Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Închinarea la idoli

171Să n-aduci

17:1
Cap. 15:21.
Mal. 1:8,13,14
jertfă Domnului Dumnezeului tău vreun bou sau vreun miel care să aibă vreun cusur sau vreo meteahnă trupească, căci ar fi o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli

2Se

17:2
Cap. 13:6.

va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău și care să calce
17:2
Ios. 7:11,15
23:16Jud. 2:202 Împ. 18:12Osea 8:1
legământul Lui, 3care să meargă după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, după Soare
17:3
Cap. 4:19.
Iov 31:26
, Lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu
17:3
Ier. 7:22,23,31
19:5
32:35
n-am poruncit. 4De îndată ce vei
17:4
Cap. 13:12,14.

lua cunoștinţă și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, 5atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovată de această faptă rea și să ucizi cu pietre
17:5
Lev. 24:14,16Ios. 7:25
sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. 6Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia
17:6
Num. 35:30Mat. 18:16Ioan 8:172 Cor. 13:11 Tim. 5:19Evr. 10:28
a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. 7Întâi mâna
17:7
Cap. 13:9.
Fapte 7:58
martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să scoţi
17:7
Vers. 12. Cap. 13:5;
19:19
astfel răul din mijlocul tău.

Scaunul de judecată

8Dacă ţi

17:8
2 Cron. 19:10Hag. 2:11Mal. 2:7
se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor
17:8
Exod 21:13,20,22,28
22:2Num. 35:11,16,19
, la o neînţelegere sau la o rănire și va da prilej la ceartă înăuntrul cetăţii tale, să te scoli și să te
17:8
Cap. 12:5;
19:17Ps. 122:5
sui la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. 9Să te
17:9
Ier. 18:18
duci la preoţi, leviţi și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător
17:9
Cap. 19:17.

, să-i întrebi, și ei îţi vor spune
17:9
Ezec. 44:24
hotărârea legii. 10Să faci cum îţi vor spune ei în locul pe care-l va alege Domnul și să ai grijă să faci cum te vor învăţa ei. 11Să faci după legea pe care te vor învăţa și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. 12Omul
17:12
Num. 15:30Ezra 10:8Osea 4:4
care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus
17:12
Cap. 18:5,7.

acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi
17:12
Cap. 13:5.

astfel răul din mijlocul lui Israel, 13pentru ca tot
17:13
Cap. 13:11;
19:20
poporul să audă, să se teamă și să nu se mai îngâmfe.

Lege pentru împărat

14După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce-ţi vei așeza locuinţa și vei zice: ‘Vreau să pun peste

17:14
1 Sam. 8:5,19,20
mine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară’, 15să pui peste tine ca împărat pe acela pe care-l
17:15
1 Sam. 9:15
10:24
16:121 Cron. 22:10
va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din
17:15
Ier. 30:21
mijlocul fraţilor tăi; nu vei putea să pui împărat pe un străin, care să nu fie fratele tău. 16Dar să n-aibă mulţi cai
17:16
1 Împ. 4:26
10:26,28Ps. 20:7
și să nu întoarcă
17:16
Is. 31:1Ezec. 17:15
pe popor în Egipt ca să aibă mulţi cai, căci Domnul
17:16
Exod 13:17Num. 14:3,4
v-a zis: ‘Să nu vă mai
17:16
Cap. 28:68.
Osea 11:5Ier. 42:15
întoarceţi pe drumul acela.’ 17Să nu aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată
17:17
1 Împ. 11:3,4
inima, și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. 18Când se va așeza
17:18
2 Împ. 11:12
pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii
17:18
Cap. 31:9,26.
2 Împ. 22:8
din neamul leviţilor. 19Va trebui
17:19
Ios. 1:8Ps. 119:97,98
s-o aibă cu el și s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, 20pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii lui și să nu se abată
17:20
Cap. 5:32.
1 Împ. 15:5
de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel.