Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Oprirea crestăturilor. Dobitoacele curate și necurate

141Voi sunteţi

14:1
Rom. 8:16
9:8,26Gal. 3:26
copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă
14:1
Lev. 19:28
21:5Ier. 16:6
41:5
47:51 Tes. 4:13
faceţi crestături și să nu vă radeţi între ochi pentru un mort. 2Căci tu
14:2
Lev. 20:2626:18,19
ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. 3Să nu mănânci niciun lucru urâcios
14:3
Ezec. 4:14Fapte 10:13,14
. 4Iată
14:4
Lev. 11:2
dobitoacele pe care să le mâncaţi: boul, oaia și capra; 5cerbul, căprioara și bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică și girafa. 6Să mâncaţi din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărţită în două și rumegă. 7Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai copita despicată și unghia despărţită în două. Astfel, să nu mâncaţi cămila, iepurele și iepurele de casă, care rumegă, dar n-au copita despicată: să le priviţi ca necurate. 8Să nu mâncaţi porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi din carnea lor și să nu vă atingeţi de trupurile lor
14:8
Lev. 11:26,27
moarte. 9Iată
14:9
Lev. 11:9
dobitoacele din care veţi mânca, din toate cele ce sunt în ape: să mâncaţi din toate cele ce au înotătoare și solzi. 10Dar
14:10
Lev. 11:13
să nu mâncaţi din niciunul din cele ce n-au înotătoare și solzi: să le priviţi ca necurate. 11Să mâncaţi orice pasăre curată. 12Dar iată pe acelea pe care nu le puteţi mânca: vulturul, zgripţorul și vulturul de mare; 13șorecarul, șoimul, gaia și tot ce ţine de neamul său; 14corbul și toate soiurile lui; 15struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul și ce ţine de neamul lui; 16huhurezul, cocostârcul și lebăda; 17pelicanul, corbul de mare și eretele, 18barza, bâtlanul și ce ţine de neamul lui, pupăza și liliacul. 19Să priviţi ca necurată orice târâtoare
14:19
Lev. 11:20
care zboară: să
14:19
Lev. 11:21
nu mâncaţi din ea. 20Să mâncaţi orice pasăre curată. 21Să nu
14:21
Lev. 17:15
22:8Ezec. 4:14
mâncaţi din nicio mortăciune; s-o dai străinului care va fi în cetăţile tale s-o mănânce sau s-o vinzi unui străin, căci
14:21
Vers. 2.

tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău.

14:21
Exod 23:19
34:26
nu fierbi iedul în laptele mamei lui.

Zeciuielile

22Să iei zeciuială

14:22
Lev. 27:30Neem. 10:37
din tot ce-ţi va aduce sămânţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an. 23Și să mănânci
14:23
Cap. 12:5-7,17,18.

înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege ca să-Și așeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și întâii născuţi
14:23
Cap. 15:19,20.

din cireada și turma ta, ca să te înveţi să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău. 24Poate când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ţi poţi duce zeciuiala acolo, din pricina
14:24
Cap. 12:21.

depărtării tale de locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să-Și pună acolo Numele Lui. 25Atunci, să-ţi prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână și să te duci la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. 26Acolo, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce-ţi va plăcea, să
14:26
Cap. 12:7,18;
26:11
le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. 27Să nu părăsești pe levitul
14:27
Cap. 12:12,18,19.

care va fi în cetăţile tale, căci n-are
14:27
Num. 18:20
nici parte de moșie, nici moștenire cu tine. 28După
14:28
Cap. 26:12.
Amos 4:4
trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea și s-o pui în cetăţile tale. 29Atunci
14:29
Cap. 26:12.

să vină levitul, care n-are
14:29
Vers. 27. Cap. 12:12.

nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetăţile tale și să mănânce și să se sature, pentru ca Domnul
14:29
Cap. 15:10.
Prov. 3:9,10Mal. 3:10
Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale.