sfârșitului
11:35
Cap. 8:17,19. Vers. 40.
, căci sfârșitul
11:35
Vers. 29.
nu va fi decât la vremea hotărâtă. 36Împăratul va face
11:36
Vers. 16.
ce va voi; se va înălţa
11:36
Cap. 7:8,25;
, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii și va spune lucruri nemaiauzite împotriva
11:36
Cap. 8:11,24,25.
Dumnezeului dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va
11:36
Cap. 9:27.
împlini. 37Nu va ţine seamă nici de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa
11:37
1 Tim. 4:3
femeilor; cu un cuvânt, nu va ţine seamă
11:37
Is. 14:132 Tes. 2:4
de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toţi. 38În schimb, va cinsti pe dumnezeul cetăţuilor; acestui dumnezeu, pe care nu-l cunoșteau părinţii săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preţ. 39Cu ajutorul acestui dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite; cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulţi și le va împărţi moșii ca răsplată. 40La vremea sfârșitului
11:40
Vers. 35.
, împăratul de la miazăzi se va împunge cu el. Și împăratul de la miazănoapte se va năpusti ca o furtună
11:40
Is. 21:1Zah. 9:14
peste el, cu care și călăreţi
11:40
Ezec. 38:4,15Apoc. 9:16
și cu multe corăbii; va înainta asupra ţărilor lui, se va revărsa ca un râu
11:40
Vers. 10,22.
și le va îneca. 41Va intra și în ţara cea minunată, și zeci de mii vor cădea. Dar Edomul
11:41
Is. 11:14
, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. 42Își va întinde mâna peste felurite ţări și nici ţara Egiptului nu va scăpa. 43Ci se va face stăpân pe vistieriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el
11:43
Exod 11:8Jud. 4:10
. 44Dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miazănoapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulţi. 45Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele
11:45
Ps. 48:22 Tes. 2:4
cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge
11:45
2 Tes. 2:8Apoc. 19:20
sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor.