Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail

12:1
Cap. 10:13,21.

, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare
12:1
Is. 26:20,21Ier. 30:7Mat. 24:21Apoc. 16:18
cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău
12:1
Rom. 11:26
va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris
12:1
Exod 32:32Ps. 56:8
69:28Ezec. 13:9Luca 10:20Filip. 4:3Apoc. 3:5
13:8
în carte. 2Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veșnică
12:2
Mat. 25:46Ioan 5:28,29Fapte 24:15
și alţii pentru ocară
12:2
Is. 66:24Rom. 9:21
și rușine veșnică. 3Cei înţelepţi
12:3
Cap. 11:33,35.

vor străluci
12:3
Prov. 4:18Mat. 13:43
ca strălucirea cerului și cei
12:3
Iac. 5:20
ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele
12:3
1 Cor. 15:41,42
în veac și în veci de veci. 4Tu
12:4
Cap. 8:26. Vers. 9.

însă, Daniele, ţine ascunse
12:4
Apoc. 10:4
22:10
aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului
12:4
Cap. 10:1. Vers. 9.

. Atunci, mulţi o vor citi și cunoștinţa va crește.” 5Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alţi doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului
12:5
Cap. 10:4.

. 6Unul din ei a zis omului
12:6
Cap. 10:5.

aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât
12:6
Cap. 8:13.

va mai fi până la sfârșitul acestor minuni?” 7Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă
12:7
Deut. 32:40Apoc. 10:5,6
și mâna stângă și a jurat pe Cel ce trăiește veșnic
12:7
Cap. 4:34.

că vor mai fi
12:7
Cap. 7:25;
11:13Apoc. 12:14
o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea
12:7
Luca 21:24Apoc. 10:7
poporului sfânt
12:7
Cap. 8:24.

va fi zdrobită de tot. 8Eu am auzit, dar n-am înţeles și am zis: „Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri?” 9El a răspuns: „Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până
12:9
Vers. 4.

la vremea sfârșitului. 10Mulţi
12:10
Cap. 11:35.
Zah. 13:9
vor fi curăţiţi, albiţi și lămuriţi; cei răi vor face răul
12:10
Osea 14:9Apoc. 9:20
22:11
și niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi
12:10
Cap. 11:33,35.
Ioan 7:17
8:47
18:37
vor înţelege. 11De la vremea când
12:11
Cap. 8:11;
11:31
va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile. 12Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la o mie trei sute treizeci și cinci de zile! 13Iar tu du-te
12:13
Vers. 9.

până va veni sfârșitul; tu te vei odihni
12:13
Is. 57:2Apoc. 14:13
și te vei scula iarăși
12:13
Ps. 1:5
odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor.”