Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său

111Să iubești

11:1
Cap. 10:12;
30:16,20
dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești
11:1
Zah. 3:7
totdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. 2Recunoașteţi astăzi – ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri – pedepsele
11:2
Cap. 8:5.

Domnului Dumnezeului vostru, mărimea
11:2
Cap. 5:24.

Lui, mâna
11:2
Cap. 7:19.

Lui cea tare și braţul Lui cel întins, 3semnele
11:3
Ps. 78:12
135:9
Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și împotriva întregii lui ţări. 4Recunoașteţi ce a făcut El oștirii Egiptului, cailor lui și carelor lui, cum
11:4
Exod 14:27,28
15:9,10Ps. 106:11
a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii, 5când vă urmăreau, și i-a nimicit pentru totdeauna; 6ce v-a făcut în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut
11:6
Num. 16:1,31
27:3Ps. 106:17
lui Datan și lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și-a deschis gura și i-a înghiţit, cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. 7Căci aţi văzut cu ochii
11:7
Cap. 5:3;
7:19
voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. 8Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteţi
11:8
Ios. 1:6,7
pune mâna pe ţara în care veţi trece ca s-o luaţi în stăpânire 9și să aveţi zile
11:9
Cap. 4:40;
5:16Prov. 10:27
multe în ţara pe care
11:9
Cap. 9:5.

Domnul a jurat părinţilor voștri că le-o va da, lor și seminţei lor, ţară
11:9
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 10Căci ţara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieșit, unde
11:10
Zah. 14:18
îţi aruncai sămânţa în ogoare și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. 11Ţara
11:11
Cap. 8:7.

pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi și văi, care se adapă din ploaia cerului; 12este o ţară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra
11:12
1 Împ. 9:3
căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârșitul anului. 13Dacă veţi asculta
11:13
Vers. 22. Cap. 6:17.

de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi
11:13
Cap. 10:12.

pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă-I veţi sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, 14El
11:14
Lev. 26:4
va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie
11:14
Ioel 2:23Iac. 5:7
timpurie și ploaie târzie, și-ţi vei strânge grâul, mustul și untdelemnul; 15de asemenea, va
11:15
Ps. 104:14
da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca
11:15
Cap. 6:11.
Ioel 2:19
și te vei sătura. 16Vedeţi să nu vi se amăgească inima
11:16
Cap. 29:18.
Iov 31:27
și să vă abateţi ca să slujiţi
11:16
Cap. 8:19;
30:17
altor dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor. 17Căci atunci Domnul S-ar aprinde
11:17
Cap. 6:15.

de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile
11:17
1 Împ. 8:352 Cron. 6:26
7:13
și n-ar mai fi ploaie; pământul nu și-ar mai da roadele și aţi pieri curând
11:17
Cap. 4:26;
8:19,20
30:18Ios. 23:13,15,16
din ţara aceea bună pe care v-o dă Domnul.

Îndemn la păzirea poruncilor

18Puneţi-vă

11:18
Cap. 6:6;
32:46
dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi
11:18
Cap. 6:8.

ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. 19Să învăţaţi
11:19
Cap. 4:9,10;
6:7
pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 20Să le
11:20
Cap. 6:9.

scrii pe ușorii casei tale și pe porţile tale. 21Și atunci, zilele voastre
11:21
Cap. 4:40;
6:2Prov. 3:2
4:10
9:11
și zilele copiilor voștri, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât
11:21
Ps. 72:5
89:29
vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. 22Căci dacă veţi
11:22
Vers. 13. Cap. 6:17.

păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veţi împlini, dacă veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veţi umbla în toate căile Lui și vă veţi alipi
11:22
Cap. 10:20;
30:20
de El, 23Domnul va izgoni
11:23
Cap. 4:38;
9:5
dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veţi face stăpâni pe toate aceste neamuri
11:23
Cap. 9:1.

, care sunt mai mari și mai puternice decât voi. 24Orice loc
11:24
Ios. 1:3
14:9
pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din
11:24
Gen. 15:18Exod 23:31Num. 34:3
pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. 25Nimeni
11:25
Cap. 7:24.

nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum
11:25
Cap. 2:25.

v-a spus, frica
11:25
Exod 23:27
și groaza de tine peste toată ţara în care veţi merge.

Binecuvântarea și blestemul

26Iată

11:26
Cap. 30:1,15,19.

, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul: 27binecuvântarea
11:27
Cap. 28:2.

, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta; 28blestemul
11:28
Cap. 28:15.

, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta și vă veţi duce după alţi dumnezei pe care nu-i cunoașteţi. 29Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea
11:29
Cap. 27:12,13.
Ios. 8:33
pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. 30Munţii aceștia sunt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în ţara canaaniţilor care locuiesc în câmpie, faţă în faţă cu Ghilgal, lângă stejarii
11:30
Gen. 12:6Jud. 7:1
More. 31Căci veţi
11:31
Cap. 9:1.
Ios. 1:11
trece Iordanul și veţi intra în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru, ca s-o stăpâniţi și să locuiţi în ea. 32Să păziţi și
11:32
Cap. 5:32;
12:32
să împliniţi toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi.