Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Paștele

161Păzește luna

16:1
Exod 12:2
spicelor și prăznuiește Sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului Dumnezeului tău, căci în luna spicelor
16:1
Exod 13:4
34:18
te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea
16:1
Exod 12:29,42
. 2Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi
16:2
Num. 28:19
, în locul
16:2
Cap. 12:5,26.

pe care-l va alege Domnul ca să-Și așeze Numele acolo. 3În timpul sărbătorii, să nu mănânci
16:3
Exod 12:15,19,39
13:3,6,7
34:18
pâine dospită, ci șapte zile să mănânci azimi, pâinea întristării, căci ai ieșit în grabă din ţara Egiptului: așa să faci, ca să-ţi aduci aminte toată viaţa ta de ziua când ai ieșit din ţara Egiptului. 4Să nu se vadă aluat
16:4
Exod 13:7
la tine, pe toată întinderea ţării tale, timp de șapte zile și nicio parte din
16:4
Exod 12:10
34:25
vitele pe care le vei jertfi în seara celei dintâi zile să nu fie păstrată peste noapte, până dimineaţa. 5Nu vei putea să jertfești Paștele în vreunul din locurile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuinţă, 6ci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să-Și așeze Numele în el, acolo să jertfești Paștele, seara
16:6
Exod 12:6
, la apusul soarelui, pe vremea ieșirii tale din Egipt. 7
16:7
Exod 12:8,92 Cron. 35:13
fierbi vita tăiată și s-o mănânci
16:7
2 Împ. 23:23Ioan 2:13,23
11:55
în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. Și dimineaţa, vei putea să te întorci și să te duci în corturile tale. 8Șase zile să mănânci azimi și a șaptea zi
16:8
Exod 12:16
13:6Lev. 23:8
să fie o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea.

Sărbătoarea Săptămânilor

9Să numeri șapte

16:9
Exod 23:16
34:22Lev. 23:15Num. 28:26Fapte 2:1
săptămâni; de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri șapte săptămâni. 10Apoi să prăznuiești Sărbătoarea Săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie, după
16:10
Vers. 17.
1 Cor. 16:12
binecuvântarea pe care ţi-o va da Domnul Dumnezeul tău. 11Să te
16:11
Cap. 12:7,12,18. Vers. 14.

bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, levitul care va fi în cetăţile tale și străinul, orfanul și văduva care vor fi în mijlocul tău. 12Să-ţi aduci
16:12
Cap. 15:15.

aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea.

Sărbătoarea Corturilor

13Să prăznuiești

16:13
Exod 23:16Lev. 23:34Num. 29:12
Sărbătoarea Corturilor șapte zile, după ce îţi vei strânge roadele din arie și din teasc. 14Să te
16:14
Neem. 8:9
bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetăţile tale. 15Să prăznuiești sărbătoarea șapte
16:15
Lev. 23:39,40
zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale și în tot lucrul mâinilor tale și de aceea să fii vesel. 16De trei
16:16
Exod 23:14,17
34:23
ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la Sărbătoarea Corturilor. Să nu
16:16
Exod 23:15
34:20
se înfăţișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. 17Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea
16:17
Vers. 10.

pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău.

Așezarea judecătorilor

18Să pui judecători

16:18
Cap. 1:16.
1 Cron. 23:4
26:292 Cron. 19:5,8
și dregători în toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, după seminţiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate. 19Să n-atingi
16:19
Exod 23:2,6Lev. 19:15
niciun drept, să nu
16:19
Cap. 1:17.
Prov. 24:23
cauţi la faţa oamenilor și să nu iei daruri
16:19
Exod 23:8Prov. 17:23Ecl. 7:7
, căci darurile orbesc ochii înţelepţilor și sucesc cuvintele celor drepţi. 20Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să
16:20
Ezec. 18:5,9
trăiești și să stăpânești ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

Idolii și stâlpii

21Să nu-ţi

16:21
Exod 34:131 Împ. 14:15
16:332 Împ. 17:16
21:32 Cron. 33:3
așezi niciun idol de lemn lângă altarul pe care-l vei ridica Domnului Dumnezeului tău. 22Să nu
16:22
Lev. 26:1
ridici nici stâlpi idolești, care sunt urâţi de Domnul Dumnezeul tău.