Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Pedepsirea prorocilor mincinoși

131Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător

13:1
Zah. 10:2
de vise care-ţi
13:1
Mat. 24:242 Tes. 2:9
va vesti un semn sau o minune 2și se va împlini semnul
13:2
Cap. 18:22.
Ier. 28:9Mat. 7:22
sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: ‘Haidem după alţi dumnezei – dumnezei pe care tu nu-i cunoști – și să le slujim!’, 3să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare
13:3
Cap. 8:2.
Mat. 24:241 Cor. 11:192 Tes. 2:11Apoc. 13:14
ca să știe dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. 4Voi să mergeţi după
13:4
2 Împ. 23:32 Cron. 34:31
Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi și de El să vă
13:4
Cap. 10:20;
30:20
alipiţi. 5Prorocul
13:5
Cap. 18:20.
Ier. 14:15Zah. 13:3
sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei, și a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoţi astfel
13:5
Cap. 17:7;
22:21,22,241 Cor. 5:13
răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru cel ce aţâţă la închinarea la idoli

6Dacă

13:6
Cap. 17:2.

fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta
13:6
Gen. 16:5Prov. 5:20Mica 7:5
care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care-l
13:6
1 Sam. 18:1,3
20:17
iubești ca pe tine însuţi te aţâţă în taină zicând: ‘Haidem și să slujim altor dumnezei!’, dumnezei pe care nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut, 7dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă, 8să nu te
13:8
Prov. 1:10
învoiești și să nu-l asculţi; să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi și să nu-l ascunzi. 9Ci să-l omori
13:9
Cap. 17:5.

; întâi mâna
13:9
Cap. 17:7.
Fapte 7:58
ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor; 10să-l ucizi cu pietre și să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 11Să se facă așa, pentru ca tot
13:11
Cap. 17:13;
19:20
Israelul să audă și să se teamă și să nu se mai săvârșească o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău.

Pedeapsa pentru o cetate din care ies aţâţători

12Dacă vei

13:12
Ios. 22:11Jud. 20:1,2
auzi spunându-se despre una din cetăţile pe care ţi le-a dat ca locuinţă Domnul Dumnezeul tău: 13‘Niște oameni răi
13:13
1 Ioan 2:19Iuda 19
au ieșit din mijlocul tău și au amăgit
13:13
2 Împ. 17:21
pe locuitorii din cetatea lor zicând: «Haidem
13:13
Vers. 2,6.

și să slujim altor dumnezei!»’ – dumnezei pe care tu nu-i cunoști –, 14să faci cercetări, să cauţi și să întrebi cu de-amănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău, 15atunci să treci prin ascuţișul sabiei pe locuitorii din cetatea aceea, s-o nimicești cu desăvârșire
13:15
Exod 22:20Ios. 6:17,21
împreună cu tot ce va fi în ea și să-i treci chiar și vitele prin ascuţișul sabiei. 16Să strângi toată prada în mijlocul pieţei și să arzi de
13:16
Ios. 6:24
tot cu foc cetatea și toată prada ei înaintea Domnului Dumnezeului tău: să rămână pentru totdeauna un morman
13:16
Ios. 8:28Is. 17:1
25:2Ier. 49:2
de dărâmături și niciodată să nu fie zidită din nou. 17Nimic
13:17
Cap. 7:26.

din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârșire să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să Se întoarcă
13:17
Ios. 6:18
6:26
din iuţimea mâniei Lui, să Se îndure de tine, să te ierte și să te înmulţească, după cum
13:17
Gen. 22:17
26:4,24
28:14
a jurat lucrul acesta părinţilor tăi, 18dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind
13:18
Cap. 12:25,28,32.

toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi și făcând ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.