Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit

10:1
Cap. 1:7.

Beltșaţar. Cuvântul
10:1
Cap. 8:26.
Apoc. 19:9
acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire
10:1
Vers. 14.

. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a priceput
10:1
Cap. 1:17;
8:16
vedenia. 2În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. 3N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns
10:3
Mat. 6:17
deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. 4În a douăzeci și patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel
10:4
Gen. 2:14
(Tigru). 5Am ridicat
10:5
Ios. 5:13
ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om
10:5
Cap. 12:6,7.

îmbrăcat în haine de in și încins
10:5
Apoc. 1:13-15
15:6
la mijloc cu un brâu de aur
10:5
Ier. 10:9
din Ufaz. 6Trupul lui era ca o piatră de crisolit
10:6
Ezec. 1:16
, faţa îi strălucea ca fulgerul
10:6
Ezec. 1:14
și ochii
10:6
Apoc. 1:14
19:12
îi erau niște flăcări ca de foc, dar braţele și picioarele
10:6
Ezec. 1:7Apoc. 1:15
semănau cu niște aramă lustruită și glasul
10:6
Ezec. 1:24Apoc. 1:15
lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi. 7Eu, Daniel, am văzut singur
10:7
2 Împ. 6:17Fapte 9:7
vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuși au fost apucaţi de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă! 8Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat
10:8
Cap. 8:27.

, culoarea mi s-a schimbat
10:8
Cap. 7:28.

, faţa mi s-a sluţit și am pierdut orice vlagă. 9Am auzit glasul cuvintelor lui și, pe când
10:9
Cap. 8:18.

auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu faţa la pământ. 10Și iată că o mână
10:10
Ier. 1:9Apoc. 1:17
m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. 11Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit
10:11
Cap. 9:23.

și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine!” După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. 12El mi-a zis: „Daniele, nu te teme
10:12
Apoc. 1:17
de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate
10:12
Cap. 9:3,4,22,23.
Fapte 10:4
din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! 13Dar căpetenia
10:13
Vers. 20.

împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și una de zile, și iată că Mihail
10:13
Vers. 21. Cap. 12:1.
Iuda 9Apoc. 12:7
, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei. 14Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi
10:14
Gen. 49:1
, căci
10:14
Cap. 8:26. Vers. 1.
Hab. 2:3
vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.” 15Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii
10:15
Vers. 9. Cap. 8:18.

în pământ și am tăcut. 16Și iată că cineva
10:16
Cap. 8:15.

care avea înfăţișarea copiilor oamenilor s-a atins
10:16
Vers. 10.
Ier. 1:9
de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea: „Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază
10:16
Vers. 8.

și am pierdut orice putere! 17Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nici suflare!” 18Atunci, cel ce avea înfăţișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. 19Apoi mi-a zis
10:19
Vers. 11.

: „Nu te teme
10:19
Jud. 6:23
de nimic, om preaiubit! Pace ţie! Fii tare și cu inimă!” Și, pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: „Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit.” 20El mi-a zis: „Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei
10:20
Vers. 13.

Persiei și, când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei! 21Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail
10:21
Vers. 13.
Iuda 9Apoc. 12:7
.