Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Aducerea aminte de răzvrătirile lui Israel

91Ascultă, Israele! Astăzi vei trece

9:1
Cap. 11:31.
Iordanul, ca să te faci stăpân pe niște neamuri
9:1
Cap. 4:38;
mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăţi mari și întărite
9:1
Cap. 1:28.
până la cer, 2pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii
9:2
Num. 13:22,28,32,33
lui Anac, pe care-i cunoști și despre care ai auzit zicându-se: ‘Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac!’ 3Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge
9:3
Cap. 31:3.
El Însuși înaintea ta, ca un foc
9:3
Cap. 4:24.
mistuitor; El îi va
9:3
Cap. 7:23.
nimici, El îi va smeri înaintea ta; și tu îi vei izgoni
9:3
Exod 23:31
, îi vei pierde curând, cum ţi-a spus Domnul. 4Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu
9:4
Cap. 8:17.
zici în inima ta: ‘Pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.’ Căci din pricina răutăţii
9:4
Gen. 15:16Lev. 18:24,25
neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. 5Nu, nu pentru
9:5
Tit 3:5
bunătatea ta, nici pentru curăţia inimii tale intri tu în stăpânirea ţării lor, ci din pricina răutăţii acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul
9:5
Gen. 12:7
13:15
15:7
17:8
26:4
28:13
prin care Domnul S-a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 6Să știi dar că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău acea ţară bună ca s-o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpăţânat
9:6
Vers. 13.
. 7Adu-ţi aminte și nu uita cum ai aţâţat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Din ziua
9:7
Exod 14:11
16:2
17:2Num. 11:4
20:2
25:2
când ai ieșit din ţara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiţi împotriva Domnului aţi fost! 8La Horeb
9:8
Exod 32:4Ps. 106:19
, atâta aţi aţâţat mânia Domnului încât Domnul S-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. 9Când m-am
9:9
Exod 24:12,15
suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas
9:9
Exod 24:18
34:28
pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine și fără să beau apă, 10și
9:10
Exod 31:18
Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era
9:10
Exod 19:17
20:110:4
18:16
adunat. 11După acele patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. 12Domnul mi-a zis atunci: ‘Scoală-te
9:12
Exod 32:7
și coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt, s-a stricat. S-au abătut
9:12
Cap. 31:29.
curând de la calea pe care le-am arătat-o: și-au făcut un chip turnat.’ 13Domnul mi-a zis: ‘Eu văd
9:13
Exod 32:9
că poporul acesta este un popor tare
9:13
Vers. 6. Cap. 10:16;
încăpăţânat. 14Lasă-mă
9:14
Exod 32:10
să-i nimicesc și să le șterg numele
9:14
Cap. 29:20.
de sub ceruri, iar
9:14
Num. 14:12
pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta.’ 15M-am întors
9:15
Exod 32:15
și m-am coborât de pe munte, care era
9:15
Exod 19:185:23
tot numai foc, cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile mele. 16M-am uitat
9:16
Exod 32:19
, și iată că păcătuiserăţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăţi un viţel turnat, vă depărtaserăţi curând de la calea pe care v-o arătase Domnul. 17Am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărâmat sub ochii voștri. 18M-am aruncat
9:18
Exod 34:28Ps. 106:23
cu faţa la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserăţi, făcând ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mâniaţi. 19Căci mă
9:19
Exod 32:10,11
îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul
9:19
Exod 32:14
33:17Ps. 106:23
m-a ascultat și de data aceasta. 20Domnul, de asemenea, era foarte mâniat și pe Aaron, așa încât voia să-l piardă, și eu m-am rugat atunci și pentru el. 21Am luat viţelul pe care-l făcuserăţi, isprava
9:21
Exod 32:20Is. 31:7
păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat până s-a făcut praf și am aruncat praful acela în pârâul care curgea din munte. 22Apoi, la
9:22
Num. 11:1,3,5
Tabeera, la Masa
9:22
Exod 17:7
și la Chibrot-Hataava
9:22
Num. 11:4,34
, voi iarăși aţi aţâţat mânia Domnului. 23Și când
9:23
Num. 13:3
14:1
v-a trimis Domnul de la Cades-Barnea, zicând: ‘Suiţi-vă și luaţi în stăpânire ţara pe care v-o dau!’ voi v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n-aţi avut
9:23
Ps. 106:24,25
credinţă în El și n-aţi ascultat glasul Lui. 24V-aţi tot
9:24
Cap. 31:27.
răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. 25M-am aruncat
9:25
Vers. 18.
cu faţa la pământ înaintea Domnului: patruzeci de zile și patruzeci de nopţi m-am aruncat cu faţa la pământ, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. 26M-am rugat
9:26
Exod 32:11
Domnului și am zis: ‘Stăpâne Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moștenirea Ta pe care ai răscumpărat-o în mărimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt prin mâna Ta cea puternică. 27Adu-ţi aminte de robii tăi: Avraam, Isaac și Iacov. Nu căuta la îndărătnicia acestui popor, la răutatea lui și la păcatul lui, 28ca nu cumva ţara din care ne-ai scos să zică: «Pentru că
9:28
Exod 32:12Num. 14:16
Domnul n-avea putere să-i ducă în ţara pe care le-o făgăduise și pentru că-i ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustie.» 29Totuși ei
9:29
Cap. 4:20.
sunt poporul Tău și moștenirea Ta pe care ai scos-o din Egipt cu mâna Ta cea puternică și cu braţul Tău cel întins.’

10

Tablele cele noi

101În vremea aceea, Domnul mi-a zis: ‘Taie

10:1
Exod 34:1,2
două table de piatră ca cele dintâi și suie-te la Mine, pe munte; fă și
10:1
Exod 25:10
un chivot de lemn. 2Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, și să le
10:2
Exod 25:16,21
pui în chivot.’ 3Am făcut un chivot de lemn de salcâm
10:3
Exod 25:5,10
37:1
, am tăiat
10:3
Exod 34:4
două table de piatră ca cele dintâi și m-am suit pe munte cu cele două table în mână. 4Domnul a scris
10:4
Exod 34:28
pe table ce fusese scris pe cele dintâi, Cele Zece Porunci care vă fuseseră
10:4
Exod 20:1
spuse pe munte, din mijlocul focului
10:4
Exod 19:1818:16
, în ziua adunării, și Domnul mi le-a dat. 5M-am întors apoi și m-am coborât
10:5
Exod 34:29
de pe munte, am pus
10:5
Exod 40:20
tablele în chivotul pe care-l făcusem, și ele au rămas
10:5
1 Împ. 8:9
acolo, cum îmi poruncise Domnul. 6Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan
10:6
Num. 33:31
la Mosera. Acolo
10:6
Num. 20:28
33:38
a murit Aaron și a fost îngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoţiei. 7Apoi, de acolo
10:7
Num. 33:32,33
au pornit la Gudgoda și de la Gudgoda la Iotbata, ţară unde sunt pâraie de ape. 8În vremea aceea, Domnul a despărţit
10:8
Num. 3:6
4:4
8:14
16:9
seminţia lui Levi și i-a poruncit să
10:8
Num. 4:15
ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea
10:8
Cap. 18:5.
Domnului ca să-I slujească și să binecuvânteze poporul în Numele
10:8
Lev. 9:22Num. 6:23
Lui, lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi. 9De aceea
10:9
Num. 18:20,24Ezec. 44:28
Levi n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu fraţii lui: Domnul este moștenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău. 10Eu am rămas
10:10
Exod 34:28
pe munte, ca și mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. Domnul
10:10
Exod 32:14,33,34
33:17
m-a ascultat și de data aceasta; Domnul n-a voit să vă nimicească. 11Domnul mi-a
10:11
Exod 32:34
33:1
zis: ‘Scoală-te, du-te și mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpânire ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.’

Ce cere Dumnezeu

12Acum, Israele, ce alta cere

10:12
Mica 6:8
de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi
10:12
Cap. 6:13.
de Domnul Dumnezeul tău, să
10:12
Cap. 5:33.
umbli în toate căile Lui, să iubești
10:12
Cap. 6:5;
și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, 13să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca
10:13
Cap. 6:24.
să fii fericit? 14Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile
10:14
1 Împ. 8:27Ps. 115:16
148:4
și cerurile cerurilor, pământul
10:14
Gen. 14:19Exod 19:5Ps. 24:1
și tot ce cuprinde el. 15Și numai de
10:15
Cap. 4:37.
părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; și după ei, pe sămânţa lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi. 16Să vă tăiaţi dar inima
10:16
Lev. 26:41Ier. 4:4Rom. 2:28,29Col. 2:11
împrejur și să nu vă mai înţepeniţi gâtul
10:16
Cap. 9:6,13.
. 17Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul
10:17
Ios. 22:22Ps. 136:2Dan. 2:47
11:36
dumnezeilor, Domnul
10:17
Apoc. 17:14
19:16
domnilor, Dumnezeul
10:17
Cap. 7:21.
cel mare, puternic și înfricoșat, care nu
10:17
2 Cron. 19:7Iov 34:19Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
caută la faţa oamenilor și nu primește daruri; 18care face dreptate
10:18
Ps. 68:5
146:9
orfanului și văduvei, care iubește pe străin și-i dă hrană și îmbrăcăminte. 19
10:19
Lev. 19:33,34
iubiţi pe străin, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 20Să te temi
10:20
Cap. 6:13.
de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești, să te
10:20
Cap. 11:22;
alipești de El și pe Numele
10:20
Ps. 63:11
Lui să juri. 21El
10:21
Exod 15:2Ps. 22:3Ier. 17:14
este slava ta, El este Dumnezeul tău. El
10:21
1 Sam. 12:242 Sam. 7:23Ps. 106:21,22
a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care ţi le-au văzut ochii. 22Părinţii tăi s-au coborât în Egipt în număr
10:22
Gen. 46:27Exod 1:5Fapte 7:14
de șaptezeci de inși; acum Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulţime ca
10:22
Gen. 15:5
stelele cerului.

11

Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său

111Să iubești

11:1
Cap. 10:12;
dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești
11:1
Zah. 3:7
totdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. 2Recunoașteţi astăzi – ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri – pedepsele
11:2
Cap. 8:5.
Domnului Dumnezeului vostru, mărimea
11:2
Cap. 5:24.
Lui, mâna
11:2
Cap. 7:19.
Lui cea tare și braţul Lui cel întins, 3semnele
11:3
Ps. 78:12
135:9
Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și împotriva întregii lui ţări. 4Recunoașteţi ce a făcut El oștirii Egiptului, cailor lui și carelor lui, cum
11:4
Exod 14:27,28
15:9,10Ps. 106:11
a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii, 5când vă urmăreau, și i-a nimicit pentru totdeauna; 6ce v-a făcut în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut
11:6
Num. 16:1,31
27:3Ps. 106:17
lui Datan și lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și-a deschis gura și i-a înghiţit, cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. 7Căci aţi văzut cu ochii
11:7
Cap. 5:3;
voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. 8Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteţi
11:8
Ios. 1:6,7
pune mâna pe ţara în care veţi trece ca s-o luaţi în stăpânire 9și să aveţi zile
11:9
Cap. 4:40;
multe în ţara pe care
11:9
Cap. 9:5.
Domnul a jurat părinţilor voștri că le-o va da, lor și seminţei lor, ţară
11:9
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 10Căci ţara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieșit, unde
11:10
Zah. 14:18
îţi aruncai sămânţa în ogoare și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. 11Ţara
11:11
Cap. 8:7.
pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi și văi, care se adapă din ploaia cerului; 12este o ţară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra
11:12
1 Împ. 9:3
căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârșitul anului. 13Dacă veţi asculta
11:13
Vers. 22. Cap. 6:17.
de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi
11:13
Cap. 10:12.
pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă-I veţi sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, 14El
11:14
Lev. 26:4
va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie
11:14
Ioel 2:23Iac. 5:7
timpurie și ploaie târzie, și-ţi vei strânge grâul, mustul și untdelemnul; 15de asemenea, va
11:15
Ps. 104:14
da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca
11:15
Cap. 6:11.
și te vei sătura. 16Vedeţi să nu vi se amăgească inima
11:16
Cap. 29:18.
și să vă abateţi ca să slujiţi
11:16
Cap. 8:19;
altor dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor. 17Căci atunci Domnul S-ar aprinde
11:17
Cap. 6:15.
de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile
11:17
1 Împ. 8:352 Cron. 6:26
7:13
și n-ar mai fi ploaie; pământul nu și-ar mai da roadele și aţi pieri curând
11:17
Cap. 4:26;
din ţara aceea bună pe care v-o dă Domnul.

Îndemn la păzirea poruncilor

18Puneţi-vă

11:18
Cap. 6:6;
dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi
11:18
Cap. 6:8.
ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. 19Să învăţaţi
11:19
Cap. 4:9,10;
pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 20Să le
11:20
Cap. 6:9.
scrii pe ușorii casei tale și pe porţile tale. 21Și atunci, zilele voastre
11:21
Cap. 4:40;
și zilele copiilor voștri, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât
11:21
Ps. 72:5
89:29
vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. 22Căci dacă veţi
11:22
Vers. 13. Cap. 6:17.
păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veţi împlini, dacă veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veţi umbla în toate căile Lui și vă veţi alipi
11:22
Cap. 10:20;
de El, 23Domnul va izgoni
11:23
Cap. 4:38;
dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veţi face stăpâni pe toate aceste neamuri
11:23
Cap. 9:1.
, care sunt mai mari și mai puternice decât voi. 24Orice loc
11:24
Ios. 1:3
14:9
pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din
11:24
Gen. 15:18Exod 23:31Num. 34:3
pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. 25Nimeni
11:25
Cap. 7:24.
nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum
11:25
Cap. 2:25.
v-a spus, frica
11:25
Exod 23:27
și groaza de tine peste toată ţara în care veţi merge.

Binecuvântarea și blestemul

26Iată

11:26
Cap. 30:1,15,19.
, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul: 27binecuvântarea
11:27
Cap. 28:2.
, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta; 28blestemul
11:28
Cap. 28:15.
, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta și vă veţi duce după alţi dumnezei pe care nu-i cunoașteţi. 29Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea
11:29
Cap. 27:12,13.
pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. 30Munţii aceștia sunt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în ţara canaaniţilor care locuiesc în câmpie, faţă în faţă cu Ghilgal, lângă stejarii
11:30
Gen. 12:6Jud. 7:1
More. 31Căci veţi
11:31
Cap. 9:1.
trece Iordanul și veţi intra în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru, ca s-o stăpâniţi și să locuiţi în ea. 32Să păziţi și
11:32
Cap. 5:32;
să împliniţi toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi.