Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Anul de iertare

151La fiecare

15:1
Exod 21:2
23:10,11Lev. 25:2,4Ier. 34:14
șapte ani, să dai iertare. 2Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să-i ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătească datoria. 3Vei putea să silești pe străin
15:3
Cap. 23:20.

să-ţi plătească, dar să ierţi ce ai la fratele tău. 4Totuși la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va
15:4
Cap. 28:8.

binecuvânta în ţara pe care ţi-o va da de moștenire Domnul Dumnezeul tău; 5numai
15:5
Cap. 28:1.

să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău, împlinind cu scumpătate toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 6Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, așa încât vei da
15:6
Cap. 28:12,44.

cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni
15:6
Cap. 28:13.
Prov. 22:7
peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. 7Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi, în vreuna din cetăţile tale, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ţi
15:7
1 Ioan 3:17
împietrești inima și să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit. 8Ci să-i
15:8
Lev. 25:25Mat. 5:42Luca 6:34,35
deschizi mâna și să-l împrumuţi cu ce-i trebuie, ca să facă faţă nevoilor lui. 9Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta: ‘Ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării!’ Vezi să n-ai un ochi
15:9
Cap. 28:54,56.
Prov. 23:6
28:22Mat. 20:15
fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Căci atunci el ar
15:9
Cap. 24:15.

striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un
15:9
Mat. 25:41,42
păcat, 10ci să-i dai, și să
15:10
2 Cor. 9:5,7
nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru
15:10
Cap. 14:29;
24:19Ps. 41:1Prov. 22:9
aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. 11Totdeauna vor fi săraci
15:11
Mat. 26:11Marcu 14:7Ioan 12:8
în ţară, de aceea îţi dau porunca aceasta: ‘Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac și faţă de cel lipsit din ţara ta.’

Slobozirea robilor cumpăraţi

12Dacă

15:12
Exod 21:2Lev. 25:39Ier. 34:14
unul din fraţii tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ţie să-ţi slujească șase ani, în anul al șaptelea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod. 13Și când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală; 14să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuvântarea
15:14
Prov. 10:22
Domnului Dumnezeului tău. 15Să-ţi aduci
15:15
Cap. 5:15;
16:12
aminte că și tu ai fost rob în ţara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat, de aceea îţi dau astăzi porunca aceasta. 16Dacă însă robul tău
15:16
Exod 21:5,6
îţi va zice: ‘Nu vreau să ies de la tine’, pentru că te iubește, pe tine și casa ta, și se simte bine la tine, 17atunci să iei o sulă și să-i găurești urechea de ușă și să-ţi fie rob pentru totdeauna. Tot așa să faci și cu roaba ta. 18Să nu-ţi pară rău când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, căci ţi-a slujit șase ani, ceea ce face de două
15:18
Is. 16:14
21:16
ori cât simbria unui om tocmit cu plată, și Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce vei face.

Sfinţirea întâiului născut din vite

19Să închini Domnului Dumnezeului tău pe orice întâi

15:19
Exod 13:2
34:19Lev. 27:26Num. 3:13
născut de parte bărbătească din cireada și turma ta. Să nu muncești cu întâiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale. 20Să-l mănânci în fiecare an, tu și familia ta, înaintea
15:20
Cap. 12:5-7,17;
14:23
16:11,14
Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El. 21Dacă
15:21
Lev. 22:20
are vreun cusur, dacă este șchiop sau orb, sau are vreo meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului Dumnezeului tău. 22Să-l mănânci în cetăţile tale: cel ce va fi necurat
15:22
Cap. 12:15,22.

și cel ce va fi curat vor putea să-l mănânce amândoi, cum se mănâncă acum căprioara sau cerbul. 23Numai
15:23
Cap. 12:16,23.

sângele să nu i-l mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa.