Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

REPETAREA LEGILOR ȘI PORUNCILOR

CAPITOLELE 12—26

(Neemia 9:13,14. Psalmul 119:1-4.)

Stârpirea închinării la idoli

121Iată

12:1
Cap. 6:1.

legile și poruncile pe care să le păziţi și să le împliniţi cât
12:1
Cap. 4:10.
1 Împ. 8:40
veţi trăi în ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul părinţilor voștri. 2
12:2
Exod 34:13
nimiciţi toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi
12:2
2 Împ. 16:4
17:10,11Ier. 3:6
înalţi, fie pe dealuri și sub orice copac verde. 3Să le surpaţi
12:3
Num. 33:52Jud. 2:2
altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idolești, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor și să faceţi să le piară numele din locurile acelea.

Locul și chipul adevăratei slujbe dumnezeiești

4Voi să nu

12:4
Vers. 31.

faceţi așa faţă de Domnul Dumnezeul vostru! 5Ci să-L căutaţi la locașul Lui și să mergeţi la locul pe care-l va
12:5
Vers. 11. Cap. 26:2.
Ios. 9:271 Împ. 8:292 Cron. 7:12Ps. 78:68
alege Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-Și așeze acolo Numele Lui. 6Acolo
12:6
Lev. 17:3,4
să vă aduceţi arderile-de-tot, jertfele voastre, zeciuielile
12:6
Vers. 17. Cap. 14:22,23;
15:19,20
voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bunăvoie și întâii născuţi din cirezile și turmele voastre. 7Acolo
12:7
Cap. 14:26.

să mâncaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă
12:7
Vers. 12:12,18.
Lev. 23:4026:11
27:7
bucuraţi, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. 8Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face
12:8
Jud. 17:6
21:25
ce-i place, 9fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru. 10Dar veţi trece
12:10
Cap. 11:31.

Iordanul și veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmașii voștri care vă înconjoară, și veţi locui fără frică. 11Atunci va fi un loc
12:11
Vers. 5,14,18,21,26. Cap. 14:23;
15:20
16:2
17:8
18:6
23:16
26:2
31:11Ios. 18:11 Împ. 8:29Ps. 78:68
pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc, arderile-de-tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade și darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre. 12Acolo să vă
12:12
Vers. 7.

bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi, fiii voștri și fiicele voastre, robii și roabele voastre și levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are
12:12
Cap. 10:9;
14:29
nici parte de moșie, nici moștenire cu voi. 13Vezi să
12:13
Lev. 17:4
nu-ţi aduci arderile-de-tot în toate locurile pe care le vei vedea, 14ci să-ţi
12:14
Vers. 11.

aduci arderile-de-tot în locul pe care-l va alege Domnul în una din seminţiile tale și acolo să faci tot ce-ţi poruncesc eu. 15Totuși, când vei
12:15
Vers. 21.

dori, vei putea să junghii vite și să mănânci carne în toate cetăţile tale, cât îţi va fi dat prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău; cel ce va fi
12:15
Vers. 22.

necurat și cel ce va fi curat vor putea să mănânce din ea, cum se mănâncă
12:15
Cap. 12:22;
14:5
15:22
din căprioară și din cerb. 16Numai
12:16
Gen. 9:4Lev. 7:26
17:10
sângele să nu-l mâncaţi, ci să-l vărsaţi pe pământ ca apa. 17Nu vei putea să mănânci în cetăţile tale zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău, nici întâii născuţi din cirezile și turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruinţe, nici darurile tale de bunăvoie, nici cele dintâi roade ale tale. 18Ci pe acestea să le
12:18
Vers. 11,12. Cap. 14:23.

mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul care va fi în cetăţile tale, și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. 19Cât vei trăi în ţara ta, vezi să nu cumva
12:19
Cap. 14:27.

să părăsești pe levit. 20Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi hotarele, cum
12:20
Gen. 15:18
28:14Exod 34:2419:8
ţi-a făgăduit, și dorinţa să mănânci carne te va face să zici: ‘Aș vrea să mănânc carne!’ vei putea să mănânci după dorinţa ta. 21Dacă locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Și așeze acolo Numele este departe de tine, vei putea să tai vite din cireadă și din turmă, cum ţi-am poruncit, și vei putea să mănânci din ele în cetăţile tale, după dorinţa ta. 22Să mănânci din ele cum
12:22
Vers. 15.

se mănâncă din căprioară și cerb; cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor mânca și ei amândoi. 23Numai
12:23
Vers. 16.

vezi să nu cumva să mănânci sângele, căci sângele
12:23
Gen. 9:4Lev. 17:11,14
este viaţa (sufletul), și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. 24Să nu-l mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa. 25Să nu-l mănânci, ca
12:25
Cap. 4:40.
Is. 3:10
să fii fericit tu, și copiii tăi după tine, făcând
12:25
Exod 15:261 Împ. 11:38
ce este plăcut înaintea Domnului. 26Dar lucrurile pe care vei voi să
12:26
Num. 5:9,10
18:19
le închini Domnului și darurile pe care le vei aduce pentru împlinirea unei juruinţe
12:26
1 Sam. 1:21,22,24
, să te duci să le aduci în locul pe care-l va alege Domnul. 27Să-ţi aduci
12:27
Lev. 1:5,9,13
17:11
arderile-de-tot, carnea și sângele pe altarul Domnului Dumnezeului tău; în celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s-o mănânci. 28Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca
12:28
Vers. 25.

să fiţi fericiţi tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Israel să nu se ia după canaaniţi

29După ce Domnul

12:29
Exod 23:23Ios. 23:4
Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în ţara lor, 30vezi să nu
12:30
Cap. 7:16.

te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: ‘Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel.’ 31Tu
12:31
Vers. 4.
Lev. 18:3,26,302 Împ. 17:15
să nu faci așa faţă de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urâciunile pe care le urăște Domnul, și ele chiar își ardeau
12:31
Lev. 18:21
20:2Ier. 32:35Ezec. 23:37
în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. 32Voi să păziţi și să împliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să n-adăugaţi
12:32
Cap. 4:2;
13:18Ios. 1:7Prov. 30:6Apoc. 22:18
nimic la ele și să nu scoateţi nimic din ele.