Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Anul de iertare

151La fiecare

15:1
Exod 21:2
23:10,11Lev. 25:2,4Ier. 34:14
șapte ani, să dai iertare. 2Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să-i ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătească datoria. 3Vei putea să silești pe străin
15:3
Cap. 23:20.
să-ţi plătească, dar să ierţi ce ai la fratele tău. 4Totuși la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va
15:4
Cap. 28:8.
binecuvânta în ţara pe care ţi-o va da de moștenire Domnul Dumnezeul tău; 5numai
15:5
Cap. 28:1.
să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău, împlinind cu scumpătate toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 6Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, așa încât vei da
15:6
Cap. 28:12,44.
cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni
15:6
Cap. 28:13.
peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. 7Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi, în vreuna din cetăţile tale, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ţi
15:7
1 Ioan 3:17
împietrești inima și să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit. 8Ci să-i
15:8
Lev. 25:25Mat. 5:42Luca 6:34,35
deschizi mâna și să-l împrumuţi cu ce-i trebuie, ca să facă faţă nevoilor lui. 9Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta: ‘Ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării!’ Vezi să n-ai un ochi
15:9
Cap. 28:54,56.
fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Căci atunci el ar
15:9
Cap. 24:15.
striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un
15:9
Mat. 25:41,42
păcat, 10ci să-i dai, și să
15:10
2 Cor. 9:5,7
nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru
15:10
Cap. 14:29;
aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. 11Totdeauna vor fi săraci
15:11
Mat. 26:11Marcu 14:7Ioan 12:8
în ţară, de aceea îţi dau porunca aceasta: ‘Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac și faţă de cel lipsit din ţara ta.’

Slobozirea robilor cumpăraţi

12Dacă

15:12
Exod 21:2Lev. 25:39Ier. 34:14
unul din fraţii tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ţie să-ţi slujească șase ani, în anul al șaptelea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod. 13Și când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală; 14să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuvântarea
15:14
Prov. 10:22
Domnului Dumnezeului tău. 15Să-ţi aduci
15:15
Cap. 5:15;
aminte că și tu ai fost rob în ţara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat, de aceea îţi dau astăzi porunca aceasta. 16Dacă însă robul tău
15:16
Exod 21:5,6
îţi va zice: ‘Nu vreau să ies de la tine’, pentru că te iubește, pe tine și casa ta, și se simte bine la tine, 17atunci să iei o sulă și să-i găurești urechea de ușă și să-ţi fie rob pentru totdeauna. Tot așa să faci și cu roaba ta. 18Să nu-ţi pară rău când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, căci ţi-a slujit șase ani, ceea ce face de două
15:18
Is. 16:14
21:16
ori cât simbria unui om tocmit cu plată, și Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce vei face.

Sfinţirea întâiului născut din vite

19Să închini Domnului Dumnezeului tău pe orice întâi

15:19
Exod 13:2
34:19Lev. 27:26Num. 3:13
născut de parte bărbătească din cireada și turma ta. Să nu muncești cu întâiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale. 20Să-l mănânci în fiecare an, tu și familia ta, înaintea
15:20
Cap. 12:5-7,17;
Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El. 21Dacă
15:21
Lev. 22:20
are vreun cusur, dacă este șchiop sau orb, sau are vreo meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului Dumnezeului tău. 22Să-l mănânci în cetăţile tale: cel ce va fi necurat
15:22
Cap. 12:15,22.
și cel ce va fi curat vor putea să-l mănânce amândoi, cum se mănâncă acum căprioara sau cerbul. 23Numai
15:23
Cap. 12:16,23.
sângele să nu i-l mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa.

16

Paștele

161Păzește luna

16:1
Exod 12:2
spicelor și prăznuiește Sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului Dumnezeului tău, căci în luna spicelor
16:1
Exod 13:4
34:18
te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea
16:1
Exod 12:29,42
. 2Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi
16:2
Num. 28:19
, în locul
16:2
Cap. 12:5,26.
pe care-l va alege Domnul ca să-Și așeze Numele acolo. 3În timpul sărbătorii, să nu mănânci
16:3
Exod 12:15,19,39
13:3,6,7
34:18
pâine dospită, ci șapte zile să mănânci azimi, pâinea întristării, căci ai ieșit în grabă din ţara Egiptului: așa să faci, ca să-ţi aduci aminte toată viaţa ta de ziua când ai ieșit din ţara Egiptului. 4Să nu se vadă aluat
16:4
Exod 13:7
la tine, pe toată întinderea ţării tale, timp de șapte zile și nicio parte din
16:4
Exod 12:10
34:25
vitele pe care le vei jertfi în seara celei dintâi zile să nu fie păstrată peste noapte, până dimineaţa. 5Nu vei putea să jertfești Paștele în vreunul din locurile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuinţă, 6ci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să-Și așeze Numele în el, acolo să jertfești Paștele, seara
16:6
Exod 12:6
, la apusul soarelui, pe vremea ieșirii tale din Egipt. 7
16:7
Exod 12:8,92 Cron. 35:13
fierbi vita tăiată și s-o mănânci
16:7
2 Împ. 23:23Ioan 2:13,23
11:55
în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. Și dimineaţa, vei putea să te întorci și să te duci în corturile tale. 8Șase zile să mănânci azimi și a șaptea zi
16:8
Exod 12:16
13:6Lev. 23:8
să fie o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea.

Sărbătoarea Săptămânilor

9Să numeri șapte

16:9
Exod 23:16
34:22Lev. 23:15Num. 28:26Fapte 2:1
săptămâni; de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri șapte săptămâni. 10Apoi să prăznuiești Sărbătoarea Săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie, după
16:10
Vers. 17.
binecuvântarea pe care ţi-o va da Domnul Dumnezeul tău. 11Să te
16:11
Cap. 12:7,12,18. Vers. 14.
bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, levitul care va fi în cetăţile tale și străinul, orfanul și văduva care vor fi în mijlocul tău. 12Să-ţi aduci
16:12
Cap. 15:15.
aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea.

Sărbătoarea Corturilor

13Să prăznuiești

16:13
Exod 23:16Lev. 23:34Num. 29:12
Sărbătoarea Corturilor șapte zile, după ce îţi vei strânge roadele din arie și din teasc. 14Să te
16:14
Neem. 8:9
bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetăţile tale. 15Să prăznuiești sărbătoarea șapte
16:15
Lev. 23:39,40
zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale și în tot lucrul mâinilor tale și de aceea să fii vesel. 16De trei
16:16
Exod 23:14,17
34:23
ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la Sărbătoarea Corturilor. Să nu
16:16
Exod 23:15
34:20
se înfăţișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. 17Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea
16:17
Vers. 10.
pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău.

Așezarea judecătorilor

18Să pui judecători

16:18
Cap. 1:16.
și dregători în toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, după seminţiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate. 19Să n-atingi
16:19
Exod 23:2,6Lev. 19:15
niciun drept, să nu
16:19
Cap. 1:17.
cauţi la faţa oamenilor și să nu iei daruri
16:19
Exod 23:8Prov. 17:23Ecl. 7:7
, căci darurile orbesc ochii înţelepţilor și sucesc cuvintele celor drepţi. 20Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să
16:20
Ezec. 18:5,9
trăiești și să stăpânești ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

Idolii și stâlpii

21Să nu-ţi

16:21
Exod 34:131 Împ. 14:15
16:332 Împ. 17:16
21:32 Cron. 33:3
așezi niciun idol de lemn lângă altarul pe care-l vei ridica Domnului Dumnezeului tău. 22Să nu
16:22
Lev. 26:1
ridici nici stâlpi idolești, care sunt urâţi de Domnul Dumnezeul tău.

17

Închinarea la idoli

171Să n-aduci

17:1
Cap. 15:21.
jertfă Domnului Dumnezeului tău vreun bou sau vreun miel care să aibă vreun cusur sau vreo meteahnă trupească, căci ar fi o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli

2Se

17:2
Cap. 13:6.
va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău și care să calce
17:2
Ios. 7:11,15
23:16Jud. 2:202 Împ. 18:12Osea 8:1
legământul Lui, 3care să meargă după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, după Soare
17:3
Cap. 4:19.
, Lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu
17:3
Ier. 7:22,23,31
19:5
32:35
n-am poruncit. 4De îndată ce vei
17:4
Cap. 13:12,14.
lua cunoștinţă și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, 5atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovată de această faptă rea și să ucizi cu pietre
17:5
Lev. 24:14,16Ios. 7:25
sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. 6Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia
17:6
Num. 35:30Mat. 18:16Ioan 8:172 Cor. 13:11 Tim. 5:19Evr. 10:28
a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. 7Întâi mâna
17:7
Cap. 13:9.
martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să scoţi
17:7
Vers. 12. Cap. 13:5;
astfel răul din mijlocul tău.

Scaunul de judecată

8Dacă ţi

17:8
2 Cron. 19:10Hag. 2:11Mal. 2:7
se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor
17:8
Exod 21:13,20,22,28
22:2Num. 35:11,16,19
, la o neînţelegere sau la o rănire și va da prilej la ceartă înăuntrul cetăţii tale, să te scoli și să te
17:8
Cap. 12:5;
sui la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. 9Să te
17:9
Ier. 18:18
duci la preoţi, leviţi și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător
17:9
Cap. 19:17.
, să-i întrebi, și ei îţi vor spune
17:9
Ezec. 44:24
hotărârea legii. 10Să faci cum îţi vor spune ei în locul pe care-l va alege Domnul și să ai grijă să faci cum te vor învăţa ei. 11Să faci după legea pe care te vor învăţa și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. 12Omul
17:12
Num. 15:30Ezra 10:8Osea 4:4
care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus
17:12
Cap. 18:5,7.
acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi
17:12
Cap. 13:5.
astfel răul din mijlocul lui Israel, 13pentru ca tot
17:13
Cap. 13:11;
poporul să audă, să se teamă și să nu se mai îngâmfe.

Lege pentru împărat

14După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce-ţi vei așeza locuinţa și vei zice: ‘Vreau să pun peste

17:14
1 Sam. 8:5,19,20
mine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară’, 15să pui peste tine ca împărat pe acela pe care-l
17:15
1 Sam. 9:15
10:24
16:121 Cron. 22:10
va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din
17:15
Ier. 30:21
mijlocul fraţilor tăi; nu vei putea să pui împărat pe un străin, care să nu fie fratele tău. 16Dar să n-aibă mulţi cai
17:16
1 Împ. 4:26
10:26,28Ps. 20:7
și să nu întoarcă
17:16
Is. 31:1Ezec. 17:15
pe popor în Egipt ca să aibă mulţi cai, căci Domnul
17:16
Exod 13:17Num. 14:3,4
v-a zis: ‘Să nu vă mai
17:16
Cap. 28:68.
întoarceţi pe drumul acela.’ 17Să nu aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată
17:17
1 Împ. 11:3,4
inima, și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. 18Când se va așeza
17:18
2 Împ. 11:12
pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii
17:18
Cap. 31:9,26.
din neamul leviţilor. 19Va trebui
17:19
Ios. 1:8Ps. 119:97,98
s-o aibă cu el și s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, 20pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii lui și să nu se abată
17:20
Cap. 5:32.
de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel.