Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Paștele

161Păzește luna

16:1
Exod 12:2
spicelor și prăznuiește Sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului Dumnezeului tău, căci în luna spicelor
16:1
Exod 13:4
34:18
te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea
16:1
Exod 12:29,42
. 2Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi
16:2
Num. 28:19
, în locul
16:2
Cap. 12:5,26.
pe care-l va alege Domnul ca să-Și așeze Numele acolo. 3În timpul sărbătorii, să nu mănânci
16:3
Exod 12:15,19,39
13:3,6,7
34:18
pâine dospită, ci șapte zile să mănânci azimi, pâinea întristării, căci ai ieșit în grabă din ţara Egiptului: așa să faci, ca să-ţi aduci aminte toată viaţa ta de ziua când ai ieșit din ţara Egiptului. 4Să nu se vadă aluat
16:4
Exod 13:7
la tine, pe toată întinderea ţării tale, timp de șapte zile și nicio parte din
16:4
Exod 12:10
34:25
vitele pe care le vei jertfi în seara celei dintâi zile să nu fie păstrată peste noapte, până dimineaţa. 5Nu vei putea să jertfești Paștele în vreunul din locurile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuinţă, 6ci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să-Și așeze Numele în el, acolo să jertfești Paștele, seara
16:6
Exod 12:6
, la apusul soarelui, pe vremea ieșirii tale din Egipt. 7
16:7
Exod 12:8,92 Cron. 35:13
fierbi vita tăiată și s-o mănânci
16:7
2 Împ. 23:23Ioan 2:13,23
11:55
în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. Și dimineaţa, vei putea să te întorci și să te duci în corturile tale. 8Șase zile să mănânci azimi și a șaptea zi
16:8
Exod 12:16
13:6Lev. 23:8
să fie o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea.

Sărbătoarea Săptămânilor

9Să numeri șapte

16:9
Exod 23:16
34:22Lev. 23:15Num. 28:26Fapte 2:1
săptămâni; de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri șapte săptămâni. 10Apoi să prăznuiești Sărbătoarea Săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie, după
16:10
Vers. 17.
binecuvântarea pe care ţi-o va da Domnul Dumnezeul tău. 11Să te
16:11
Cap. 12:7,12,18. Vers. 14.
bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, levitul care va fi în cetăţile tale și străinul, orfanul și văduva care vor fi în mijlocul tău. 12Să-ţi aduci
16:12
Cap. 15:15.
aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea.

Sărbătoarea Corturilor

13Să prăznuiești

16:13
Exod 23:16Lev. 23:34Num. 29:12
Sărbătoarea Corturilor șapte zile, după ce îţi vei strânge roadele din arie și din teasc. 14Să te
16:14
Neem. 8:9
bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetăţile tale. 15Să prăznuiești sărbătoarea șapte
16:15
Lev. 23:39,40
zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale și în tot lucrul mâinilor tale și de aceea să fii vesel. 16De trei
16:16
Exod 23:14,17
34:23
ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la Sărbătoarea Corturilor. Să nu
16:16
Exod 23:15
34:20
se înfăţișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. 17Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea
16:17
Vers. 10.
pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău.

Așezarea judecătorilor

18Să pui judecători

16:18
Cap. 1:16.
și dregători în toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, după seminţiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate. 19Să n-atingi
16:19
Exod 23:2,6Lev. 19:15
niciun drept, să nu
16:19
Cap. 1:17.
cauţi la faţa oamenilor și să nu iei daruri
16:19
Exod 23:8Prov. 17:23Ecl. 7:7
, căci darurile orbesc ochii înţelepţilor și sucesc cuvintele celor drepţi. 20Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să
16:20
Ezec. 18:5,9
trăiești și să stăpânești ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

Idolii și stâlpii

21Să nu-ţi

16:21
Exod 34:131 Împ. 14:15
16:332 Împ. 17:16
21:32 Cron. 33:3
așezi niciun idol de lemn lângă altarul pe care-l vei ridica Domnului Dumnezeului tău. 22Să nu
16:22
Lev. 26:1
ridici nici stâlpi idolești, care sunt urâţi de Domnul Dumnezeul tău.

17

Închinarea la idoli

171Să n-aduci

17:1
Cap. 15:21.
jertfă Domnului Dumnezeului tău vreun bou sau vreun miel care să aibă vreun cusur sau vreo meteahnă trupească, căci ar fi o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli

2Se

17:2
Cap. 13:6.
va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău și care să calce
17:2
Ios. 7:11,15
23:16Jud. 2:202 Împ. 18:12Osea 8:1
legământul Lui, 3care să meargă după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, după Soare
17:3
Cap. 4:19.
, Lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu
17:3
Ier. 7:22,23,31
19:5
32:35
n-am poruncit. 4De îndată ce vei
17:4
Cap. 13:12,14.
lua cunoștinţă și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, 5atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovată de această faptă rea și să ucizi cu pietre
17:5
Lev. 24:14,16Ios. 7:25
sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. 6Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia
17:6
Num. 35:30Mat. 18:16Ioan 8:172 Cor. 13:11 Tim. 5:19Evr. 10:28
a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. 7Întâi mâna
17:7
Cap. 13:9.
martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să scoţi
17:7
Vers. 12. Cap. 13:5;
astfel răul din mijlocul tău.

Scaunul de judecată

8Dacă ţi

17:8
2 Cron. 19:10Hag. 2:11Mal. 2:7
se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor
17:8
Exod 21:13,20,22,28
22:2Num. 35:11,16,19
, la o neînţelegere sau la o rănire și va da prilej la ceartă înăuntrul cetăţii tale, să te scoli și să te
17:8
Cap. 12:5;
sui la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. 9Să te
17:9
Ier. 18:18
duci la preoţi, leviţi și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător
17:9
Cap. 19:17.
, să-i întrebi, și ei îţi vor spune
17:9
Ezec. 44:24
hotărârea legii. 10Să faci cum îţi vor spune ei în locul pe care-l va alege Domnul și să ai grijă să faci cum te vor învăţa ei. 11Să faci după legea pe care te vor învăţa și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. 12Omul
17:12
Num. 15:30Ezra 10:8Osea 4:4
care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus
17:12
Cap. 18:5,7.
acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi
17:12
Cap. 13:5.
astfel răul din mijlocul lui Israel, 13pentru ca tot
17:13
Cap. 13:11;
poporul să audă, să se teamă și să nu se mai îngâmfe.

Lege pentru împărat

14După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce-ţi vei așeza locuinţa și vei zice: ‘Vreau să pun peste

17:14
1 Sam. 8:5,19,20
mine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară’, 15să pui peste tine ca împărat pe acela pe care-l
17:15
1 Sam. 9:15
10:24
16:121 Cron. 22:10
va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din
17:15
Ier. 30:21
mijlocul fraţilor tăi; nu vei putea să pui împărat pe un străin, care să nu fie fratele tău. 16Dar să n-aibă mulţi cai
17:16
1 Împ. 4:26
10:26,28Ps. 20:7
și să nu întoarcă
17:16
Is. 31:1Ezec. 17:15
pe popor în Egipt ca să aibă mulţi cai, căci Domnul
17:16
Exod 13:17Num. 14:3,4
v-a zis: ‘Să nu vă mai
17:16
Cap. 28:68.
întoarceţi pe drumul acela.’ 17Să nu aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată
17:17
1 Împ. 11:3,4
inima, și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. 18Când se va așeza
17:18
2 Împ. 11:12
pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii
17:18
Cap. 31:9,26.
din neamul leviţilor. 19Va trebui
17:19
Ios. 1:8Ps. 119:97,98
s-o aibă cu el și s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, 20pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii lui și să nu se abată
17:20
Cap. 5:32.
de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel.

18

Drepturile preoţilor și leviţilor

181Preoţii, leviţii și toată seminţia lui Levi să nu aibă

18:1
Num. 18:20
26:62
nici parte de moșie, nici moștenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc
18:1
Num. 18:8,91 Cor. 9:13
în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. 2Să nu aibă moștenire în mijlocul fraţilor lor: Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. 3Iată care va fi dreptul preoţilor de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea
18:3
Lev. 7:30-34
preotului spata, fălcile și pântecele. 4Să-i dai cele dintâi
18:4
Exod 22:29Num. 18:12,24
roade din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și pârga din lâna oilor tale, 5căci pe el
18:5
Exod 28:1Num. 3:10
l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate seminţiile, ca să facă
18:5
Cap. 10:8;
slujba în Numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. 6Când va pleca un levit din una din cetăţile tale, din locul unde locuiește
18:6
Num. 35:2,3
el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, în locul pe care-l va alege
18:6
Cap. 12:5.
Domnul 7și va face slujbă în Numele Domnului Dumnezeului tău, ca
18:7
2 Cron. 31:2
toţi fraţii lui leviţi care stau înaintea Domnului, 8va primi ca hrană o parte
18:8
2 Cron. 31:4Neem. 12:44,47
la fel cu a lor și, pe lângă ea, se va bucura și de veniturile ieșite din vânzarea averii lui părintești.

Ghicirea și vrăjitoria

9După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi

18:9
Lev. 18:26,27,30
să faci după urâciunile neamurilor acelora. 10Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă
18:10
Lev. 18:21
pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul
18:10
Lev. 19:26,31
20:27Is. 8:19
de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, 11de descântător
18:11
Lev. 20:27
, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe
18:11
1 Sam. 28:7
pe morţi. 12Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina
18:12
Lev. 18:24,25
acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. 13Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. 14Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta.

Un mare proroc

15Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc

18:15
Vers. 18.
ca mine: să ascultaţi de el! 16Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării
18:16
Cap. 9:10.
poporului, când ziceai: ‘Să nu
18:16
Exod 20:19Evr. 12:19
mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’ 17Atunci, Domnul mi-a zis: ‘Ce au zis ei este bine
18:17
Cap. 5:28.
. 18Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un
18:18
Vers. 15.
proroc ca tine, voi pune
18:18
Is. 51:16Ioan 17:8
cuvintele Mele în gura lui și el
18:18
Ioan 4:25
8:28
12:49,50
le va spune tot ce-i voi porunci Eu. 19Și dacă cineva
18:19
Fapte 3:23
nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. 20Dar prorocul
18:20
Cap. 13:5.
care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi
18:20
Cap. 13:1,2.
în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.’ 21Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’ 22Când ceea ce
18:22
Ier. 28:9
va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla
18:22
Cap. 13:2.
, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală
18:22
Vers. 20.
: să n-ai teamă de el.