Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Pedepsirea prorocilor mincinoși

131Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător

13:1
Zah. 10:2
de vise care-ţi
13:1
Mat. 24:242 Tes. 2:9
va vesti un semn sau o minune 2și se va împlini semnul
13:2
Cap. 18:22.
sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: ‘Haidem după alţi dumnezei – dumnezei pe care tu nu-i cunoști – și să le slujim!’, 3să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare
13:3
Cap. 8:2.
ca să știe dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. 4Voi să mergeţi după
13:4
2 Împ. 23:32 Cron. 34:31
Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi și de El să vă
13:4
Cap. 10:20;
alipiţi. 5Prorocul
13:5
Cap. 18:20.
sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei, și a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoţi astfel
13:5
Cap. 17:7;
răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru cel ce aţâţă la închinarea la idoli

6Dacă

13:6
Cap. 17:2.
fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta
13:6
Gen. 16:5Prov. 5:20Mica 7:5
care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care-l
13:6
1 Sam. 18:1,3
20:17
iubești ca pe tine însuţi te aţâţă în taină zicând: ‘Haidem și să slujim altor dumnezei!’, dumnezei pe care nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut, 7dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă, 8să nu te
13:8
Prov. 1:10
învoiești și să nu-l asculţi; să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi și să nu-l ascunzi. 9Ci să-l omori
13:9
Cap. 17:5.
; întâi mâna
13:9
Cap. 17:7.
ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor; 10să-l ucizi cu pietre și să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 11Să se facă așa, pentru ca tot
13:11
Cap. 17:13;
Israelul să audă și să se teamă și să nu se mai săvârșească o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău.

Pedeapsa pentru o cetate din care ies aţâţători

12Dacă vei

13:12
Ios. 22:11Jud. 20:1,2
auzi spunându-se despre una din cetăţile pe care ţi le-a dat ca locuinţă Domnul Dumnezeul tău: 13‘Niște oameni răi
13:13
1 Ioan 2:19Iuda 19
au ieșit din mijlocul tău și au amăgit
13:13
2 Împ. 17:21
pe locuitorii din cetatea lor zicând: «Haidem
13:13
Vers. 2,6.
și să slujim altor dumnezei!»’ – dumnezei pe care tu nu-i cunoști –, 14să faci cercetări, să cauţi și să întrebi cu de-amănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău, 15atunci să treci prin ascuţișul sabiei pe locuitorii din cetatea aceea, s-o nimicești cu desăvârșire
13:15
Exod 22:20Ios. 6:17,21
împreună cu tot ce va fi în ea și să-i treci chiar și vitele prin ascuţișul sabiei. 16Să strângi toată prada în mijlocul pieţei și să arzi de
13:16
Ios. 6:24
tot cu foc cetatea și toată prada ei înaintea Domnului Dumnezeului tău: să rămână pentru totdeauna un morman
13:16
Ios. 8:28Is. 17:1
25:2Ier. 49:2
de dărâmături și niciodată să nu fie zidită din nou. 17Nimic
13:17
Cap. 7:26.
din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârșire să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să Se întoarcă
13:17
Ios. 6:18
6:26
din iuţimea mâniei Lui, să Se îndure de tine, să te ierte și să te înmulţească, după cum
13:17
Gen. 22:17
26:4,24
28:14
a jurat lucrul acesta părinţilor tăi, 18dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind
13:18
Cap. 12:25,28,32.
toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi și făcând ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

14

Oprirea crestăturilor. Dobitoacele curate și necurate

141Voi sunteţi

14:1
Rom. 8:16
9:8,26Gal. 3:26
copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă
14:1
Lev. 19:28
21:5Ier. 16:6
41:5
47:51 Tes. 4:13
faceţi crestături și să nu vă radeţi între ochi pentru un mort. 2Căci tu
14:2
Lev. 20:2626:18,19
ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. 3Să nu mănânci niciun lucru urâcios
14:3
Ezec. 4:14Fapte 10:13,14
. 4Iată
14:4
Lev. 11:2
dobitoacele pe care să le mâncaţi: boul, oaia și capra; 5cerbul, căprioara și bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică și girafa. 6Să mâncaţi din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărţită în două și rumegă. 7Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai copita despicată și unghia despărţită în două. Astfel, să nu mâncaţi cămila, iepurele și iepurele de casă, care rumegă, dar n-au copita despicată: să le priviţi ca necurate. 8Să nu mâncaţi porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi din carnea lor și să nu vă atingeţi de trupurile lor
14:8
Lev. 11:26,27
moarte. 9Iată
14:9
Lev. 11:9
dobitoacele din care veţi mânca, din toate cele ce sunt în ape: să mâncaţi din toate cele ce au înotătoare și solzi. 10Dar
14:10
Lev. 11:13
să nu mâncaţi din niciunul din cele ce n-au înotătoare și solzi: să le priviţi ca necurate. 11Să mâncaţi orice pasăre curată. 12Dar iată pe acelea pe care nu le puteţi mânca: vulturul, zgripţorul și vulturul de mare; 13șorecarul, șoimul, gaia și tot ce ţine de neamul său; 14corbul și toate soiurile lui; 15struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul și ce ţine de neamul lui; 16huhurezul, cocostârcul și lebăda; 17pelicanul, corbul de mare și eretele, 18barza, bâtlanul și ce ţine de neamul lui, pupăza și liliacul. 19Să priviţi ca necurată orice târâtoare
14:19
Lev. 11:20
care zboară: să
14:19
Lev. 11:21
nu mâncaţi din ea. 20Să mâncaţi orice pasăre curată. 21Să nu
14:21
Lev. 17:15
22:8Ezec. 4:14
mâncaţi din nicio mortăciune; s-o dai străinului care va fi în cetăţile tale s-o mănânce sau s-o vinzi unui străin, căci
14:21
Vers. 2.
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău.

14:21
Exod 23:19
34:26
nu fierbi iedul în laptele mamei lui.

Zeciuielile

22Să iei zeciuială

14:22
Lev. 27:30Neem. 10:37
din tot ce-ţi va aduce sămânţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an. 23Și să mănânci
14:23
Cap. 12:5-7,17,18.
înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege ca să-Și așeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și întâii născuţi
14:23
Cap. 15:19,20.
din cireada și turma ta, ca să te înveţi să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău. 24Poate când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ţi poţi duce zeciuiala acolo, din pricina
14:24
Cap. 12:21.
depărtării tale de locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să-Și pună acolo Numele Lui. 25Atunci, să-ţi prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână și să te duci la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. 26Acolo, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce-ţi va plăcea, să
14:26
Cap. 12:7,18;
le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. 27Să nu părăsești pe levitul
14:27
Cap. 12:12,18,19.
care va fi în cetăţile tale, căci n-are
14:27
Num. 18:20
nici parte de moșie, nici moștenire cu tine. 28După
14:28
Cap. 26:12.
trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea și s-o pui în cetăţile tale. 29Atunci
14:29
Cap. 26:12.
să vină levitul, care n-are
14:29
Vers. 27. Cap. 12:12.
nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetăţile tale și să mănânce și să se sature, pentru ca Domnul
14:29
Cap. 15:10.
Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale.

15

Anul de iertare

151La fiecare

15:1
Exod 21:2
23:10,11Lev. 25:2,4Ier. 34:14
șapte ani, să dai iertare. 2Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să-i ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătească datoria. 3Vei putea să silești pe străin
15:3
Cap. 23:20.
să-ţi plătească, dar să ierţi ce ai la fratele tău. 4Totuși la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va
15:4
Cap. 28:8.
binecuvânta în ţara pe care ţi-o va da de moștenire Domnul Dumnezeul tău; 5numai
15:5
Cap. 28:1.
să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău, împlinind cu scumpătate toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 6Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, așa încât vei da
15:6
Cap. 28:12,44.
cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni
15:6
Cap. 28:13.
peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. 7Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi, în vreuna din cetăţile tale, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ţi
15:7
1 Ioan 3:17
împietrești inima și să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit. 8Ci să-i
15:8
Lev. 25:25Mat. 5:42Luca 6:34,35
deschizi mâna și să-l împrumuţi cu ce-i trebuie, ca să facă faţă nevoilor lui. 9Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta: ‘Ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării!’ Vezi să n-ai un ochi
15:9
Cap. 28:54,56.
fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Căci atunci el ar
15:9
Cap. 24:15.
striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un
15:9
Mat. 25:41,42
păcat, 10ci să-i dai, și să
15:10
2 Cor. 9:5,7
nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru
15:10
Cap. 14:29;
aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. 11Totdeauna vor fi săraci
15:11
Mat. 26:11Marcu 14:7Ioan 12:8
în ţară, de aceea îţi dau porunca aceasta: ‘Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac și faţă de cel lipsit din ţara ta.’

Slobozirea robilor cumpăraţi

12Dacă

15:12
Exod 21:2Lev. 25:39Ier. 34:14
unul din fraţii tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ţie să-ţi slujească șase ani, în anul al șaptelea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod. 13Și când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală; 14să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuvântarea
15:14
Prov. 10:22
Domnului Dumnezeului tău. 15Să-ţi aduci
15:15
Cap. 5:15;
aminte că și tu ai fost rob în ţara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat, de aceea îţi dau astăzi porunca aceasta. 16Dacă însă robul tău
15:16
Exod 21:5,6
îţi va zice: ‘Nu vreau să ies de la tine’, pentru că te iubește, pe tine și casa ta, și se simte bine la tine, 17atunci să iei o sulă și să-i găurești urechea de ușă și să-ţi fie rob pentru totdeauna. Tot așa să faci și cu roaba ta. 18Să nu-ţi pară rău când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, căci ţi-a slujit șase ani, ceea ce face de două
15:18
Is. 16:14
21:16
ori cât simbria unui om tocmit cu plată, și Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce vei face.

Sfinţirea întâiului născut din vite

19Să închini Domnului Dumnezeului tău pe orice întâi

15:19
Exod 13:2
34:19Lev. 27:26Num. 3:13
născut de parte bărbătească din cireada și turma ta. Să nu muncești cu întâiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale. 20Să-l mănânci în fiecare an, tu și familia ta, înaintea
15:20
Cap. 12:5-7,17;
Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El. 21Dacă
15:21
Lev. 22:20
are vreun cusur, dacă este șchiop sau orb, sau are vreo meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului Dumnezeului tău. 22Să-l mănânci în cetăţile tale: cel ce va fi necurat
15:22
Cap. 12:15,22.
și cel ce va fi curat vor putea să-l mănânce amândoi, cum se mănâncă acum căprioara sau cerbul. 23Numai
15:23
Cap. 12:16,23.
sângele să nu i-l mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa.