Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Drepturile preoţilor și leviţilor

181Preoţii, leviţii și toată seminţia lui Levi să nu aibă

18:1
Num. 18:20
26:62
nici parte de moșie, nici moștenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc
18:1
Num. 18:8,91 Cor. 9:13
în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. 2Să nu aibă moștenire în mijlocul fraţilor lor: Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. 3Iată care va fi dreptul preoţilor de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea
18:3
Lev. 7:30-34
preotului spata, fălcile și pântecele. 4Să-i dai cele dintâi
18:4
Exod 22:29Num. 18:12,24
roade din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și pârga din lâna oilor tale, 5căci pe el
18:5
Exod 28:1Num. 3:10
l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate seminţiile, ca să facă
18:5
Cap. 10:8;
17:12
slujba în Numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. 6Când va pleca un levit din una din cetăţile tale, din locul unde locuiește
18:6
Num. 35:2,3
el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, în locul pe care-l va alege
18:6
Cap. 12:5.

Domnul 7și va face slujbă în Numele Domnului Dumnezeului tău, ca
18:7
2 Cron. 31:2
toţi fraţii lui leviţi care stau înaintea Domnului, 8va primi ca hrană o parte
18:8
2 Cron. 31:4Neem. 12:44,47
la fel cu a lor și, pe lângă ea, se va bucura și de veniturile ieșite din vânzarea averii lui părintești.

Ghicirea și vrăjitoria

9După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi

18:9
Lev. 18:26,27,30
să faci după urâciunile neamurilor acelora. 10Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă
18:10
Lev. 18:21
pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul
18:10
Lev. 19:26,31
20:27Is. 8:19
de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, 11de descântător
18:11
Lev. 20:27
, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe
18:11
1 Sam. 28:7
pe morţi. 12Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina
18:12
Lev. 18:24,25
acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. 13Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. 14Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta.

Un mare proroc

15Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc

18:15
Vers. 18.
Ioan 1:45Fapte 3:22
7:37
ca mine: să ascultaţi de el! 16Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării
18:16
Cap. 9:10.

poporului, când ziceai: ‘Să nu
18:16
Exod 20:19Evr. 12:19
mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’ 17Atunci, Domnul mi-a zis: ‘Ce au zis ei este bine
18:17
Cap. 5:28.

. 18Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un
18:18
Vers. 15.
Ioan 1:45Fapte 3:22Fapte 7:37
proroc ca tine, voi pune
18:18
Is. 51:16Ioan 17:8
cuvintele Mele în gura lui și el
18:18
Ioan 4:25
8:28
12:49,50
le va spune tot ce-i voi porunci Eu. 19Și dacă cineva
18:19
Fapte 3:23
nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. 20Dar prorocul
18:20
Cap. 13:5.
Ier. 14:14,15Zah. 13:3
care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi
18:20
Cap. 13:1,2.
Ier. 2:8
în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.’ 21Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’ 22Când ceea ce
18:22
Ier. 28:9
va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla
18:22
Cap. 13:2.

, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală
18:22
Vers. 20.

: să n-ai teamă de el.